عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرارداد اجاره به شرط تملیک از جمله عقود جدیدالتاسیسی است که با توجه به نیازها و خواست جوامع امروزی به وجود آمده تا بتواند در مواردی که متقاضی کالا توان پرداخت تمامی بهای معامله را یکجا ندارد ابزاری باشد برای وی تا به کالای مورد نظر دست پیدا کند و قیمت کالا را به تدریج بپردازد. گرچه برای این منظور عقود سنتی و معین وجود داشته است، اما آنچه ایجاد قراردادی جدید را ضروری مینمود، اشکالاتی بود که از انعقاد عقود مذکور در این مورد ناشی میشد که مورد قصد و خواست طرفین قرارداد نبود.لذا ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به وی انتقال یا ...