عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌نامه تحت عنوان "بررسی فیتوشیمی اثرات ضدمیکروبی گیاهان ایران منطقه خلجستان" به بررسی اثر ضدمیکروبی عصارهء 55 گیاه جمع‌آوری شده از منطقهء خلجستان می‌پردازد. گیاهان جمع‌آوری شده پس از شناسایی، خشک و آسیاب شدن با متانول 80 درصد عصاره‌گیری شده پس از انجام آزمایشات فیتوشیمی از عصاره‌های موجود جهت آزمایشات ضدمیکروبی استفاده شد. به این منظور عصاره‌ها را به روی دیسکهای بلانک کاغذی 6/4 میلی‌متری منتقل و در محیط کشت باکتری از نوع نوتریت آگار قرار دادیم و قطر هاله عدم رشد را ان ...
نمایه ها:
ایران | 
قم | 

اسانس اندام هوایی آویشن شیرازی (Zataria multiflora) با روش تقطیر با بخار استخراج و تاثیر ضدمیکروبی آن علیه E.coli و S.aureus با روش دیسک پلیت ناحیه مهار کننده رشد باکتری در رقتهای 1، 2/1 4/1 ، 8/1، 16/1، 32/1 و 64/1 و اسانس در چهار مرحله تازه، یک، دو و سه ماهه پس از استخراج ارزیابی شد. همچنین اثر سوسپانسیون در برابر سوسپانسیون E.coli و S.aureus با تراکم باکتریایی 105، 106 و 107 در هر میلی لیتر قرار گرفتند تا حداقل غلظتهای مهارکنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) آنها تعیین شود. تاثیر ...

در این طرح میکروب‌هایی را که جزء میکروفلور طبیعی دهان هستند با کشت روی محیط های کشت انتخابی شناسایی، جداسازی و خالص می‌کنیم. در این مرحله برخی گونه‌های استرپتوکوکوس که دارای کپسول از جنس گلیکوکالیک هستند و در تولید پلاک‌های دندانی و پوسیدگی دندان‌ها و بیماری‌های دور دندانی نقش اساسی دارند و نیز گونه‌هایی از لاکتوباسیها و باکتری‌های پروتئولیتک که با آسیب‌رساندن به مینای دندان و تخریب مواد پروتئینی دندان‌ها را فاسد می‌کند توجه ویژه خواهد شد. در بخش دیگری از پژوهش‌ها ب ...

برگ گونه‌های مختلف اکالیپتوسهای کشت دداده شده در استان فارس ، مازندران و ... جمع‌آوری گردیده و در این طرح در نظر داریم، ضمن عصاره‌گیری و (اسانس‌گیری) استخراج ماده موثره دارویی، اثرات ضدمیکروبی عصاره (اسانس‌ها) این برگها را بطور جداگانه و همینطور توام مورد مطالعه قرار دهیم. با توجه به این که عفونت‌ها ناشی از عوامل ذیل در اغلب نقاط ایران دیده شده است و عصاره (اسانس ) برگ اکالیپتوس نیز می‌تواند از شیوع و حتی رشد این‌گونه میکروارگانیسم‌ها جلوگیری کند لذا مطالعه اثرات ضدمیکروبی ای ...

هلیکوباکترپیلوری یکی از عمده‌ترین عوامل عفونت در بیماریهای معدی - روده‌ای در جهان است .این عفونت در سراسر جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه علاوه بر بزرگسالان در اطفال نیز به نسبت بالایی گزارش شده است .بدلیل افزایش شیوع عفونت در جوامع بصورت گسترده و با توجه به روند افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیکها، یافتن منابع جدید دارویی اهمیت بسیار دارد.هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره 6 گیاه بومی ایرانی آویشن (Thymus kotschyanus).شیرین‌بیان (Glycurrhiza aspera)، برگ ...

در این تحقیق مشتقات -2(-1 متیل -5-نیترو-2-ایمیدازولیل) 1و 3و 4 -تیادی آزول که در جدول زیر آورده شده‌اند سنتز گردیدند. سنتز اجسام فوق از ایمیدازول شروع شده و حداکثر طی 10 مرحله اجسام مورد نظر سنتز می‌گردند. از آنجا که نیتروایمیدازولها علاوه برداشتن خاصیت ضدپروتوزئری دارای خاصیت ضدمیکروبی و ضدقارچی نیز می‌باشند، خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی ترکیبات فوق نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که حضور گروه سولفونیل (SO2) در ناحیه 2 حلقهء 1 و 3 و 4 - تیادی - آزول برای فعالیت ضدقارچی ضرور ...

بررسیهای اخیر در علم پزشکی حاکی از آنست که بدلیل فعالیت سیستمهای ژنتیکی هوشیار در سلولهای میکروارگانیسمهای بیماریزا، گونه‌های مقاوم نسبت به آنتی‌بیوتیکهای موجود در حال گسترش روزافزون هستند. از این رو کشف آنتی‌بیوتیکهای جدید امروزه از شاخه‌های مهم تحقیقات در علوم دارویی محسوب می‌گردد. در این تحقیق در ادامه مطالعاتی که پس از شناسایی بر روی سویه‌ای از گونه Streptomyces graminofaciens جدا شده از خاک صورت گرفته بود، شرایط مناسب تولید آنتی‌بیوتیک توسط این گونه مورد بررسی قرار گرفت ...

ویژگیهای ریخت‌شناسی، ساختار تشریحی، مراحل تکوین اندامهای رویشی و زایشی و برخی خواص ضدمیکروبی در دو گونه تاتوره. Datura innoxia Milla, Datura stramonium L. بررسی و مقایسه شد. دو گونه تفاوت‌های عمده‌ای را در ویژگیهای ریخت شناسی نشان دادند. از نظر تشریحی تفاوت اساسی در روپوست اندام‌های هوایی بود. مراحل تکوین مرسیستم و گل در هر دو گونه مشابه بودند. نمو رویان طرح Solanad را نشان داد. انشعابات ساقه و گل آذین در هر دو گونه از نوع محدود (گرزن دو سویه) بود. در طرح برگ رنگ برگ و ساقه، ...

الف - مشتقات جدید - 4 و 5 - دی کربومتوکسی - 1 و 3 - دی تیول با هدف‌ساخت ابر رساناهای جدید ساخته شد. از طرفی بعلت وجود استخلافات مختلف‌بر این حلقه احتمال بروز اثرات ضدمیکروبی از آنها نیز وجود دارد.بدنبال ساخت این ترکیبات اثرات ضدمیکروبی و ضدقارچی آنها بر علیه‌میکروارگانیسم‌های مختلف بررسی شد. دو ترکیب با استخلاف کلرونیتروبنزن‌و فلورونیتروبنزن اثرات قابل توجهی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس‌نشان دادند. ب - مشتقات جدید 1 و 2 و 3 - سلنادیازول دارای گروه تری‌متیل سیلیل با هدف ساخت د ...