عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به موجب قانون، احکام صادره از محاکم به دو روش عادی (واخواهی وتجدید نظرخواهی) و فوق‌العاده (فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث)، قابل اعتراض می‌باشند. درقانون آئین دادرسی مدنی در مواد 306 و347 آثار واخواهی و تجدیدنظر، مواد 386و389 در آثار فرجام‌خواهی، ماده 437 آثار اعاده دادرسی و ماده424 آثار اعتراض ثالث بر اجرای حکم بیان شده است. این شکایت‌ها بعضا، اثرتوقیفی بر اجرای حکم دارند ومانع اجرای حکم می‌شوند و گاهی هم تأثیری براجرای حکم ندارند. در این پایان‌نامه با بررسی آثار مذکور و ...

مهمترین مرحله دادرسی اجرای حکم است زیرا هدف از اقامه هر دعوا رسیدن به خواسته است که جز با اجرای رای دادگاه محقق نمی شود. چنانچه در این مرحله فروش اموال محکوم علیه ضرورت یابد ؛ موضوع مستثنیات دین یا آن دسته از اموال مدیون که از فروش مستثنا هستند مطرح میشود. گرچه محکوم له باید به حق خود دست یابد اما قانونگذار با عنایت به مصلحت محکوم علیه و خانواده او برخی از اموال مدیون را از توقیف مستثنا نموده تا بدین وسیله حیات او به خطر نیفتد. امری که نه تنها شرع مقدس اسلام بر آن صحه می ...
نمایه ها:
دین | 
اعسار | 

آراء صادره از هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور وفق تبصره (1) ماده (23) قانون ديوان محاسبات كشو اصلاحي مصوب سال 1370 بر حسب نوع تخلف صورت گرفته متضمن دو نوع محكوميت ذيل و يا يكي از آن دو است : 1- محكوميت به مجازات اداري 2- محكوميت به جبران ضررو زيان وارده به بيت المال 1- محكوميت به مجازات اداري در صورت احراز وقوع تخلف توسط هيأت هاي مستشاري مورد حكم قرار مي گيرد و شامل موارد مندرج در بندهاي (الف) الي (ه) ذيل تبصره (1) ماده (23) قانون فوق الذكر مي باشد و طبق ح ...

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی در جهت اجرای احکام خارجی پدید آمد؛ ولی شرایطی را جهت شناسایی مشخص کردند و کشورها پذ ...

عدالت قضایی در بردارنده عدالت در جهت قضاوت است. عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم به معنای به اجرا گذاشتن یکسان احکام دادگاه، نسبت به همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیت و طبقات اجتماعی است و هر جرمی که منجر به عدم اجرا یا تأخیر در اجرای احکام دادگاه گردد، جرم علیه عدالت قضایی تلقی می‌گردد. اجرای عدالت قضایی در مرحله اجرای حکم، در تمامی ادیان و تمدن ها به عنوان یک ارزش شناخته شده است. در اسلام چه در احکام و فتاوی و چه در سیره عملی و نیز در ایران می‌توان اهمیت عدالت قضایی را یافت. ...

اجرای حکم غایت و هدف نهایی هر دادرسی است. شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز در تمامی کشورها همواره به عنوان مساله ای مهم مطرح بوده وطلاق نیز یکی از مهمترین مباحث در احوال شخصیه است. شناسایی و اجرای آرای طلاق خارجی از این جهت دارای اهمیت است که این آراء گاهی در مورد اتباع ایرانی و گاهی در مورد اتباع خارجی (که ممکن است تابعیت زوجین نیز بایکدیگر متفاوت باشد) صادر و در ایران اجرای این آراء مطرح می گردد؛ که گاه تعارض قوانین و گاه تعارض در قواعد حل تعارض باعث بروز مسائل و موانعی در ا ...

فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده برای مجازات‌هاست. مع‌الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می‌شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می‌شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می‌روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می‌گردند، سبب منتفی و متعذر شدن اجرای مجازات مقرر در حکم دادگاه می‌شوند در حالی که موانع دست ...

با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دادرسی و لازم الأجرا بودن احکام در تعارض است.با توجه عناوین و مفاد این قوانین ، برخی از دست ...

رعایت حقوق محکوم علیه نقش بسزایی در نیل به عدالت کیفری، رسیدن به اهداف مجازات‌ها بویژه اصلاح کردن محکوم و حفظ حقوق بشر دارد. به همین منظور، باید حقوق و امتیازاتی را که محکوم از آن برخوردار است شناسایی و معرفی گردند و راهکار‌هایی اندیشیده شود که حقوق محکوم بهتر مراعات گردد. با توجه به اهمیت حفظ و رعایت حقوق محکوم، در حقوق کیفری اسلام، هر گونه توهین، تحقیر و شکنجه محکوم ممنوع و بر لزوم حفظ حیات و سلامتی وی در کیفر‌های بدنی غیر سالب حیات تأکید شده است. و برای حفظ سلامتی محکوم، ش ...