عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است و قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ان شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانو ...

چکیده یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود، این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید. مسأله تحقیق این رساله، چالش‌های وضع موجود قرارداد «اجاره به ‌شرط تملیک» در بانکداری بدون ربا است و بعد از بررسی این چالش‌ها، وضعیت مطلوب با ارائه راهکار فقهی ترسیم می‌شود. وضعیت موجود قرارداد اجاره به شرط ت ...

در حقوق ایران و قانون مدنی مصر، تعهدات مالک را در عقد اجاره می‌توان در شش مبحث کلی ارائه ‏کرد: 1- تسلیم عین مستأجره به مستأجر 2- عدم مزاحمت مالک و تابعان او و ثالث در انتفاع مستأجر 3- حفظ و ‏نگهداری از عین مستأجره 4- انجام تعمیرات اساسی و لازم در عین مستأجره 5- تقبل مخارج عین مستأجره و ‏آلات‌و‌ادوات لازم برای انتفاع 6- ضمان عیب در عین مستأجره. تعهدات مستأجر را نیز می‌توان در شش مبحث ‏بررسی کرد: 1- پرداخت اجاره‌بها 2- استعمال عین به نحو متعارف و خودداری از تعدی‌و‌تفریط 3- تعمی ...
نمایه ها:
اجاره | 
موجر | 
ایران | 
مصر | 

اصطلاح قائم مقام در ادبیات حقوقی ایران معانی متعددی دارد، اما در یک تعریف کلی می‌توان گفت، قائم مقامی گاهی ناشی از جایگزینی یک مال به جای مال دیگر (قائم مقام عینی) و گاهی ناشی از جایگزینی یک شخص به جای شخص دیگر (قائم مقامی شخصی) بدون تغییر در اصل رابطه حقوقی است. قائم مقامی عینی نیز خود به دو دسته قراردادی و غیرقراردادی و قائم مقام شخصی به سه گروه قائم مقامی ناشی از انتقال مال، قائم مقامی ناشی از انتقال قرارداد و یا ناشی از پرداخت دین دیگری تقسیم می‌گردد. در عقد اجاره، امکان ...
 
یکی از پدیده های نوین پزشکی به منظور حل مشکل زوجین نابارور، استفاده از روش های پیشرفته درمان نازایی مانند رحم اجاره ای و اهدا گامت است. در این روش شخص ثالث به لحاظ دارا بودن قدرت باروری طبیعی با دریافت اسپرم، تخمک یا جنین از زوجین نابارور و یا اهدای گامت خود، به حل مشکل ناباروری آنان کمک می نماید. مشروع بودن این روش های نوین باروری در حقوق کشور ایران، منوط به انطباق آن با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی است و نامشروع بودن آن مخالفت با ضروریات و مقررات مذهبی است.وضع حقوقی ناشی ا ...
  
قرارداد مالکیت زمان بندی شده قرارداد مالکیت زمان بندی شده شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که در آن تعداد افراد زیادی در مدت زمان های خاصی میتوانند از یک مال استفاده کنند و این در فواصل زمانی معینی انجام میگیرد حق برای خریدار در استفاده از مال ایجاد میگردد که در محدوده زمانی مشخصی قابل اعمال است در نتیجه از یک مال تعداد افراد زیادی میتولنند استفاده کنند حال این حق میتواند حق مالکیت یا ناشی از مالکیت منافع باشد ...