عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دو دهه اخیر، کنترل اجماع توزیع شده سیستم‌های چند عاملی به سبب گستردگی کاربردهای صنعتی آن از قبیل کنترل هماهنگ روبات‌ها، ماهواره‌ها، شبکه‌های سنسور بیسیم و کنترل فرکانس شبکه‌های انرژی الکتریکی مورد توجه پژوهشگران زیادی قرار گرفته است. در سیستم‌های چند عاملی، معمولا برای هر عامل یک سخت‌افزار دیجیتال جهت پیاده‌سازی الگوریتم‌های کنترلی و پروتکل تبادل داده با سایر عامل‌ها بکار گرفته می‌شود که قابلیت‌های محاسباتی و ارتباطی و همچنین منابع انرژی این سخت‌افزار محدود می‌باشد. به جهت ...

دو جریان فقهی اصولی و اخباری در نگرش به منابع فقهی، دیدگاه های متفاوتی را دنبال می کنند که برخاسته از فهم شریعت است و برای اجرای آن اخباریون مراجعه به ظاهر اخبار و اصولیون بر فهم عقلی شریعت تأکید می کنند. در این میان، محقق بحرانی راهی میانه را پیمود که مهمترین خصوصیات تفکر وی بدین شرح است: تحصیل مقدمات استنباط در دوران غیبت را ضروری می داند؛میان رای شخصی و اجماع- که گاه متقدمان، آن را مطابق سلیقه شخصی به کار می بردند-فرق می گذارد؛هرچند اجماع را بر اساس ذوق عامه می داند. تقلید ...

سیستم‌های چندعاملی شامل تعدادی عامل است که از طریق ارتباط با یکدیگر تعامل داشته و قادر به بروز رفتار در محیط اطرافشان هستند. عامل‌های مختلف دارای حوزه‌های نفوذ مختلفی‌اند که می‌توانند بخش‌های مختلف محیط را در اختیار گرفته و یا حداقل آن را تحت تأثیر قرار دهند. در این پایان نامه، هدف بررسی مسئله تخمین متغیرهای حالت خطای اجماع در سیستم‌های چند عاملی غیر خطی است. سیستم‌های چند عاملی به دلیل مزایای متعدد موردتوجه قرارگرفته‌اند. سیستم چند عاملی که در این پایان نامه موردبررسی قرار م ...

وحدت ملی یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات دولت های کنونی است .مسلماً اهمیت وحدت ملی برای مردم هر کشور از جایگاه خاصی برخوردار است. منظوراز وحدت ملی، توافق و اجماع نظر نخبگان و عموم مردم و یا اعضای یک جامعه پیرامون مسایل مختلف است که با وجود زبان،نژاد، مذهب، آیین و رسوم متفاوت در موردی معین و خاص حاصل می گردد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ی و تبیین تأثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در ایران در چارچوب تئوری لوزی انسجام درونی است با اذعان بر این که علاوه بر فرهنگ سیاسی عوامل دیگری نی ...

چکیده: موضوع این رساله "بررسی مبانی لزوم تقلید درفروع نزد مذاهب اسلامی " است. ومراد ازتقلید، عمل به دستورمجتهد جامع شرایط فتوا، می باشد. مسألۀ تقلید ازعالم دینی، یکی ازاهمّ مسایلی است؛ که امروزه اهمّیّت آن بیش ازهرزمان دیگراحساس می شود. زیرا اذهان مردم مخصوصًا جوانان، با سوالاتی ــ ازقبیل اینکه چرا باید دراموردین تقلید کرد؟ اصلًا تقلید ومتابعت ازدستوردیگران، عاقلانه است؟ آیا درزمانهایی دیگرودرمیان ملل غیرمسلمین هم تقلید بوده؟ نظرمذاهب دیگردربارۀ تقلید از مجتهد وعالم دین ...
نمایه ها:
اجماع | 
تقلید | 
جواز | 
سنت | 
فروع | 
لزوم | 

نهضت ملی ایران فرایند بلند مدت اقتصادی-اجتماعی تاریخ معاصر ایران است که از قرن نوزدهم آغاز شد و در طول تاریخ حیات خود دچار تحولاتی گردیده است.جبهه ملی اول به عنوان پیشرو و الگو برای جنبش های انقلابی دیگر از سال 1320 به دنبال بحران اشغال متفقین در ایران به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد.ین جبهه اساس فعالیت خود را مبارزه با بی عدالتی و اجرای قانوت اساسی در دولت پهلوی قرار داد،.اما اختلاف و انشعابی که در جبهه به دنبال اختلاف و عدم شناخت ایدوئولوژیک به وجود آمد باعث انحلال این جنبش گرد ...

در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار ...

طی تمام دوره اسلامی تا کنون ریشه‌اى‌ترین بحث در مسأله امامت، «انتصابى و الهى» یا «انتخابى و عادى» بودن آن است. شیعیان معتقد به انتصابى بودن و دیگر مذاهب پیرو انتخابى بودن امر امامت و جانشینی رسول اکرم (ص) هستند .از جمله کسانی که معتقداست که پیامبر برای خویش جانشینی تعیین نکرده و در مورد امامت و خلافت هیچگونه نصی از ایشان برجا نمانده است ،ابن تیمیه حرانی است .از نظر او جانشین پیامبر(ص)را می توان مصداقی از «ولی امر »مورد اشاره در کتاب و نص در نظر گرفت.«ولی امر »از دید او کسی ا ...

استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)، خصوصاً فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GDM-AHP)، در مسائل واقعی و زمانیکه انتخاب بین گزینه‎ها با معیارهای متنوع ضروری است، کاربرد بسیاری دارد. بررسی AHP گروهی در شرایطی که نظرات تصمیم‏گیرندگان دارای ابهام باشد، از نقطه نظرات مختلف، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این تحقیق فرض می‏شود که هریک از تصمیم‎گیرندگان، ترجیحات خود را به صورت احتمالی بیان می‏کنند و با درنظر گرفتن این فرض، برای مقایسه‏های زوجی، توزیع‎های اح ...