عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گاز هيدروژن در بسياري از فرآيندهاي مهندسي شيمي نقش بسيار مهمي دارد. بنابراين بررسي فرآيند هاي مرتبط با گاز هيدروژن از جمله توليد و احتراق آن يکي از موضوعات جذاب در مهندسي شيمي مي باشد. در اين پايان نامه فرآيندهاي توليد و احتراق هيدروژن به صورت آزمايشگاهي و مدلسازي ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين تحقيق، روش جديد احتراق با دماي بالاي هوا (HiTAC)که موجب افزايش کارايي سيستم و کاهش آلاينده هاي احتراق مي شود معرفي و بکار گرفته شده است. در اين پايا ...

موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI) ایده‌ای نوین در موتورهای احتراق داخلی برای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های خروجی به شمار می‌روند. هرچند مزیت‌های اصلی این گونه موتورها در آزمایش‌ها و تحقیقات متعدد ثابت شده است اما وجود مشکلاتی نظیر نرخ بالای آزادسازی انرژی، کنترل زمان شروع احتراق و بازه محدود عملکردی این موتورها سبب شده است تا همچنان موانعی در راه تجاری‌سازی آن وجود داشته باشد. روش‌های متعددی نظیر استفاده از گازهای برگشتی، سوخت‌های ترکیبی، لایه‌بندی سوخت و ... برای رفع ای ...

قوانین کاهش آلاینده های موتور لازم می دارد که مقدار ناکس، هیدروکربنهای نسوخته، مونوکسید کربن بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کند. مشخصه موتورهای احتراق داخلی آینده میزان آلایندگی بسیار کم و نزدیک به صفر به ( آلاینده های گازی و ذرات معلق) همراه با کمترین مقدار مصرف سوخت ممکن، تحت تمام شرایط کارکرد موتور است. یک موتور احتراق داخلی (بخصوص برای کاربرد در خودروها) باید بتواند در محدوده وسیعی از بارها و سرعتها کار کند. از آنجا که راهکار کلیدی ممکن برای کاهش آلاینده های موتور استفاده ...

در اثر احتراق گاز طبیعی محصولات احتراق مختلفی به‌وجود می‌آید، برخی از آن‌ها وابستگی زیادی به ترکیب گاز طبیعی، نسبت سوخت به هوا و شرایط احتراقی دارند. همچنین تغییرات ترکیب گاز طبیعی تاثیر زیادی بروی ارزش حرارتی و تلفات دودکشی خواهد داشت. تحلیل تغییر ترکیب گاز طبیعی، نسبت سوخت به هوا و شرایط احتراق بر محصولات احتراق نیازمند حل روابط و مکانیزم‌های پیچیده احتراقی است که این امر خود سبب افزایش میزان خطا و همچنین افزایش زمان محاسبات می‌شود. به همین دلیل استفاده از روش‌های مدل سازی ...

در حال حاضر منابع سوخت‌های فسیلی تأمین کننده عمده‌ی انرژی جهان می‌باشند اما با توجه به تأثیر استفاده از این منابع در آلایندگی و گرم شدن کره زمین و همچنین فناپذیر بودن این منابع، نیاز به سوخت‌های جایگزینی که دوستدار محیط زیست و تجدیدپذیر باشند احساس می‌گردد. بیودیزل که منوالکیل استرهای اسیدهای چرب می‌باشد، می‌تواند بعنوان یک سوخت پاک، تجدیدپذیر، ایمن و با خواصی نزدیک به گازوئیل شماره 2 در موتورهای احتراق تراکمی استفاده شود. برای بررسی تأثیر بیودیزل بر فرآیند احتراق، احتیاج به ...

با توجه به نقش مهم محفظه‌های احتراق در صنایع مختلف و عامل کنترل مصرف سوخت توجه به افزایش راندمان و کاهش آلودگی در این سیستم‌ها یک ضرورت محسوب می‌شود. در رساله حاضر احتراق غیرپیش‌آمیخته به عنوان یک نمونه کاربردی متداول در صنعت مورد مطالعه عددی قرار گرفته است. بدین منظور یک محفظه احتراق استوانه‌ای با تقارن محوری و هندسه ساده و متداول در صنایع احتراقی درنظر گرفته شده و احتراق آشفته سوخت گازی با هوا یا اکسیژن در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. جریان پیوسته سوخت از یک مجرای محوری م ...

در بیشتر سیستم های کیسه ی هوا (Airbag) در وسایل نقلیه، مخلوط گازی که کیسه ی هوا را پر می کند، از احتراق سریع یک سوخت جامد در درون یک محفظه ی احتراق بنام تولید کننده ی گاز تولید می شود. نقش تولید کننده ی گاز در واقع تولید گاز با فشار و دمای بالا و همچنین نرخ جریان جرم مناسب در یک بازه ی زمانی کوچکتر از 100 میلی ثانیه برای پر کردن محتوی کیسه ی هوای وسیله ی نقلیه است. از آنجایی که فرآیند تولید گاز در تولید کننده ی گاز کیسه ی هوا یک فرآیند احتراقی دما بالاست، درک صحیح و کنترل ا ...

در پایان نامه حاضر به مطالعه عددی و دو بعدی میدان جریان واکنشی، غیر پیش آمیخته و آشفته گاز طبیعی در یک محفظه احتراق استوانه ای متقارن پرداخته شده است. مدل های عددی متنوعی برای شبیه سازی پدیده احتراق در موقعیت های مختلف فیزیکی و شیمیایی ارائه شده است که در کار حاضر به بررسی برخی از آنها پرداخته شده است. در مرحله بعد مدل سازی احتراق غیر پیش آمیخته در یک محفظه احتراق استوانه ای و متقارن به کمک نرم افزار فلوئنت انجام شده است.از مدل احتراقیPDF در کنار مدل آشفتگی (SST)k-ω و مدل تشع ...

شعله‌های صنعتی را از نظر نوع اختلاط سوخت و هوا می‌توان به دو نوع شعله‌های پیش‌مخلوط و غیر پیش‌مخلوط (دیفیوژن) تقسیم کرد. در شعله‌های پیش‌مخلوط سوخت و هوا قبل از احتراق با یکدیگر مخلوط می‌شوند و در شعله‌های غیر پیش‌مخلوط، سوخت و هوا در سطح شعله با یکدیگر مخلوط می‌شوند. شعله‌های پیش‌مخلوط دارای راندمان احتراقی بیشتر و آلاینده‌های کمتر می‌باشند اما به دلیل احتمال انفجار در بیشتر تجهیزات صنعتی از شعله‌های غیر پیش‌مخلوط استفاده می‌شود. برای استفاده از مزایای هر دو شعله پیش مخلوط و ...