عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی تاثیر کمی و کیفیگسترش شهری بر روی سفره زاهدان که تنها منبع تامین آب برای مصادف مختلف در شهر زاهدان است، می پردازد. این بررسی و تحقیق برا ساس کارهای صحرایی، آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات موجود بنا شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر کمی گسترش شهری بر سفره زاهدان سبب شده است که سطح آب زیرزمینی در بعضی نقاط تا حدود 20 متر هم افت نموده و در نقاط دیگر حدود سه متر بالا بیاید. به علاوه گسترش شهری سبب شده است تا جهت جریان آب زیرزمینی منحرف شده و همچنین وس ...

این طرح در قالب اسپیلت پلات به مرحله اجرا در خواهد آمد در طرح مذکور چون اثرات پایه مهمتر می‌باشد از کرتهای فرعی (Sub Plot) و اثرات ارقام بعنوان عامل دوم در کرتهای اصلی (Main Plot) با پنج تیمار ارقام مصرفی شده در شمال کشور (تاموسن ناول، مارس ، هاملین، مورو، واشنگتن ناول) در سه تکرار و در هر کرت اصلی 9 اصله نهال و در هر کرت فرعی سه اصله نهال بفواصل 7×4 مترمربع جمعا به مساحت 3780 مترمربع با 135 اصله درخت در ایستگاه تحقیقات مرکبات بهشهر بصورت شرایط دیم و در ایستگاه تحقیقات مرکبات ...

در طرح مذبور از نهالهای پیوندی کاشته شده در زمین اصلی (اوایل بهار سال 1379) مراقبت لازم بعمل آمد و همچنین نسبت به اندازه‌گیری رشد تاج نهالها اقدام و پس از تجزیه آماری نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد. ...

بر اساس جدول زمانی پیشرفت کار در اوایل دیماه 1378 نسبت به بذر گیری و ضد عفونی پایه های مورد نیاز اقدام و بعد از خشک نمودن در گلخانه موسسه مرکبات کشاته شده که در شرایط حاضر بصورت 4 تا پنج برگی می باشد . ...

پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی بخش قابل توجه از تولیدات علمی کشور را بخود اختصاص داده اند. آگاهی از تاثیر کمی و کیفی منابع فارسی و غیرفارسی بر این منابع، آگاهی از نوع منابعی که برای تولید آنها مورد مراجعه قرار گرفته است و آگاهی از تاثیر مجموعه کتابخانه هر دانشکده بر محتوای پایان نامه ها، رهنمودهایی با پشتوانه تجربی برای مجموعه سازی کتابخانه ها ارائه می دهند. این گزارش مطالعه ای است موردی که با این نیّت انجام شد و می تواند به عنوان الگویی برای مطالعات عمیق تر و گسترده ...