عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کفشدوزک ي Col.:Coccinellidae) Adalia bipunctata) یکي از دشمنان طبيعي پسيل پسته است. سم شناسي دموگرافيک يکي از روش هاي عمومي براي ارزيابي اثرات زير کشندگي آفت کش ها روي دشمنان طبيعي است. با توجه به مصرف سه آفت کش استام پراید، تيامتوکسام و هگزافلومورن و در باغ های پسته، در اين پژوهش اثرات جانبي اين سه آفت کش روي شاخص‌هاي زيستي و پارامترهاي جمعيت مرحله تخم کفشدوزکAdalia bipunctata در شرايط کنترل شده (دماي 27/5 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 5± 65 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنائي ...

ارتقاء سلامت زنان، کودکان و خانواده از اهداف مهم و اساسي همه دولت‌ها مي‌باشد و تنظيم خانواده بخش مهمي از آن است. در بين روش‌هاي مدرن پيشگيري از بارداري، مصرف قرص شايع‌ترين روش است. افزايش تداوم مصرف قرص نقش مهمي در جلوگيري از به خطر افتادن سلامت مادران و کودکان دارد. با توجه به اينکه عوامل رفتاري متعددي در تداوم مصرف قرص دخالت دارد. در اين مطالعه از الگوي رفتار برنامه‌ريزي بهينه شده با خودکارآمدي براي افزايش تداوم مصرف قرص استفاده شد. اين مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحل ...

مصرف فرآورده های گیاهی، علی رغم کمبود شواهد علمی در خصوص ایمنی و اثربخشی آنها در دوران بارداری، افزایش یافته است. اهداف این مطالعه ی مقطعی، بررسی میزان مصرف فرآورده های گیاهی در دوران بارداری در میان زنان ایرانی بر اساس مشخصات دموگرافیکی آنها، عوارض جانبی آنها در مادر، و نهایتاً اثرات احتمالی آنها بر نوزاد می باشد. در کل، 400 زن ایرانی بعد از زایمان، و نوزادان آنها در طی اولین روزهای دوره ی بستری پس از زایمان مادر در بیمارستان آرش تهران، ایران، وارد مطالعه شدند. اطلاعات ا ...

امروزه تونلسازی و تاثیرات آن بر زمین مورد تحقیق بسیاری از محققین میباشد.در این رساله به تاثیر ضریب فشار جانبی خاک در تونل های شهری پرداخته میشود.عواملی از قبیل میزان چسبندگی و سختی و.. تحت شرایط دو و سه بعدی مورد ارزیابی قرار گرفته است و هدف از این رساله بهبود میزان و جهت فرونشست ناشی از تونل سازی، میباشد. ...

موضوع تحقیق بررسی "اثرات جنبی" دو نوع آزمون "کلوز"و "چهار گزینه ای" بر" فرایند یادگیری لغت" میباشد. کلمه " اثرات جنبی" که بر اساس آخرین تعاریف موجود عبارت است از"رابطه سه جانبه بین آموزش, یادگیری و آزمون سازی " اساس این تحقیق را تشکیل میدهد. اگر چه پیش از این تحقیقاتی در زمینه های مرتبط به ثبت رسیده ا ست اما نیاز به بررسی موضوع مورد نظر برای پی بردن به چگونگی تاثیر این دو نوع آزمون بر "فراگیری لغت" احساس می شد. روش مورد استفاده در این تحقیق عبارت است از روش تحقیق " آماری-آ ...

دویست و بیست قطعه جوجه‌ی نر یکروزه نژاد راس (308) به طور تصادفی در 5 گروه به منظور بررسی اثرات مصرف 27/4 میلی‌گرم نیترات سدیم یا سطوح مختلف صفر، 0/2، 0/4 و 0/6 درصد عصاره‌ی آویشن در آب آشامیدنی حاوی نیترات سدیم بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های خونی و کیفیت، میزان مواد مغذی ورنگ گوشت جوجه‌های گوشتی انجام گرفت . تفاوت معنی‌داری بین تیمارها برای افزایش وزن و مصرف خوراک در دوره‌های آغازین، رشد، پایانی و کل دوره آزمایشی مشاهده نشد (0/05...

نشانگرهاي زيستي مي‌توانند در پيش‌آگاهي دادن، تشخيص، کشف پتانسيل‌هاي بالقوه يک درمان جديد، اندازه‌گيري شدت و پيشرفت بيماري، تعيين عملکرد پاسخ به درمان و اندازه‌گيري ميزان عوارض جانبي داروهاي جديد به کار گرفته شوند. در بسياري از مطالعات پزشکي اين نشانگرها در طول زمان و چندين‌بار برای يک فرد به همراه ساير پاسخ‌ها اندازه‌گيری می‌شوند. در کاربرد با شرايطی مواجهيم که نشانگرها و پاسخ‌ها، گسسته و از انواع مختلف باشند. در برخي از مطالعات، مدلسازي توأم نشانگرهاي زيستي طولي و پاسخ‌های گ ...

به علت اثرات جانبی روش‌های شیمی درمانی، رادیو درمانی و یا به علت بروز پدیده‌ی MDR، گرایش زیادی به سمت شناسایی و استخراج داروهای ضد سرطان از گیاهان است. بیش از 50 درصد داروهای تأیید شده برای مصرف بالینی از محصولات طبیعی به دست می آیند. در این تحقیق پس از جمع آوری گیاهان لاله‌ی واژگون و نسترن، عصاره‌ی اتانولی و آبی این گیاهان استخراج شد. اثرات عصاره‌ها در 8 غلظت متفاوت به همراه داروی 5- فلورویوراسیل در غلظت IC50 بر روی سه رده‌ی سلولی سرطان کبد (LCL)، پستان(MCF-7) و سلول فیبروبل ...

ناتوانی جنسی در 50 سال اخیر به طور قابل توجهی در انسان افزایش داشته است و یکی از شایع ترین علل بروز آن به عوامل محیطی چون اثرات نامطلوب داروهای مختلف از جمله آنتی بیوتیک های خانواده فلوئوروکینولون نسبت داده می شود. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر داروی سیپروفلوکساسین بر کیفیت اسپرم خرگوش به عنوان یک مدل حیوانی انجام شد. تعداد 20 سر خرگوش آزمایشگاهی بالغ نر با متوسط وزن بین kg 4-2 تهیه شده و بطور تصادفی به 2 گروه درمان و کنترل تقسیم شدند.‌گروه درمان به میزان mg/kg 30 داروی س ...