عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 440

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی فعالیت غده تیرویید غیرطبیعی است و این بیماران دارای غلظت بالایی از آلومینیوم در سرم هستند. با توجه به این که در سال های اخیر اثر سمی این عنصر مورد توجه قرار گرفته، در این بررسی اثر مصرف آلومینیوم زیاد در رژیم غذایی در موش صحرایی بررسی شده است. مواد و روش ها: به رژیم غذایی موشهای نر از نوع ویستار که در شرایط استاندارد نگهداری می شدند و دسترسی آزاد به غذا داشتند، مقدار 1620 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا آلومینیوم (به صورت کلرور آلومینیوم ...

اثر تیمارهای متفاوت شوری سدیم کلرید (0، 50، 100، 200 و 300 میلی مولار)در مراحل مختلف رشد و نمو دو رقم گندم بر غلظت کربوهیدراتهای محلول در آب و کربوهیدراتهای احیاکننده برگ در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع در پاسخ به تیمارهای شوری مشاهده شد که غلظت کربوهیدراتهای محلول در آب در برگ بولانی بیشتر از قدس بود. برعکس، غلظت کربوهیدراتهای احیاکننده در برگ قدس بیشتر از برگ بولانی بود. بنابر این روشن می شود که اولا : نقش کربوهیدراتهای محلول در آب در برقراری تنظیم اسمزی در پاسخ به ...

هدف اساسی آموزش های سازمانی کمک به توسعه و بالندگی کارکنان سازمان در همه ابعاد می باشد. آنچه به برنامه ریزی و اجرای آموزش های سازمانی مشروعیت می بخشد میزان اثر بخشی آموزش هاست. در سازمان های مختلف کم و بیش به اهمیت آموزش پی برده شده و آموزش های تئوری و عملی زیادی برگزار ولی در مورد میزان مناسب بودن و اثر بخش بودن آن ها کمتر توجه شده و به خاطر این است که تعیین میزان و طراحی شاخص برای اثر بخشی کار دشوار می باشد. اینکه در آموزش به دنبال چه هستیم و آموزش به دنبال چه مشکلاتی از س ...

مهمترین اهداف عملیات آبخیزداری بهبود پوشش گیاهی، مهار سیلاب، کاهش رسوب و فرسایش و ارتقای وضعیت اقتصادی - اجتماعی آبخیز نشینان می باشد. در حوزه آبخیز شهر ستان دماوند با مساحتی حدود 76000 هکتار در طی سال های 1378 تا 1380 فعاليت هاي آبخيزداري متعدد مکانيکي و بيولوژيکي بر اساس مطالعات فنی و مهندسی و صرف منابع مالی بسیاری صورت پذیرفته است . لذا بعداز گذشت بیش از یک دهه از این عملیات ارزیابی اثر بخشی عملیات آبخیز داری بر روی پوشش گیاهی، مهار سیلاب ، کاهش رسوب و فرسایش و بهبود وضعی ...

مدیریت زنجیره تامین مهمترین قسمت استراتژی موسسه برای بهینه کردن برنامه ریزی و اجرای فرایندهایی است که پاسخگوی تغییرات در بازار باشند و این پاسخگویی بدون داشتن مجموعه ای از تامین کنندگان متعهد و وفادار که از عملکرد زنجیره متناسب با تلاش خود سود می برند، ممکن نخواهد بود. همچنین فرایندهای کارا و اثربخش داخلی نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف زنجیره تامین ایفا می کنند. مسلما برای حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی فرایندها بطور یکپارچه باید انها را توسط شاخصهایی بصورت دوره ای ارزیابی ...

ضرورت طراحی و اجرای آموزشهای حین کار در سازمانهای صنعتی و تولیدی به صورت یک امر طبیعی درآمده و همگان بر آن اتفاق نظر دارند منتها در طراحی و اجرای آموزشها آنچه دارای اهمیت فوق العاده است ارزیابی اثربخشی این نوع آموزشها است که بتوان از نتایج بدست آمده آموزشهای تکمیلی و جهت داری را طراحی کرد. معمولا ارزیابی کمی از آموزشها کار زیاد مشکلی نیست بلکه ارزیابی کیفی و به تغییری تعیین اثر بخشی آموزشها کار دشواری است که اگر بتوان این فرایند را عملی ساخت آموزشها به ایجاد مهارتهای مورد نیا ...

سوختگی حادثه ای شایع با عوارض مختلف از جمله درد، اضطراب، افسردگی و یادآوری های مزاحم می باشد. این عوارض به طولانی شدن دوره بهبودی و درمان می انجامد و حتی عوازض بلند مدتی چون یادآوری صحنه حادثه، حتی بعد از درمان به جای می گذارد. استفاده از داروهای ضد درد و آرام بخش بدون ضرر و زیان نیست و تاثیر رضایت بخشی نیز ندارد. لذا لزوم بکارگیری روشی با بیشترین کارآیی و کمترین ضرر احساس می گردد. در این مطالعه از هیپنوتیزم استفاده شده است. ...

چهار مدرسه ویژه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در شهر مشهد به طور تصادفی انتخاب شدند. بر اساس اجرای پرسشنامه رفتاری کودکان راتر، 30 نفر از دانش آموزانی که مشکلات رفتاری داشتند شناسایی و آنگاه افراد مورد مطالعه به طور تصادفی به سه گروه ده نفری تقسیم شدند. گروه اول استفاده کننده از روش مشاوره گروهی، گروه دوم استفاده کننده از روش اقتصاد ژتونی و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مشخص گردیدند. همچنین با استفاده از آزمون نقاشی آدمک گودیناف و ماتریس های پیش رونده ریون، سن هوشی اف ...

امروز آموزش نقش اساسی در توسعه و صنعت دارد به طوری که آموزش نگرشها شناختها مهارتها از عناصراصلی هر سازمان صنعتی به حساب می آید وسالانه بودجه های هنگفتی صرف آموزش می شود. چه آموزش با بهره وری و سود آوری سازمانهای صنعتی همبستگی مثبت دارد اما بعضاٌ دیده شده که در دوره های آموزشی بازدهی چندانی ندارد و مدیران را به این اعتقاد می رسانند که اگر بودجه آموزش راصرف مقوله دیگری بنمایند بهتر است، معمولاٌ برای اثربخشی آموزش راهکارهای زیادی وجود دارد که می تواند آموزش را مهم، اساسی و اثر ...