عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 163

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اينترنت در مرحله‌ي اول بسيار خيره‌کننده بود، اما اکنون ديگر جزئي از زندگي روزمره شده است و فضاهايي را تشکيل داده، که برخي ادعا مي‌کنند تبديل به اجتماع شده‌اند. با وجود تازگي اجتماعات مجازي، در مطالعات خارجي توجه زيادي به آن شده است، اما در داخل ايران تحقيق تجربي در باب اين موضوع صورت نگرفته است، بر همين اساس در تحقيق حاضر به بررسي حسّ اجتماع در اجتماعات مجازي ايراني و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. براي رسيدن به اين منظور ابتدا نظريات و تحقيقات صورت گرفته پيرامون اجتماع ،ح ...

امروزه موضوع اجتماع و نحوه ساماندهی آن جایگاه مهمی در برنامه ریزی شهری پیدا کرده است. اصولاً توجه به مشکلات و نیازهای اجتماع ها، یکی از لوازم جامعه مدنی و جلب مشارکت عمومی در سیستم اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. یکی از خصوصیات مهم اجتماع این است که مقیاس مناسبی برای برنامه ریزی محسوب می شود، چرا که در آن تضاد منافع میان فرد و جمع، میان انسان و طبیعت به دلیل مقیاس آن، کمتر دیده می شود. از طرف دیگر، اجتماعات پایدار نیز مکان هایی هستند که با تمرکز بر پایداری اقتصادی و محیطی، بر ...

با وجود هر چه گسترده شدن مشکلات در سکونتگاه‌های مختلف شهری در ایران، رهیافت‌های سنتی برنامه‌ریزی پاسخگوی رفع مشکلات نیستند. شناخت همه جانبه و تحلیل مشکلات سکونتگاه‌ها در مرحله اول از مهمترین گام‌های رسیدن به اهداف برنامه می‌باشد. بر این اساس, لزوم به کارگیری روش‌هایی برای ساماندهی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. اهمیت به کارگیری فرآیند مشکل‌گشایی خلاق در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه اجتماع محلی را می‌توان این گونه بیان کرد که این رویکرد با فاصله گرفتن از دید کالبدی صرف و نزدیک شدن به ...

انسان موجودی اجتماعی می باشد و ناگزیر باید با سایر افراد جامعه در ارتباط باشد . بی شک تعامل فرد و اجتماع در زندگی انسان نقش محوری و سازنده دارد . در آثار ادبی ما به مسائل اجتماعی مانند اغلب شاخه های علوم انسانی توجه شده است .وقتی صحبت از مسائل اجتماعی در ادبیات به میان می آید مولانا به عنوان یکی از شاعرانی که به این گونه امور در مثنوی اهمیت فراوانی قائل می باشد مطرح می شود . مولوی در کتاب شیرین مثنوی با الهام از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی ( که در سرتاسر مثنوی مشهود است ) ...

موضوع رساله حاضر، بررسی توصیفی اجتماعی است که بر روی تپه شمشیرآباد در شرق شهر خرم‌آباد شکل گرفته است . این محله دارای ویژگیهایی است که کاربرد مفهوم اجتماع را برای آن مجاز می‌سازد. پیش از اینکه ویژگیهای اجتماع ذکر گردد. معنائی که از آن مدنظر است ارائه میشود. برخی از صاحب‌نظران اجتماع "Community" را در برابر جامعه "Society" به کار می‌برند که تونیس با تفکیک گزل شافت و گمین شافت از آنان است . "از نظر تونیس اجتماع بر پایه پیوندهای خونی، احساس تعلق و مشارکت ارتجالی پدید ...

چکیده ندارد.

به محل سکونت هر فرد یا خانواده ای مسکن گفته میشود مسکن یک نیاز اجتماعی و اولویتی است مقدم برتمام کارهای دیگر که ازجانب اجتماع به معماری تحمیل می شود امنیت جز لاینفک احساس آدمی می باشد که عدم تامین آن ترس، اضطراب، تشویش و اعتماد به نفس را به دنبال دارد امنیت در مسکن به تبع امنیت فردی امنیت اجتماعی را نیز به دنبال دارد و مهمترین مسئولیت معماری پایدار در شهرسازی اسلامی شناخت نیازهای آدمی مرتبط با عوامل تشویش زا و رفع آن می باشد در تدوین این مقاله عوامل مخل امنیت که برکیفیت مسکن ...

بررسی تفکر اجتماعی و اقتصادی اندیشمندان هر ملت کمک شایانی به تکامل و بهبود وضع زندگی مردم جامعه می‌کند. در همین جهت، بازشناسی اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی درباره اقتصاد و جامعه، اندیشمند بزرگی که در دوره‌ی حساسی از تاریخ ایران می‌زیست حائز اهمیت بسیاری است. خواجه نصیر تفکر اجتماعی خود را از منظر مدنی به طبع بودن انسان مورد بررسی قرار داده است. در ادامه به نقش محبت در اجتماع به عنوان نیازی اجتماعی برای تألیف قلوب افراد جامعه نگریسته است و ضرورت وجودی عدالت را در راستای پیوند می ...

در این پایان نامه تعاریف گوناگونی از اجتماع,اشتراک دو زیر شئ از یک شئ و متمم یک زیر شئ از یک زیر شئ در یک رسته دلخواه آورده شده است.هم چنین روابط بین اجتماع ها,اشتراک ها و متمم های گوناگون را بدست آورده و وجود هریک از آن ها را در رسته های set, top و Rmod بررسی نموده ایم. ...
نمایه ها:
رسته | 
تقاطع | 
متمم |