عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمان و مکان، دو عنصری است که در انعطاف‌پذیری احکام فقهی تأثیر به سزایی دارد. توجه به این دو عنصر در استنباط احکام فقهی، تنها چندین دهه است که مورد اهتمام جدی فقیهان قرار گرفته است و از آن‌جایی که رمز جاودانگی دین اسلام و پاسخ‌گو بودن به نیازهای هر عصر و مکان انسان‌ها (علاوه بر همسو بودن با فطرت انسانی و الهی) انعطاف‌پذیری احکام فقهی می‌باشد. ضرورت توجه به این مقوله را نمایان می‌سازد. احکام فقه به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شود و تغییرپذیری احکام براساس اصول و مبانی ثابت د ...
نمایه ها:
زمان | 
مکان | 

پژوهش حاضر در موضوع مبانی فقهی احکام حکومتی و دامنه‌ی آن، با تبیین کارآمدی آن در نظام سیاسی اسلام، با رویکرد فقهی با تکیه بر فقه فریقین، به این مسئله پرداخته، اساساً رمز پویایی فقه اسلامی در این است که با ظرافت و ظرفیت خاصی هم? ابعاد زندگی انسان‌ها را اعم از فردی و اجتماعی پوشش داده و در قبال رخدادهای مختلفی حیات بشری توان پاسخگویی دارد؛ در بعد سیاسی اجتماعی، احکام حکومتی به عنوان راهکار اساسی برای حلّ معضلات و پدیده‌های نوظهور سیاسی و اجتماعی، در اختیار حاکم جامع الشرائط اسل ...

این رساله در سه بخش و ده فصل و جمع بندی در انتهای آن تنظیم گردیده است و هدف از آن شناخت ماهیّت پول و رسیدن به حکم فقهی مربوط به آن است، از آن جا که پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است از این رو شناخت دقیق ماهیت پول و استنباط احکام فقهی آن اهمیّت ویژه دارد؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیّت پول به احکام ناسازگاری در فقه خواهد انجامید و تنوع آراء فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق موجب خواهد شد. تا وقتی که پول به شکل سکه‌های طلا و نقره جریان داشت، ماهیّت فلزی آن برای همه قابل تشخ ...

نگاه تاریخی به دین یکی از روش های دین پژوهی است که در غرب و به تبع آن در جهان اسلام مورد توجه بوده و طی سال های اخیر با مطرح شدن روش های جدید تاریخ‌نگاری که به دنبال تحلیل و بررسی متون دینی است. در این میان نصر حامد ابوزید با نگاه تاریخ‌مندانه به متون دینی و به ویژه قرآن, بسیاری از گزاره‌ها و احکام اعتقادی و اخلاقی و فقهی را تاریخ‌مند می‌داند و برای آن در عصر حاضر اعتباری قائل نیست, چراکه او معتقد است بسیاری از عبارات قرآنی انعکاس فرهنگ عصر نزول در قرآن هستند و کاربرد آنها ...

می‌توان تاریخ پیدایش اختلاف نظر در بین انسانها نسبت به مسائل را آغاز خلقت انسان دانست. چرا که انسان دارای قدرت تعقل و به تبع آن قدرت تجزیه و تحلیل است و در مورد مسائلی که پیش رویش قرار می‌گیرد؛ پس از شهود و بررسی، به بیان استنباط خود می‌پردازد. پس با توجه به تفاوت در تحلیل داده‌ها از جانب هر فرد خاص و یا تفاوت داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار هر فرد قرار دارد؛ می‌تواند نوع استنباط نیز متفاوت باشد و این مسأله پس از خلقت بشر و در سطح تحلیل بشر اولیه بوجود آمده و تا به امروز و نس ...
نمایه ها:

در این پایان‌نامه بر آنیم تا با بررسی چیستی کرامت‌انسانی از نگاه فقه، به تبیین ابعاد مختلف آن پرداخته و نگاه کرامت‌محور اسلامی را در کالبد احکام و فتاوای فقهی تشریح نماییم. بعد از بررسی کرامت از جهت مفهوم شناسی و نوع کاربرد این واژه در فقه، به منشأ کرامت‌انسانی و دسته‌بندی انواع کرامت در متون فقهی پرداخته‌شده و با استفاده از ادله اجتهادی به اثبات اصل کرامت‌انسانی در فقه پرداخته‌شده است. سپس مصادیق کرامت‌انسانی در دسته‌بندی‌های مختلف ارائه گردیده و درنهایت، برخی از چالش‌های مو ...
نمایه ها:
حرمت | 

در این پژوهش به بررسی فقهی مسائل کودکان پرداخته شده است و در واقع سعی بر آن است تا اصول فقه را در قلمرو مسائل تربیت بسط و گسترش دهیم و گزاره‌ی تربیت را با نگاهی فقهی بررسی کنیم و موضوع احکام تربیت (عبادی،عاطفی،جنسی و....)کودکان را در راس کار خود قرار دهیم ...
نمایه ها:

یکی از عوامل استقرار عدالت و ثبات در هر جامعه ای برخورد با مجرمان و مجازات به موقع آنهاست ولی مهمتر از این، نحوه ی مجازات و اجرای درست آن می باشد. برای رسیدن به این مهم شرایطی در فقه اسلام و به تبع آن حقوق موضوعه در نظر گرفته شده واز جمله ی این شرایط نیت وارده سالم فرد و علم به ماهیت افعالی است که از وی سر می زند به عبارتی تحقق رکن روانی جرم در انجام افعال مجرمانه که فرد را مستحق مجازات خواهد کرد. بدون تردید وقوع شرایطی که در آن فرد بدون خواست و اراده اش و بدون تشخیص ماهیت رف ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، دگرگونی های ژرفی به عمل نیامد و احکام صادره یک درجه ای بود. به همین لحاظ در این تحقی ...