عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد. چنین عملی از نظر عقل و شرع مذموم و قبیح است؛ اما در حکم تکلیفی و موارد آن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، گروهی به اعتبار تعلیلی که در روایات آمده است، قائل به حرمت احتکار و تعمیم آن به تمام نیازمندی‌های ضروری مردم هستند وگروهی دیگر با توجه به قاعده تسلیط قائل به کراهت احتکار و انحصار آن در مواردی که در روایات ذکر شده، هستند. در قوانین موضوعه نیز کالاهای ضروری مردم، موضو ...

احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن احتکار اتفاق نظر داشته، لیکن در مورد مصادیق احتکار و شروط تحقق آن اختلاف نظردارند ...

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه‌ی زمان‌ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی سه مورد از ارکان جرم‌انگاری یعنی عنصر قانونی، عنصرمادی و عنصرمعنوی مورد بررسی ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...

هدف از خلقت بشر رسیدن به سعادت و کمال بوده و مطابق حکمت خداوند متعال مقرر گردیده است که این رشد و تعالی در متن جامعه صورت پذیرد. در صورت برخوردار بودن جامعه از سلامت کامل، پیمودن مسیر سعادت و کمال، آسان تر و سریع تر خواهد گردید. قرآن کریم ربا، رشوه، اسراف و تبذیر، احتکار، کم فروشی و ... را از جمله‌ی مهمترین مشکلات اقتصادی‌ای می داند که مانع رشد و تکامل بشری می گردند. قرآن کریم با راهکارهایی که جهت رفع مشکلات اتخاذ می نماید به شکلی بسیار کارآمد به ریشه کن نمودن مشکلات جامعه از ...

حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده 1134 ق.م. آن به طور صریح حسن نیت را مطرح کرده است. با توجه به اهمیت حسن نیت و همچنین پیشرفته بودن این مفهوم در ح ...

در بازارهای اسلامی بر اساس اصل رقابت سالم، متعاملین در خرید و فروش آزاد هستند و از آنجا که در اسلام بیع مرابحه جایز دانسته شده است فروشنده می تواند کالای خود را با مقداری سود که عادلانه باشد به فروش برساند اما بعضی به سود عادلانه و متعارف اکتفا ننموده و خواهان سودهای گزاف هستند و لذا دست به گرانفروشی می زنند از این رو، دولت برای جلوگیری از هر گونه ظلم و اجحاف به مصرف کننده حق دارد به نظارت و کنترل بر قیمتها بپردازد و قوانینی بازدارنده وضع نماید و حتی می تواند در بعضی شرایط غی ...

هدف از این تحقیق شناسایی مبانی ،اصول و ابزارهای بازاریابی براساس مبانی اسلامی و ارائه یک مدل جامع در این زمینه است . این رساله به لحاظ جهت گیری یک پژوهش بنیادی و به لحاظ راهبرد(طرح پژوهش )یک پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است و در دو مرحله پژوهش کیفی و کمی انجام شده است . در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل مضمون ،ساختار مدل مشتمل بر ارکان اصلی و فرعی شناسایی شد. برای گردآوری داده ها و شناسایی مضامین مرتبط با بازاریابی اسلامی ، نخست مبانی نظری و دیدگاههای مختلف در با ...

هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه قرآن کریم، نسبت به ارزش‌های اخلاقی و تأثیر آن در موفقیت نظام اقتصادی است؛ و درصدد است که نشان دهد قرآن کریم فعالیت‌های اقتصادی خود را بر پایه اخلاق بنا نهاده است. به همین منظور در ابتدا، تعاریف واژگان اخلاق و اقتصاد، اقسام هر یک و پیوند این دو بیان شده است. سپس با بررسی نقش ارزش‌های معنوی در تولید و بهره‌وری، تأثیر این عوامل را در کنار عناصر مادی، موثر دانسته و با تحریم بعضی مشاغل و معاملات و تأکید بر اشتغال مناسب، جامعه را به سمت رشد اقتصادی سوق ...
نمایه ها:
اخلاق | 
قرآن | 
تولید | 
توبه | 
انفاق | 
مصرف |