عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف ازانجام این بررسی تعیین مصرف بنزین اتومبیلهای سوری مازاد برسهمیه دریافتی ، تعیین میزان مصرف روغن وتعیین قطعات ولوازم یدکی اتومبیل که دربازارکمیاب میباشند .اطلاعات حاصله نشان می دهد که حدودا" بیش از سه میلیون کوپن سی لیتری بنزین مازاد بر سهمیه مقرر بنزین مصرف می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که بالغ بر سه میلیون و هشتصد هزار لیتر روغن بیش از سهمیه مقرر مصرف شده است . و از جمله لوازم یدکی کمیاب لاستیک و لوازم موتور می باشد. ...

دراین کتاب کلیه قطعات بکاررفته و نحوه عملکرد هرقطعه درموتورهای بنزینی ودیزلی تشریح گردیده است .همچنین اصول کارقسمتهای مختلف اتومبیل چون سوخت رسانی ،برق‌رسانی و سیستم قرمز شرح داده شده است . ...

این دستگاه جهت پاک کردن و آزمایش سالمی شمع اتومبیل بکارمی رودو شمعی که بر اثر کار زیاد جرم گرفته شده توسط پودر سمباده و بافشار زیاد تمیز شده و درقسمت دیگری هدایت شمع‌آزمایش می شود. ...

این دستگاه تمام الکترونیکی بوده و در سرراه خط تغذیه برف پاک کن قرارگرفته و با بیانسیوتر مخصوص زمان قابل برنامه ریزی را دراختیار راننده قرارمی دهد. ...

این دستگاه بصورت الکترونیک و با دوزمان قطع و قابل برنامه ریزی مورداستفاده قرار می گیرد،وبا تحریک سنسور مربوطه پس‌از زمان مشخص که توسط شخص تنظیم شده ،مدار بکار انداخته و برق اتومبیل را نیز به صورت اتوماتیک قطع می کند. ...

این طرح عیوب مختلف فشار روغن ، پلاتین ، دینام ، درجه حرارت خطرناک موتوررا به صورت آلارم صوتی و نوری مشخص میکند. ...

این موتورمشابه موتور50 cc پژو (موتورگازی ) نمونه سازی گردید و مورد آزمایش قرار گرفت و ازنظر عملکرد قابل قبول شناخته شد. ...

پودر پاناد در ساخت شمع اتومبیل و موتورهای احتراقی مصرف دارد. ...

چکیده ندارد.