عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی، بحث نقش زنان در خانه و خانواده است. علی‌رغم اهمیت فوق العاده نقش زنان خانه‌دار در اسلام، به نظر می‌رسد عدم کفایت حمایتهای اقتصادی و تأمین مالی از زنان خانه‌دار در نظام حقوقی کشور و از طرفی تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی باعث شده تا اشتغال زنان و کم رنگ شدن نقش زنان در خانواده به یک معضل اجتماعی و فرهنگی برای جامعه ایران تبدیل گردد. بر اساس فقه شیعه، نفقه و اجرت‌المثل دو روش حقوقی تامین اقتصادی زنان در خانواده است که حدود و ثغور نفقه و هم ...

چکیده تحولات اجتماعی صورت گرفته در کشور ایران در خصوص جایگاه اجتماعی زنان و افزایش میزان فعالیت آن ها در سطح اجتماع و کاهش روزافزون حضور آنها در منزل تغییرات عمیقی را در چگونگی تشکیل خانواده و حقوق و تکالیف مالی خانوادگی از نظر عملی و عرفی بوجود آورده است در حالی که قوانین موجود در این زمینه تغییر چندانی ننموده است. در نتیجه در این تحقیق به بررسی انتقادی قوانین موجود بر مبنای سطح تحولات اجتماعی پرداخته شده است. حقوق ایران در زمینه ی حقوق و تکالیف مالی بین زوجین از فقه امامیه ...

دعوای خلع‌ید از شایع‌ترین دعاوی مطرح در دادگستری است. محاکم حقوقی عهده‌دار رسیدگی به این دعاوی، پس از احراز ارکان مادی آن و عدم وجود موانع قانونی حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید از ملک متنازع‌فیه می‌نمایند. ارکان مادی این دعوا عبارت است از 1- احراز مالکیت رسمی خواهان (اعم از عین یا منافع ملک)، 2- لحوق تصرفات خوانده که با معاینه و تحقیق محلی و یا انجام کارشناسی در عالم خارج احراز می‌گردد. 3- عدوانی بودن تصرفات خوانده. معمولا درکنار دعوای خلع‌ید، دعاوی دیگری چون قلع و قمع (که د ...

شرط ضمن عقد، تعهدی است که به‌طور ضمنی در قرارداد وجود دارد یکی از شروط ضمن عقد نکاح که در اسناد رسمی ازدواج درج گردیده «شرط تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق» می‌باشد. شرط مذکور به منظور حمایت مالی از زوجه مطلقه جعل گردیده و از حقوق زنان محسوب می‌شود و در صورت حصول شرایط لازم به زوجه تعلق خواهد گرفت. تحقیق حاضردر صدد است تا پس از بررسی شرط تنصیف دارایی و شناساندن جزئیات آن به زوج های ایرانی، آن را با شرط موجود در حقوق فرانسه تطبیق نماید و در پایان تا حدّی تفاوت حقوق زوجه در کشو ...