عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور پیش‌بینی اتلاف انرژی غلتشی آمیزه‌های رویه‌ی تایر، مدلی جامع برای رفتار ویسکوالاستیک غیر‌خطی لاستیک‌های پرشده ارائه شد و بر مبنای آن مدل ریاضی متناظر توسعه داده شد. در این مدل، برهمکنش‌های پلیمر-پلیمر در فاز میانی بین پلیمر و پرکننده و/یا محبوس بین خوشه‌های پرکننده، پلیمر-پرکننده در سطح مشترک و پرکننده-پرکننده در شبکه‌ی مستقیم خوشه‌های پرکننده، نقش متفاوتی بر رفتار ویسکوالاستیک غیرخطی در سامانه‌های مختلف کامپوزیتی دارند. نقش هر یک از این برهمکنش‌ها در لاستیک‌ استایرن ...

تایر از جمله محصولات پرکاربرد در صنایع لاستیکی است، آمیزه‌های رویه تایر آمیزه‌هایی با مقادیر زیاد پرکننده هستند به نحوی که میزان پرکننده درآن‌ها از آستانه‌ی هم‌پوشانی می‌گذرد. رفتار کشسان و اتلافی ویسکوالاستیک این آمیزه‌ها بر کارایی تایر که به سه عامل مقاومت غلتشی تایر، میزان چنگ زنی به سطح جاده و مقاومت سایشی تایر بستگی دارد تاثیر بسزایی دارد. مطالعات زیادی در رابطه با تاثیر مشخصات دوده برخواص مکانیکی آمیزه رویه تایر، خواص ویسکوالاستیک غیرخطی و مقاومت غلتشی تایر که تاثیر مس ...