عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اجراپژوهی راهی است که از قِبَل آن تلاش می‌شود عوامل موفقيت اجرای سياست‌ها شناسايی و تقويت و عوامل شکستی که باعث عدم دست‌یابی کامل به اهداف گرديده‌اند، کشف و با ارائه راهکارهایی برطرف شوند تا بتوان خط‌مشی‌های آینده را با موفقیت بیشتری اجرا نمود. در اجراپژوهی حاضر که با روش تحلیل مضمون انجام شده است، طی 40 مصاحبه‌ی کیفی نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان و مجریان سیاست‌های فرهنگی کشور که در طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه در سطوح مختلف با پياده‌سازی برنامه‌های توسعه در بخش فرهنگ درگير ...

برنامه های توسعه شهری، اسناد هدایت نحوه توسعه شهرها هستند که مدیران شهری را قادر می سازند با نگاهی بلندمدت، در پی ساختن چشم اندازی مطلوب از شهر باشند. نکته حائز اهمیت در این میان، میزان پیشرفت در مسیر تحقق طرح در هر دوره زمانی است. با وجود انتقادات متعدد از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری، به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح های توسعه شهری کمتر پرداخته است. بسیاری از برنامه های تهیه شده به دلیل عدم وجود ارزیابی پیش از اجرا، با وجود صرف هزینه های بسیار به اجرا درنیامده اند. ...
نمایه ها:
اجرا | 
روش PPR | 

این پژوهش از نظریات چند متفکر و نظریه پرداز درباره ی متن و چیستی متن و همچنین رابطه آن با اجرا و تئاتر می پردازد که مشخصاً از نظریات بارت، شکنر و دریدا استفاده می شود. بعد از ارائه تعاریف مختلف متن توسط پژوهشگر به بررسی عناصری پرداخته می شود که یا در دل متن حضور دارند یا وابسته یا تابع متن هستند که بخشی از آنها خارج از متن اتفاق می افتند، از آن جمله می توان کنش و ساختار ، دلالتگری و بینامتنیت در بطن متن اشاره نمود و خوانش ، دیالکتیک و معنا زایی و زدایی را در وابستگان متن ذکر ...

امروزه به کمک چهارچوب سرویس‌های مکانی تعریف شده توسط ارگان Open Geospatial Consortium (OGC)، تعامل پذیری در سطح فنی و میان سیستم‌های نرم‌افزاری موجود در دنیای اطلاعات مکانی فراهم شده است. با توافق بر مشخصات فنی تعریف و مشخص شده توسط OGC، سیستم‌های نرم‌افزاری مکانی می توانند جهت ایجاد تعامل پذیری و بصورت مستقل از فناوری‌ نرم‌افزاری از سرویس‌های مکانی استفاده کرده و بدین ترتیب اتصال میان منابع داده و سیستم‌های نرم‌افزاری را از میان بردارند. در این میان ترکیب سرویس‌های مکانی، زن ...

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات دیگر برای اجرا و نظارت بر اجرای بودجه کل کشور به اصول متعدد حقوقی توجه شده است. از جمله در اصول پنجاه و دو و پنجاه و سوم قانون اساسی به این اصول اشاره شده است، که رعایت آنها برای قوای حاکمه الزامی است.علمای مالیه این اصول را به طور کلی به اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌کنند. اصول کلاسیک اصولی هستند که از دیر-باز بر قوانین و مقررات بودجه‌ریزی حاکم بوده‌اند و اصول جدید همراه با تغییر و تحولات سیاسی و تغییر نقش دولت‌ها ...

یکی از راهبردهای توسعه که در دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف دستیابی به توسعه در مناطق روستایی، تهیه و اجرا گردید، طرح هادی روستایی است که به عنوان مهمترین سند رسمی و قانونی توسعه و عمران یک روستا در کشور ما مطرح می‌باشد و جایگاهی مشابه جایگاه طرح جامع و هادی شهری برای روستاها دارد. اما علی رغم اینکه طرح هادی به عنوان یک متغیر بیرونی، وارد سیستم روستا می‌شود و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و زیست ‌محیطی روستا را می‌تواند به روشنی تحت تأثیر قرار دهد، ا ...

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است . در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. این قاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی « اِدْرَءُ الْحُد ...

پژوهش در زمینه ی پیاده سازی استراتژی های سازمانی به واسطه ی افزایش بکارگیری برنامه های استراتژیک و نیاز مدیران برای هدایت موفقیت آمیز فرایند اجرا اهمیت فراوانی یافته است. پژوهش حاضر با درک ضرورت یاد شده، در قالب یک پژوهش پیمایشی و کاربردی به بررسی مسائل و موانع موجود در پیاده سازی استراتژی در صنعت داروی ایران اختصاص یافته است. بدین منظور در وهله ی نخست تلاش شد تا پاسخی برای این پرسش که چه عواملی به عنوان موانع اجرای استراتژی می توانند فرایند پیاده سازی استراتژی در صنعت دارو ر ...

شبیه‌خوانی به عنوان برجسته‌ترین نمایش سنتی ایران دارای ویژگی‌ها، قراردادها و نشانه‌هائی در اجرا است که آن را برای کارگردانی هر نمایشنامه‌ای توانا می‌سازد و با استفاده از اصول و قواعد اجرائی آن می‌توان نمایشی را بر روی صحنه آورد چنانکه کارگردانان خلاق وصاحب نام ایران و خارجی پاره‌ای از عناصر شبیه خوانی را به کار گرفته‌اند و نمایش های خود را روی صحنه برده اند . بر اساس همین باور ، نگارنده معتقد است که این شیوه می‌تواند به عنوان یک سیستم اجرایی در کارگردانی نمایش معاصر به کار ...