عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در طی قرن 19، رمان نویسان متعددی بنمایۀ کار خویش را صحبت از آفرینش هنری و به ویژه نقاشی قرار دادند. هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی تطبیقی تنهایی هنرمند، با تکیه بر نظریه های دو مکتب ادبی رئالیسم و ناتورالیسم در قرن نوزدهم فرانسه است. بدین منظور، شاهکار ناشناخته نوشته ی اونوره دو بالزاک و اثر را از امیل زولا انتخاب کرده ایم و برآنیم تا پاره ای از مضامین رمانتیک، به ویژه تنهایی، را در این دو رمان بررسیم. تنهایی از زمرۀ مضامینی است که نویسندگان و شاعران مکتب رمانتیسم علاقۀ و ...
نمایه ها:
زولا | 
اثر |