عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات متقابل پلی‌مورفیسم‌های ژنتیکی از عوامل مهم ابتلا به بیماری‌های پیچیده نظیر آلزایمر است. در مطالعات وابستگی ژنتیکی تعیین ترکیبی از پلی‌مورفیسم‌ها و اندازه‌گیری میزان اهمیت آن‌ها در افزایش خطر بروز چنین بیماری‌هایی مدنظر است. هدف این تحقیق استفاده از رویکرد خصیصه‌گزینی رگرسیون منطقی در شناسایی اثرات متقابل پلی‌مورفیسم‌های ژنتیکی موثر در ابتلا به آلزایمر بوده است. در يک بررسی مقطعی، 101 سالمند مبتلا به آلزایمر و 109 سالمند بالای 65 سال غیرمبتلا به آلزایمر وارد مطالعه شدن ...

غلات و حبوبات از مهم‌ترین نیازهای غذایی انسان می‌باشند و پس از برداشت تا زمان مصرف این محصولات باید به مدت زمان طولانی در انبار‌ها نگه‌داری شوند. حشرات به علت توان زاد‌آوری بالا و شرایط مساعدی که در انبار برای آن‌ها فراهم می‌شود معمولاً خسارت بیشتری به محصولات انباری وارد می‌کنند. برای کنترل آفات انباری به طور عمده از متیل‌بروماید و فسفین استفاده می‌شود، اما مصرف این دو سم به دلیل سمیت فوق العاده روی انسان و سایر عوارضی که ایجاد کرده است، محدود شده است. استفاده از آفت‌کش‌های ...
نمایه ها:

این بررسی بمنظور تعیین قابلیت استفاده دومنظوره ارقام مختلف جو در مقایسه با تریتیکاله در تولید علوفه سبز (بصورت برش ) و عملکرد دانه قابل قبول صورت خواهد گرفت آزمایش با استفاده از کرتهای خرد شده Split Pot در قالب طرح اصلی بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار سه رقم جو و یک رقم تریتیکاله در کرتهای اصلی و زمانهای مختلف برداشت علوفه در کرتهای فرعی مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت . نتایج عملکرد دانه و علوفه سبز بر اساس موازین آماری تجزیه و تحلیل خواهد گردید. در خاتمه سومین سال با اس ...

به منظور بررسی اثرات متقابل تنش های خشکی و شوری دگر آسیب بر خصوصیات جوانی زنی و رشد گیاهچه علف هرز گل گندم،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه پیام نور در مشهد در 1392 انجام شد.خشکی دارای 4سطح (0،5-،-10،15- بار) شوری دارای 4 سطح (0،5-،10-،15-بار)وعصاره برگ رزماری دارای 3سطح (0،5-،10-درصد)بود نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار شد.در بین اثرات متقابل بیشترین روند کاهشی (100 ...

در مرغداری ها عوامل زیادی بر وزن اثرگذار است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تکنیک طراحی آزمایش ها اثر هر یک از این عوامل و اثرات متقابل آنها مورد آزمایش قرار گیرد. به این منظور نمونه گیری از بین مرغ های گوشتی که در هفته پنجم پرورش بوده و از لحاظ جسمی سالم و وزن متوسط آنها تقریبا 1850 گرم می باشد صورت می گیرد. حال با توجه به مولفه های دمای محیط، رطوبت محیط، تراکم گله و چربی اشباع شده و با انجام دو تکرار و تعیین سطوح بالا و پایین در مولفه ها، اثر عوامل و اثرات متقاب ...

این طرح بمنظور بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی 4 رقم جدید گندم با رقم قدس و انتخاب مناسبترین زمان بذرکاری هر یک از آنها در قالب یک طرح نواری در 4 تکرار اجراء گردید که در کرتهای اصلی افقی 4 تاریخ کاشت و در کرتهای عمودی 5 رقم گندم تحت مطالعه بوده‌اند. نتایج عملکرد دانه همه ساله بر اساس موازین آماری طرح مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . در خاتمه سومین سال اثرات متقابل سال با دیگر عوامل آزمایش بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد. ...

این بررسی بمنظور تعیین مناسب‌ترین تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی عملکرد گندم ویری در منطقه انجام می‌شود این تحقیق با استفاده از یک طرح آماری کرتهای خرد شده Split plot در 4 تکرار اجرا گردیده است . عامل فرعی 4 میزان بذر (300 ، 350 ، 400 ، 450 دانه در متر مربع) عامل اصلی شامل 4 تاریخ کاشت به فاصله هر 15 روز یکبار از اول آبان به بعد مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج عملکرد دانه براساس موازین آماری طرح مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت و در پایان سومین سال ازمایش بمنظور ب ...

در مواردی که خاک سطحی ضعیف باشد و یا نشست سازه زیاد باشد از پیهای شمعی (پیهای عمیق) استفاده می‌شود. برای طراحی این سازه‌ها و نیز طراحی پی آنها لازم است آنالیز دقیقی از سیستم سازه - خاک - شمع انجام شود و نیروهای داخلی اجزاء ناشی از نیروهای خارجی و نیز تاثیر اثر متقابل این سه جز بر روی یکدیگر بررسی شود. هدف از این طرح نیز بررسی مورد فوق است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است . مخصوصا" آنکه در برخی کاوشها مشاهده شده است که شمعهای زیر پیها شکسته شده‌اند این مسئله بخصوص وقتی ...

بمنظور بررسی و تعیین مناسب‌ترین میزان بذر سه رقم گندم بنامهای کراس آزادی و کراس روشن و رقم بزوستایا با استفاده از یک طرح آماری کرتهای خرد شده Split Plot در 4 تکرار این بررسی صورت خواهد گرفت . در کرتهای اصلی عامل رقم شامل سه رقم در کرتهای فرعی شامل 5 میزان بذر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت نتایج عملکرد دانه کرتهای آزمایشی با استفاده از موازین آماری طرح کرتهای خرد شده مورد تجزیه واریانس قرار خواهد گرفت و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مقایسه خواهد شد در پایان سومین سال آزما ...