عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11325

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی قرن 19 و 20 متاثر از مدنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان‌شهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی – کالبدی آن‌ها به وجود آورده است؛ لذا در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر و عدم توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات، در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. چنین وضعیتی سنخیتی با رشد زیر ساختهای شهری ندارد و ظهور بحرانهای اجتماعی و مشکلات پیچیده کالبدی – فضایی را در پی دارد. از این رو پرداختن به موضوع عدالت فضایی و به ...

بسمه تعالی ناآرامی‌های اجتماعی : عوامل و فرایند آن (مطالعه موردی نا‌آرامی‌های اجتماعی تهران، مشهد و تبریز) چکیده: ناآرامی‌های اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی حوزه مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود. موضوع یاد شده از اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحب ‌نظران شاخه‌های مختلف علوم‌اجتماعی واقع شده است لکن در کشور ما از سال‌های گذشته تاکنون به جز چند مورد محدود، توجه چندان به موضوع و بررسی علمی اعتراضات، ناآرامی‌ها و خشونت‌های اجتماعی نشده است. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه آثار س ...

یکی از محورهای اساسی تحول زندگی اجتماعی در دنیای معاصر تغییراتی است که در زندگی زنان بوجود آمده است که دامنه وسیعی از تغییر باورها و انگاره‌های اجتماعی در مورد زنان و تغییر نقش‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته است. در این میان شاید مهم-ترین این تحولات، موضوع اشتغال زنان است که تاثیرات ملموسی در زمینه-های فردی و اجتماعی در مورد زنان داشته است. اشتغال زنان مانند هر پدیده دیگری آثار و پیامدهای اجتماعی خاص خود را بدنبال دارد که توجه به این تاثیرات، مهم‌ترین مولفه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اختلال هویت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. روش انجام پژوهش پیمایش می باشد. جامعه‌ی آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده است. ابزار جمع آوری داده پرسش نامه است. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلال هو ...

این مطالعه با روش الگوی توضیح رئالیستی انجام یافته است. متناسب با الگوی توضیح رئالیستی مدل SSSL قرار داده شده است. فرض بنیانی در مدل SSSL فضا سازی ساختار جامعه در یادگیری اجتماعی جرم و کجروی است. مطابق با مدل SSSLمتغیرهای ساختاریِ سن، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و ساختارِ خانواده قرار داده شده است و همچنین متناسب با شرایط کشورهای در حال توسعه متغیرهای ساختاری تئوریکیِ آنومی اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی در مدل قرار داده شده‌اند. نمونه‌ی آماری پژوهش حاضر از بین نوجوانان 19- 14 ...

چکیده امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان نظریه اساسی قابلیت و کارایی بالایی در تبیین و توضیح و کنترل مسائل و مشکلات، از جمله آسیب ها و جرایم اجتماعی دارد و بسیاری از صاحب نظران اجتماعی یکی از مهمترین راه-های اندازه گیری سرمایه اجتماعی را استفاده از آمار انحرافات اجتماعی و مشکلات اجتماعی می دانند. سرمایه اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل اجتماعی غیر اقتدار آمیز بر فرد و جامعه پذیرساختن وی که از مجرای احترام به عرف، سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی(مشارکت، اعتماد، همیار ...

یکسان سازی حقوق روندی است که در ذات حقوق و بویژه حقوق بین الملل نهفته است. روندی که ناشی از نیاز جامعه بین المللی برای برقراری و تنظیم ارتباط است؛ در همین راستا تدوین و توسعه حقوق بین الملل به عنوان یکی از وظایف سازمان ملل بر دوش کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفته است. یکی از زمینه های بسیار مهم ارتباطات بین المللی تجارت بین الملل است و سازمان ملل نیز به لحاظ اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل را برای هماهنگ سازی حقوق تجارت بین المللی میان کشورها مامور به انجام وظیف ...

بیش از صد شبکه تلویزیونی و رادیویی و استانی و برون مرزی، انتشار روزنامه و چند هفته نامه و ماهنامه، چاپ و نشر کتاب، عرضه محصولات صوتی و تصویری و ... در کنار امکانات کم نظیر سخت افزاری و نرم افزاری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به یک غول رسانه ای تبدیل کرده است. اگر کارکرد رسانه های امروز را صرفاً اطلاع رسانی و سرگرمی سازی بدانیم، صدا و سیما براساس گفته ی رهبر فقید جمهوری اسلامی، دانشگاهی است که وظیفه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی را نیز بر عهده دارد اما گاه به نظر می رسد این ر ...

خصوصی سازی کلمه ای است که توسط سیاست گذاران، برنامه ریزان و دیگر اقشار مردم در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اما این مسئله که آیا همگی مفهوم واقعی و دقیق خصوصی سازی را درک کرده اند جای شک و شبه دارد. خصوصی سازی یکی از مشکل ترین اجزای سیاستهای اصلاح و تعدیل ساختاری می باشد و روشهای گوناگونی دارد ازجلمه: فروش دارائیهای دولتی، مقررات زدائی، قرارداد پیمانکاری، سیستم ووچر (سپردن ارائه خدمات و کالاهای اساسی به بخش خصوصی و ارائه کوپن های خاص با ارزش مشخص به افراد نیازمند توسط ...