عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه تحت عنوان «بررسی موارد فسخ اجاره اشیاء و آثار و احکام آن در حقوق ایران و مصر» در سه فصل به شرح زیر تدوین شده است: در فصل اوّل تحت عنوان کلیّات بحث به مباحث نظری چون بیان مسأله، تعریف عقد اجاره، مفهوم اجاره اشیاء، انواع اجاره به اعتبار موضوع، خصوصیات و ویژگی‌های عقد اجاره، طرق انحلال عقد اجاره، مفهوم فسخ اجاره و سؤالات، فرضیات و مواد و روش تحقیق و امثال آنها پرداخته شده است. فصل دوّم تحت عنوان مصادیق فسخ اجاره و احکام آن در سه قسمت به شرح زیر نوشته شده است: ...

منظور از ضمانت اجراي تعهدات مستاجر در واقع آثار تخلف مستاجر از تعهداتی می باشد که طبق عقد اجاره بر عهده دارد تمامی این تعهدات جنبه قراردادي وتوافقی دارند خواه منشاء آنها توافق طرفین باشد یا این که قانون بر توافق آنان چنین تکالیفی را بار می کند. تعهدات مستاجر در اجاره املاك را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- تعهدات مثبت که مبتنی بر فعل هستند 2- تعهدات منفی که مبتنی بر ترك فعل می باشند.پرداخت اجاره بها،تخلیه و تحویل عین مستاجره و انجام تعمیرات غیر اساسی از تعهدات مثبت و عد ...

عمل انسان از دیر باز به عنوان یکی از ارزشمند ترین داشته های وی مورد رغبت دیگران برای رفع نیاز هایش بوده است و به عنوان یک عوض مورد معامله قرار می گرفت؛ به ترتیب قواعد و مقرراتی جهت تعیین و تنظیم امور مربوط به آن وضع شد. در قانون مدنی ایران به اقتباس از فقه و آرای فقیهان موادی در باب اجاره به آن اختصاص داده شد. در خصوص اجاره اشخاص تنها به چند ماده مختصر اکتفا شد و پس از آن با وضع قانون کار اختلافات در زمینه شمول این دو قانون بر قضیه مطروحه پیش آمد. این اندیشه در جامعه حقوقی ا ...

رهن از جملۀ مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می‌توان گفت تحقیق در فروع و ارائۀ احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجارۀ خانۀ خود ، و یا فروختن نسیۀ اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می‌نمایند از آن بیم دارند مبادا طلبشان وصول نشود ، و یا خانۀ اجاری به آنان برنگردد اما اگر راهی که موجب اطمینان آنان گردد و آن ترس را بر طرف سازد در میان باشد به احتمال بسیار قوی از ا ...

عقد اجاره، عقدی است که قدمت دیرینه دارد و با توجه به پیشرفت مجامع و به وجود آمدن حقوق و تکالیف جدید، جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده و به همین دلیل همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده، اما همچنان مالکیت عین به او تعلق دارد. از طرفی با انعقاد عقد اجاره، مالکیت منافع نیز به مستاجر تعلق می یابد، بنابراین این احتمال همواره وجود دارد که حقوق آنان با یکدیگر تزاحم پیدا نماید. تنوع موارد اجاره منجر به بروز اختلافات ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک از جمله عقودی است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخی نظام های حقوقی از جمله حقوق ایران که بر مبنای فقه امامیه است ذکر شده است، این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد، به همین دلیل در قانون مدنی ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک اولین بار در سال ۱۳۶۱ ش توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد که این طور تعریف شده است «قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال ال ...

مسأله مسیریابی وسایل نقلیه یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین مسائل در زمینه‌ی تحقیق در عملیات است. این مسأله به‌دنبال جستجوی یک برنامه‌ی کارا برای ناوگان وسایل نقلیه است. در این مسأله، وسایل نقلیه محموله‌ها را از یک انبار مرکزی بارگیری کرده و بعد از تأمین تقاضای همه‌ی مشتریان به انبار بازمی‌گردند، با این فرض که هر مشتری فقط یکبار ملاقات شود و محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه نقض نشود. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه یک مسأله NP-hard است. با توجه به اینکه هزینه‌ی اجاره و خرید وسایل نقلیه م ...

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی از موارد قابل انتقال است. به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار و خود از قرارداد کنار می رود. شخص ثالث جانشین طرف قرارداد گشته و کلیه حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف قرارداد حاصل گشته را دارا می شود. از جمله عقودی که قانونگذار، انتقال موقعیت قراردادی را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. انتقال موقعیت قراردادی در قراردادهای اجاره به دو طریق امکان پذیر است. حالت اول اینکه ...

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین تطبیق با قانون مدنی؛ مشخص گردید که از منظر مشهور فقها و شهید ثانی(ره) و همچنین قان ...