عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش یک سیستم سرمایش گرمایش همزمان با اجکتور دونازله که برای تأمین انرژی خود از انرژی خورشیدی بهره می‌گیرد، ارائه شده‌است. در سیکل مورد مطالعه کلکتور خورشیدی از نوع صفحه تخت و سیال مورد استفاده در بخش خورشیدی نانو سیال از نوع اکسید مس در آب (CuO/water)می‌باشد. عملکرد سیکل با نرم‌افزار EES مورد بررسی ترمودینامیکی و ترمواکونومیکی و اگزرژی محیط زیست قرار گرفته است. سپس با استفاده از آنالیز حساسیت ترمودینامیک و ترمواکونومیک و اگزرژی محیط زیست تاثیر پارامترهای طراحی بر ض ...