عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد سریع صنعت گردشگری افزایش فشار روزافزون بر محیط زیست را به دنبال داشته است. به گونه ای که افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش فشار بر مقاصد گردشگری و استفاده نادرست از منابع محیطی منجر به بروز پیامدهای نامطلوبی همچون آلودگی آب، صید آبزیان، انواع مختلف آلودگی، کمبود آب آشامیدنی، شلوغی و تولید کم و موارد دیگر در مناطق گردشگر پذیر شده است. پیامدهای منفی توسعه گردشگری می تواند به تدریج منابع محیط زیستی و سایر موارد مرتبط به آن را تخریب کند. از طرف دیگر پتانسیل های گردشگری اثرات ...

به دنبال افزایش جمعیت و فشار بر روی منابع طبیعی، مسئله گردشگری نیز اثرات نامطلوبی بر محیط زیست برجای می گذارد. مسائلی از قبیل فرسایش خاک، تغییرات خط ساحلی، نابودی زیستگاههای ساحلی، خشک شدگی یا آلودگی آبهای زیرزمینی و به خطر افتادن بهداشت و سلامتی ناشی از شبکه های ناکافی دفع زباله و فاضلاب، جوامع انسانی را تهدید می کند. اما بهترین راه برای حل این مشکلات، توسعه پایدار گردشگری می باشد. توسعه پایدار گردشگری به عنوان رهنمونی برای مدیریت کلیه منابع قلمداد می شود. به طریقی که بتوان ...

درحال حاضر صنعت گردشگری یکی ازمنابع مهم تولید درآمد اشتغال و ایجادزیرساخت برای نیل به توسعه پایدارمحسوب میشود گردشگری شهری به عنوان یکی اززیربخشهای مهم این صنعت میتواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب نقش موثری درتوسعه پایدارشهری و درنتیجه توسعه ملی کشورها برعهده داشته باشد دراین میان درکشورماهنوز سرمایه های تاریخی و جاذبه های طبیعی بسیاری وجود دارد که کشف نشده است و یامورد بی توجهی قرارگرفته اند ازاین جمله شهرشوشتر واقع دراستان خوزستان است که باجاذبه های منحصربفرد معماری و طبیع ...

امروزه به علت پر اهمیت بودن نقش و مشارکت ساکنان محلی مناطق مختلف در توسعه صنعت گردشگری، بایستی مباحثی در خصوص نگرش جامعه بومی در مورد صنعت گردشگری و حضور گردشگران توجه دانشگاهیان ، سیاست گذران و مدیران اجرایی این صنعت را به خود جلب نماید که متاسفانه این امر در کشور ایران صورت نگرفته است. عمده ترین موضوعات مورد بحث در رابطه با دیدگاه جامعه میزبان که در برنامه های گردشگری محوریت دارد. رویکردهای اجتماعی – فرهنگی ، اقتصادی، زیست محیطی و تاثیرات دیدارکنندگان بر روی مقصد می باشد. ا ...

پارک های جنگلی تجلی فعل و انفعالات پیچیده و پویای فرآیندهای طبیعی جمعیتی و اقتصادی است که در شبکه ای از تأثیر و تأثر متقابل بهم پیوند می خورند. امروزه گسترش گردشگری پارک های جنگلی یکی از منابع درآمدی (در کنار سایر فعالیتها) شهرها بشمار می رود و توسعه پایدار شهر مینودشت به عنوان یک مقصد گردشگری تحتتأثیر فعالیتهای گردشگری جنگل، کوه قرار دارد. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم گردشگری و توسعه پایدار شهری، اثرات و پیامدهای گردشگری پارک های جنگلی بر توسعه پایدار شهری شهر مینودشت مورد ...

چکیده گردشگری تاریخی می‌تواند مناسب‌ترین انواع گردشگری برای اکثر جوامعی باشد که در ابتدای راه شروع توسعه گردشگری خود هستند. این موضوع زمانی برای کشور ما اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که بدانیم 6%همه پایه‌های میراث جهانی درکشور‌های در حال توسعه قراردارد. بازتابش قابلیت‌های گردشگری در تمدن کاریزی پیرامون سه قابلیت بنیادی انعکاس می‌یابد که در برگیرنده میراث، نوستالژی ودور نمایی گردشگر است. هرچند برشمردن قابلیت‌ها همچون جاذبه‌های فهرست وار مرسوم است اما در این مبحث بازکنش بن ...

سرعین به واسطه استعدادهای طبیعی بالقوه مثل آبهای معدنی، اقلیم مناسب و واقع شدن در دامنه کوه سبلان از موقیعت مناسبی برای گسترش گردشگری برخودار است که می تواند ضمن بهره برداری از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد و...) از فرصتهای اجتماعی- فرهنگی و کالبدی نیز به نفع ساکنان خود و منطقه، برخوردار گردد. در این راستا هدف اصلی تحقیق بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار سرعین بوده و دستیابی به این سوال که آیا رابطه معناداری بین گسترش گردشگری در محدوده مورد مطالعه و بروز تغییرات اقتصادی، اجتما ...

با افزایش سریع جمعیت و فشار بر منابع طبیعی در نواحی بیابانی ،گردشگری نیز تأثیرمنفی بر روی محیط برجای خواهد گذاشت و به دنبال آن مسائل عدیده ای همچون فرسایش خاک ،از بین رفتن بیوم های بیابانی ،خشک شدن یا آلودگی آب های سطحی ،دفع فاضلاب و زباله ،جوامع انسانی را تهدید می کند، لکن بهترین راه برای حل این مشکلات توسعه پایدار گردشگری می باشد.توسعه توریسم پایدار پیشرو مدیریت منابع در حذف هنجارهای اجتماعی واقتصادی وبه دنبال آن برقراری همگنی فرهنگی می باشد؛ همچنین باعث برقراری سیستم های ح ...

چشم اندازها و مناظر زیبای طبیعت ازکانونها و جاذبه های توریست پیذرجهانگردی است لذا اهمیت دادن به نقش آن درحفاظتا زمحیط زیست به منظور دستیابی به توسعه پایدارامری ضروری است باتوجه به اینکه شهرهمدان یکی ازمناطقی است که تقاضای گردشگری درروزهای خاصی ازسال درسطح بالایی قرارداد بنابراین نیازمند برنامه ریزی دراین زمینه می باشد درحقیقت باید با مدیریتی جامع درزمینه گردشگری علاوه برحفظ جنگلها ومراتع به شناسایی زیباییهای این خطه به جهانیان و تولید درآمد ملی و ارزآوری مناسب و ساماندهی اقتص ...