عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصرف همزمان بیش از یک دارو را جهت درمان یک بیماری، پلی‌فارماسی می‌گویند. امروزه با پیشرفت علوم دارویی، مصرف همزمان داروها برای درمان یک بیماری ضروری به نظر می‌رسد. هنگامی که غذا، دارو یا هر فاکتور دیگری سبب تغییر در فارماکوکینتیک و یا فارماکودینامیک داروی دیگری گردد، تداخل دارویی رخ می‌دهد. نتیجه این اثر ممکن است به صورت کاهش یا افزایش اثر دارو ظاهر شود، یا اثر جدیدی بروز نماید. تداخلات دارویی به صورت تداخلات مفید و مضر طبقه‌بندی می‌شوند، البته بطور کلی اصطلاح تداخلات دارویی ...

مصرف همزمان بیش از یک دارو (پلی فارماسی) با واکنشهای نامطلوب دارویی خطاهای درمانی افزایش خطر بستری شدن و افزایش هزینه های درمانی همراه است. بخصوص وقتی تعداد اقلام دارو بیش از چهار باشد افزایش خطر قابل ملاحظه است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پلی فامارسی و بعضی عوامل همراه با آن بصورت توصیفی - تحلیلی در جمعیت نسخه های پزشکان در سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی شهر رشت در سال 1379 انجام شد. ابزار اندازه گیری فرم تنظیم شده دارای متغیرهای: تعداد اقلام دارو، سال فراغت از ت ...

تداخلات دارو - غذا شامل تمام تداخلاتی است که در فراوردهای غذایی، دارویی و یا در بدن انجام می‌پزیرد. تداخلات دارو - غذا بر اساس محل وقوع به دو گروه: -1 تداخلات در داخل بدن -2 تداخلات در خارج بدن تقسیم می‌شوند. تداخلات دارو - غذا در سطوح مختلف جذب ، توزیع، متابولیسم و دفع می‌تواند روی دهد. شایعترین تداخلات در سطح جذب (گوارشی) می‌باشند. علاوه بر تاثیر بر روند جذب دارو، دارو نیز بر جذب مواد مغذی تاثیر می‌گذارد. غذا با تغییر عوامل مختلف فیزیولوژیک بر جذب دارو از بخشهای مختلف دستگا ...

میزان موفقیت در دارو درمانی بیماران و رسیدن به سلامتی مطلوب ، فرایند پیچیده‌ای است که مستلزم شناخت بیماری و تجویز داروی مناسب مب‌باشد و در این میان نقش پزشک و داروساز اهمیت اساسی دارد. شناخت داروها، اثرات آنها، سرنوشت آنها در بدن و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر در هدف رسیدن فرایند درمان لازم می‌باشد. از طرفی آگاهی از آخرین دستاوردهای علوم پزشکی که پیشرفت روزافزونی دارد، نیز در راستا ضرورت دارد. در سیر درمان بیماری‌های یک بیمار احتمال نیاز به مصرف همزمان چند دارو وجود دارد (Po ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
دارو | 
مصرف | 
ایران | 

در این پایان‌نامه به بررسی تداخلات داروئی در نسخ پزشکان تبریز و روند نسخه‌نویسی در این شهر پرداخته شد و تعداد 2500 نسخه از داروهای شهر تبریز جمع‌آوری و بررسی گردید. ابتدا مشخصات بیمار و پزشک معالج با رشته تخصص و همچنین داروهای تجویز شده در فرم‌های مخصوصی ثبت گردید و از نظر تعداد، درجه و میزان تداخل و همچنین نسبت به سن و جنس بیمار و تخصص پزشک معالج بررسی و درصدهای بدست آمده در جداول مخصوصی منظور و نمودارهای مربوطه تهیه شد. برای اینکه هر چه بیشتر از کمیت و کیفیت سیستم بهداشتی د ...

چکیده ندارد.

دارو بعنوان یک ماده شیمیایی یا مخلوطی از مواد خوراکی، تزریقی، استتشاقی و یا موضعی روی پوست که جهت درمان بیماری یا برطرف کردن عوارض مختلف بکار رود. یک تعریف ساده تر به این ترتیب است یک ماده یا ترکیب شیمیایی که جهت تشخیص، پیشگیری یا درمان بیماری بکار میرود. تخمین زده میشود در حدود 35 هزار نوع مواد مختلف بعضی اوقات بعنوان دارو بکار گرفته شده اند اما فقط هزارتای آنها بطور رایج مورد استفاده قرار میگیرد. مواد شیمیایی که به طور فزاینده ای به مواد خوراکی اضافه میشوند و این مواد ممکن ...