عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سازمان‌ها به اهمیت فناوری اطلاعات پی برده‌اند و از آن‌جایی که پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در سازمان به معنای اثربخشی آن نمی‌باشد، لذا باید عوامل موثر بر اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ها شناخته شوند .بکارگیری و استفاده نادرست فناوری اطلاعات سازمان ها را با مشکلاتی روبرو ساخته است، که به نوبه خود در نتیجه بخشی و بازدهی فناوری اطلاعات تاثیر مهمی دارند. بکارگیری و استقرار فناوری اطلاعات که ناآگاهانه و بدون برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است، نه تنها نتیجه بخش نیست بلکه تاثیر ...

این تحقیق در صدد بررسی تاثیر انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات و آمادگی فنی سازمان بر اثربخشی فناوری اطلاعات در گمرک تهران می‌باشد . محققان پیشین درباره این‌که چه پدیده‌هایی با اثر بخشی فناوری اطلاعات در ارتباط هستند مطالعات گسترده انجام داده‌اند . در میان این تحقیقات مطالعاتی وجود رابطه معنی دار میان آمادگی فنی و انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات با اثربخشی فناوری اطلاعات را تائید نموده اند . هدف این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر بر اثربخشی فناوری اطلاعات است . در نهایت دستاورد این ت ...