عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 280

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این تحقیق اساسا بررسی تاثیر مقدار و دمای EGR بر روی شاخص های عملکردی، احتراق و آلایندگی موتور به هنگام استفاده از سوخت های دیزل و بیودیزل و همچنین مخلوط های مختلف آنها بوده است. آزمایشات بر روی موتور نیمه سنگین تراکتور، مدل MT4.244 ساخت کارخانه موتورسازان، تحت شرایط سرعت و توان ارزیابی شده (بیشینه توان) انجام شده است. این موتور، چهار سیلندر، تزریق مستقیم و از نوع پرخوران بوده و دارای حجم جابجایی 99/3 لیتر می باشد. آزمایشات اصلی در سه بخش انجام شد. بخش اول، آزمایشات ...

قوانین بقاء عموما" در مدل‌سازی فرایندهای فیزیکی ظاهر می‌شوند. سیستمهای معادلات قوانین بقاء بسیاری از پدیده‌های فیزیکی را توصیف می‌کنند. بویژه پدیده‌هایی که در دینامیک گازها (Gas dynamics)، نظریه آبهای سطحی (Shallow water theory)، نظریه احتراق (Combustion theory)، کشسانی غیرخطی (Nonlinear elasticity)، دینامیک سیالات مغناطیسی (Magneto - fluid dynamic) و مهندسی ذخیره‌سازی مواد نفتی (Petroleum reservior engineering) رخ می‌دهند. قوانین بقاء در دینامیک گازها، برای شار گاز واکنشگر، ...

استفاده از ذرات آلومینیوم در سوخت‌های جامد از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. شناخت رفتار ذرات آلومینیوم و ساختار شعله در جاذبه ی نرمال به همراه بررسی ویژگیهای احتراق سیستمهای دو فازی و مقایسه ی آنها برای دستیابی به یک مدل مناسب در مورد هر سوختی از جمله آلومینیوم ضروری به نظر می رسد. در این پایان نامه با توجه به اهمیت موضوع مذکور تحلیل ریاضی سرعت سوزش ذرات آلومینیوم با در نظر گرفتن نقش انتقال حرارت تشعشعی در معادله ی موازنه ی انرژی انجام گرفته است ضمناً در مورد میزان متفاوت ...

توربین‌های گازی بعنوان سیستم‌های تولید قدرت در اشل صنعتی در کشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. مسئله اثرات زیست محیطی محصولات احتراق این توربینها از بحث های روز مورد توجه در اشل تحقیقاتی و صنعتی می‌باشد. روشهای کاهش آلودگی بخصوص NOx مسئله اصلی مورد مطالعه در تحقیق می‌باشد. در این تحقیق در ابتدا بمنظور آگاهی از محصولات احتراق تحت شرایط کاری مختلف به مدلسازی احتراق پرداخته‌ایم . احتراق با استفاده از تقریب تعادل شیمیایی هیدروکربنها مدل شده است . بنابراین دمای آدیاباتیک ش ...
نمایه ها:
شعله | 
دما | 

در این پایاننامه مدل احتراق چندمنطقه‌ای با حرکت هوا که مبتنی بر زیرمدل اختلاط جت سوختی و زیر مدل احتراق می‌باشد برای موتورهای پردور با پاشش مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است . بدلیل اختلاف زیاد در نحوه اختلاط سوخت - هوا مابین موتورهای دیزلی پردور و کم دور، به اثر چرخش هوا روی آهنگ اختلاط توجه بیشتر معطوف شده زیرا اساس اختلاط سریع در موتورهای دیزلی پردور در این پارامتر نهفته است . جهت تایید مدل احتراق چند منطقه‌ای با حرکت هوا برای موتورهای دیزلی پردور از نتایج تجربی یک موتور دی ...

قوانین کاهش آلاینده های موتور لازم می دارد که مقدار ناکس، هیدروکربنهای نسوخته، مونوکسید کربن بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند. مشخصه موتورهای احتراق داخلی آینده میزان آلایندگی بسیار کم و نزدیک به صفر به ( آلاینده های گازی و ذرات معلق) همراه با کمترین مقدار مصرف سوخت ممکن، تحت تمام شرایط کارکرد موتور است. یک موتور احتراق داخلی (بخصوص برای کاربرد در خودروها) باید بتواند در محدوده وسیعی از بارها و سرعتها کار کند. از آنجا که راهکار کلیدی ممکن برای کاهش آلاینده های موتور استفاده ...

در احتراق ابر ذرات آلومینیم تعدادی از ذرات به هم چسبیده و با هم می سوزند . این طرح در نظر دارد تا رابطه ای بین قطر توده ذرات به هم چسبیده و زمان احتراق، در احتراق فشار ثابت حالت پایا به دست آورد . بررسی زمان احتراق ذرات برای قطره های اولیه مختلف و درصد اکسید ایزومرهای مختلف صورت خواهد گرفت . با توجه به آزمایشهای طراحی شده و انجام آنها سعی خواهد شد تا رابطه ای برای زمان احتراق توده ذرات براساس نگرش احتراق سینتیک و دیفیوژن ارائه گردد . ...
نمایه ها:
ذره | 
زمان | 

اخیرا نوعی تکنولوژی احتراق پیشرفته، بر مبنای استفاده از مشعل‌های شعله‌گردابی به همراه خشک‌کن بادی در کوره‌های باگاس سوز متداول گریده و توسعه یافته است . در این مقاله جزئیات طراحی این سیستم احتراق، و همچنین نتایج جمع‌بندی شده آزمایشهای عملکرد سیستم در مقیاس پایلوت‌پلانت که با استفاد ه از وسیله احتراق تجربی موجود در انستیتوی تحقیقاتی قندسازی، مک‌کی، کویینزلاند اجرا گردیده است ، توصیف می‌شود. طراحی سیستم پایلوت‌پلانت توسعه یافت و یک سیستم احتراق مدل، در مقیاس تجارتی ساخته شد و د ...

موتورهای رم‌جت اغلب دچار مشکل ناپایداری احتراق بوده و این پدیده روی عملکرد آنها تاثیر جدی می‌گذارد. در این مطالعه به ناپایداری بسامد پایین که در موتورهای رم‌جت رخ می‌دهد توجه شده است . با ساخت یک موتور آزمایشی به بررسی اندرکنش میان میدان جریان سیال و میدان آکوستیک پرداخته شده است . دستگاه آزمایش یک رم‌جت متقارن محوری با محفظه احتراق پله‌ای بوده که از سه قسمت لوله ورودی، محفظه احتراق پله‌ای و نازل خروجی تشکیل شده است . متغیرهای آزمایش‌ها عبارتند از دبی جریان، طول ورودی و طول م ...