عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه مشتقات سدیم 2 - (1 - متیل - 5 - آروئیل - 2 - ایمیدازولیل) استات طراحی و سنتز شدند. روشهای سنتز بر پایه تهیه مشتق 1 و 2 - دی متیل ایمیدازول - 5 - کربوکسالدئید از طریق اکسیداسیون 5 - هیدروکسی متیل - 2 و 2 - دی متیل ایمیدازول و سپس انجام واکنش گرینیارد بر روی آن و تهیه الکل‌های مربوطه بود که سپس اکسید شده و ضمن آسیلاسیون و ئیدرولیز بنیان استری مشتقات نهایی مورد نظر طی شش مرحله سنتز گشتند. این اجسام گروههای فارماکوفور لازم برای بروز اثرات ضدالتهابی را دا ...

در این پایان‌نامه مشتقات سدیم -1 بنزیل -2- الکیل تیوپیرولو [-d3,2] ایمیدازول -5-کربوکسیلات طراحی و سنتز شده‌اند. روشهای سنتز بر پایه تهیه -1 بنزیل -2- الکیل تیوایمیدازول -4- کربوکسالدئید و واکنش داخل شدن نیترن بر روی این حلقه و تهیه مشتق پیرولوایمیدازول مربوطه بوده که ضمن هیدرولیز بنیان استری، مشتق نهایی مورد نظر سنتز شدند. این اجسام گروههای فارماکوفور لازم برای بروز اثرات ضدالتهابی را دارا بوده به طوری که از نظر ساختمانی شباهت به خانواده آریل الکانوئیک اسیدها که بزرگتر ...

پیروکسیکام که یک داروی ضدالتهاب غیر استروئیدی است ، جهت افزایش سرعت انحلال دارو بصورت سیستم SD فرموله شده است . با توجه به اینکه بهره‌دهی درمانی و درنتیجه اثرات دارو توسط سرعت انحلال دارو محدود می‌شود، به منظور بررسی اثرات ضدالتهابی دارو در فرمولاسیون جدید (SD) و مقایسه آن با مخلوط فیزیکی دارو که در آن سرعت انحلال دارو تغییر چندانی نشان نمی‌دهد اقدام به اندازه‌گیری اثرات ضدالتهابی پیروکسیکام خالص ، آویسل (پایه دارو در سیستم SD)، سیستم SD و مخلوط فیزیکی در مدل التها ...

در این پایان نامه عصاره گرفته شده از برگ گیاه آویشن شیرازی که طی فرایند خاصی تهیه شده به موش صحرایی ‏‎Rat‎‏ تزریق ‏‎IP‎‏ شده است و بعد از یک ساعت با تزریق ماده دردزا(فرمالین) اثرات ضددردی و ضدالتهابی بررسی شده است.رفتارهای مختلف حیوانی در زمانهای مختلف در جدولی که نمونه آن در آخر پایان نامه درج گردیده ثبت شده است. ...

عصاره بدست آمده از گلهای ‏‎Achillea millefolium‎‏ که در طب سنتی به عنوان آنتی اسپاسمودیک بند آورنده خون و التیام بخش مصرف داشته است، مورد بررسی قرار گرفته است.در این مطالعه اثرات ضدالتهابی عصاره ئیدرومتانولی تام حاصل از گلهای ‏‎Achillea millefolium‎‏ در مدل التهابی ناشی از کاراژنین در رت بررسی گردید. ...
نمایه ها:

عصاره هیا گرفته شده از سرشاخه های گیاه stachys inflata در طب سنتی ایران در عفونت، روماتیسم و سایرنارسائیهای التهابی بکار می رود. در مطالعات قبلی اثرات ضد التهابی عصاره گیاه stachys inflata در مدل کاراژنین بررسی شد و اثر ضد التهابی خوبی بدنبال تزریق سیستمیک آن مشاهده گردید. مطالعه حاضر اثر عصاره متانلی گیاه خشک شده را بصورت ژل موضعی و محلول الکلی در دو مدل التهابی کاراژنین و اریتم ایجاد شده توسعه اشعه ‏‎UV‎‏ ، مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور ژل های 1 درصد و 5 درصد عصاره ...
 
دی سدیم‌گلیسیرتینیک‌اسیدهمی فیتالات یکی از مشتقات گیاه شیرین بیان میباشد که دارای اثرات ضدالتهابی و ضددرد است . جهت بررسی این اثرات آزمایشات بر روی موش و انجام گرفت . این اثرات با قراردادهای استاندارد مانند آسپرین و بتامتازون مقایسه گردید. ...

با توجه به کاربرد وسیع داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی در درمان و نظر به اینکه داروهای موجود دارای عوارض گوارشی می‌باشند توجه به ترکیباتی با کفایت بیشتر و عوارض کمتر مورد توجه است . روی این اساس اقدام به طراحی و سنتز داورهای ضدالتهاب با ساختمان شیمیایی جدید گردید. ...