عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با كمي تامل به تاريخ صنعت و تغيير و تحولات به وجود آمده در علم بشري در طي اين سالها و پس از انقلاب صنعتي مي بينيم كهپیشرفت گسترده و روز افزون علم موجب ایجاد زمینه های مختلف و متنوع بکارگیری آن در همه ابعاد زندگی انسان جهت رفع نیازهای جوامع بشری شده است؛ بديهي است كه جامعه‌اي موفق است كه در وهله‌ی نخست شناخت صحيحي نسبت به نيازهاي خود به دست آورد و سپس به صورت حساب شده به سمت رفع آن نيازها حركت كند.بشر همواره علم را به عنوان يك فاكتور بسيار مهم جهت پاسخگويي به بسياري از مجهولات ...

به منظور ایجاد توانایی حل مسله در معلم این اداره کل و آموزش معلمان به منظور شرکت در فرایند شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده ، این طرح به صورت گسترده در سطح مدارس این اداره کل اجرا شد که نتیجه ان شرکت حدود 25432 هزار معلم در این طرح بود که بصورت 25432گزارش معلم پژوهنده نمود ظاهری پیدا کرد .هدف اصلی این طرح آموزش فراینداقدام پژوهی به معلمان و ایجاد شرایط لازم برای حل مسایل کلاس درس به روش علمی و انتقال این دانش به دیگران بود که به آن رسیدیم(دراین طرح 25432 عدد کار اقدام پژوهی از ...

تعهداتی که برای شخص بوجود می‏آید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی‏توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلأ موجود در این زمی ...

تدوین برنامه‌های مطابق با شرایط جامعه و دستیابی حداکثری به اهداف تعیین شده برای خط‌مشی‌ها نشانگر توجه جدی مسوولین به اجرای موثر خط‌مشی است. در این میان توجه به عوامل موثر بر اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی عوامل موثر بر اجرای خط مشی مسجد، به تحلیل عوامل کلیدی و موثر اجرای سیاست‌های مسجد بپردازد. این تحقیق با روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل فعالین و اداره کنندگان 800 مسجد شهر قم هستند. نمونه آماری انیز از فعالین 80 مسجد نمو ...
نمایه ها:
اجرا | 
مسجد | 

چکیده : اصولا هر تعهدی فی‌نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود "اجبار به انجام دادن عین تعهد" است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی‌باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طر ...
نمایه ها:
اجبار | 
اجرا | 
تعهد | 

نمایش سنتی تعزیه یکی از معتبرترین الگوی نمایشی ایرانی ـ اسلامی است که از سویی ریشه در حوادث کربلا و نمایش دادن روایت‌های گوناگون آن وقایع و از سوی دیگر از منظر اجرا نیز منبعث از فرهنگ و نمایش ایرانی است. این نمایش در بافت‌های فرهنگی مختلفی به وجود آمده که می‌توان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن را از ساحت‌های مختلف و به عبارتی با رویکردهای نوینی بررسی کرد و در سطح نظری به غنای آن افزود. از میان رویکردهای نوینی که در نیم قرن اخیر به نمایش شرق وجود داشته، ریچارد شکنر به صورت گسترده و ...
نمایه ها:
تعزیه | 
اجرا | 
مکان | 
فضا | 

در این پژوهش برهم کنش اجرا و تماشاگرش، از اجراهای انسان اولیه در میان قبیله‌اش تا تیاتر تجربی و در نهایت پرفورمنس، با استفاده از نظریه هرمنوتیک مورد مطالعه قرار گرفته است. شیوه‌ی‌های دریافت توسط تماشاگر در‌ تیاتر آیینی و تجربی بررسی شده و به تفاوت‌ها و شباهت‌هایشان اشاره شده است. فرضیه این پژوهش بر آن بوده‌است که فرآیند ادراک معنا برای تماشاگر، در نمایش آیینی و تیاتر تجربی، با توجه به شیوه‌های متفاوت برقراری ارتباط این دو گونه با تماشاگرانشان، دو سیر متفاوت را می‌پیماید. نمای ...