عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 129

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مناطق روستایی اغلب با دسترسی ضعیف به فرصتهای شغلی، حمایت اجتماعی کمتر، مراقبت ناکافی و نادرست از فرزندان، مشکلات دستیابی به خدمات و حمل و نقل و ... زمینه ی احساس محرومیت، نابرابری، ناامنی و در نتیجه استرس و تنش روانی را در ساکنین این مناطق فراهم می شود. با توجه به این مسئله، پایداری اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی- کالبدی مناطق روستایی در صورتی تحقق خواهد یافت که جامعه روستایی علاوه بر بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی، به لحاظ وجود امکانات، خدمات و زیرساختها و تأمین نیازهای اساس ...

وقف به عنوان عملی انسانی و سودمند برای اجتماع بشری، تاریخی به درازای تمدن بشریت دارد. تاریخ و فرهنگ ایرانی نیز با وقف و خیر اندیشی و نیکوکاری واقفان در آمیخته است. در فرهنگ دینی- اسلامی پدیده وقف در مقابل فقر قرار دارد. با این وجود و علی رغم ظرفیت وسیع و بالای این پدیده در رفع معضلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کمتر مورد تحقیق واقع شده و نیز جایگاه واقعی آن در مراکز تصمیم‌گیری مغفول مانده است. پژوهش حاضر درصدد بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی وقف در استان قم می‌باشد که در این راه ...

بررسی انجام شده در زمینه سالمندی بیانگر رشد صعودی جمعیت سالمندان در جهان و ایران می باشد ، همراه با این تغییرات ساختاری جمعیت تحولات اجتماعی و اقتصادی موجب کاهش نقش سنتی خانواده در زمینه حمایت و مراقبت از سالمندان شده است و بسیاری از خانواده ها سالمندان خود را به سراهای سالمندان می سپارند. این تحقیق با هدف بررسی و شناخت تفاوت وضعیت فردی – اجتماعی سالمندان ساکن سراهای سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر تهران انجام گرفته است. روش تحقیق روش پیمایشی از نوع توصیفی می با ...

امروزه در کنار سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد بهره‎ برداری قرار گرفته است. صاحبنظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه فعالیت‏ها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد. این پژوهش با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد بزهکار و غیربزهکار شهر یزد و بررسی رابطه بین متغیر‎های اجتماعی مختلفی مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، نوع بزه، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، میزان کنترل اجتماعی، تقدیرگرایی و محرومیت ...

این پژوهش با هدف مقایسه مهارتهای اجتماعی و هوش هیجانی نوجوانان بزهکار و عادی استان تهران انجام گردید. به دلیل آنکه در این پژوهش به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاص یا نوعی رفتار که قبلأ وجود داشته یا رخ داده و همچنین در پی بررسی امکان وجود روابط علت و معلولی از طریق مشاهده و مطالعه نتایج موجود و زمینه قبلی آنها به امید یافتن علت وقوع پدیده یا عمل می باشد، روش تحقیق در این پژوهش از نوع علّی ـ مقایسه ای می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت بود از کلیه نوجوانا ...

هدف اصلی این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی موثر بر میزان خشونت علیه نوجوانان شهر اسلام آباد غرب می باشد.. نظریه سیستمی، مدل بوم‌شناختی، نظریه منابع و نهایتاً نظریه‌ فمنیستی چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل می‌دهند. در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده است و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده و برای پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری Spssاستفاده شده است. هم‌چنین در این پژوهش از دو تکنیک آمار توصیفی و آمار استنباطی به همراه آزمون های پیرسون،تی(T)،رگ ...

باروری بعنوان یکی از رویدادهای مهم و حیاتی در زندگی روزمره افراد جامعه می باشد که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها سن شروع باروری است. هدف از این پژوهش بررسی سنّ شروع باروری زنان حداقل یک بار ازدواج کرده 49-15 ساله منطقه 12 شهر تهران با برخی از متغیّرهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی می باشد. جهت فرموله کردن موضوع و تدوین فرضیه ها از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی بهره گیری شده است. روش اصلی تحقیق پیمایشی همراه با تکنیک پرسشنام ...

اقتصاد روستایی که بر پایه کشاورزی بنا شده باشد، توان پاسخگویی به تمام نیازهای روستاییان را ندارد و نیاز به تحول درونی و بنیادین دارد. به دلیل محدودیتهای بخش کشاورزی و کمبود ذخایر آب و خاک در ایران، توجه به توسعه فعالیتهای غیر زراعی که نیاز به سرمایه اندک برای راه اندازی داشته و توان جذب نیروی کار مازاد بخش کشاورزی را دارد را دو چندان کرده است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی کسب و کارهای کوچک و خانگی بر خانوارهای روستایی است. این تحقیق با بهره گیری از مقالات، ک ...

وقوع انقلاب اسلامي ايران در بهمن 1357 كه موجب شگفتي بسياري از مردم جهان، محققان و تحليل‌گران شد، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران محسوب مي‌شود. اين پديده اجتماعي دستمايه بسياري از مورخان، جامعه‌شناسان و محققان قرار گرفت تا از جوانب مختلف با اتكاء به تئوري‌هاي گوناگون به بررسي چرايي و چگونگي رخداد آن بپردازند. يكي از مؤلفه‌هايي كه در تئوري‌هاي انقلاب در باب چرايي وقوع انقلاب مورد واكاوي قرار مي‌گيرد وجود نارضايتي‌هاي سياسي- اجتماعي در جامعه است و يكي از راه‌هاي شناخت نارضايتي‌ها ...