عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله، هدف استفاده از روش تابع سیم پیچی برای مدل سازی دقیق ترِ ماشین سنکرون قطب برجسته، بمنظور استفاده از این مدل در طراحی یک سیستم تشخیص و شناسایی خطا مبتنی بر مدل است. بدین منظور، ابتدا روش تابع سیم پیچی توسعه یافته برای محاسبه دقیق اندوکتانس های ماشین سنکرون قطب برجسته که داری فاصله هوایی غیر یکنواخت است معرفی می شود. استفاده از روش تابع سیم پیچی در محاسبه اندوکتانس های ماشین های با فاصله هوایی غیر یکنواخت مورد تردید برخی از محققان است. لذا ابتدا به رفع این تردید پ ...

استفاده از جبران سازهاي سري چه از نوع خازن ثابت و چه TCSC سيستم هاي حفاظتي خط انتقال را با چالش هايي روبرو نموده اند. امپدانس منفي اين جبران سازها سبب ايجاد وارونگي ولتاژ و يا جريان شده و رله هاي حفاظتي را دچار اشتباه در تشخيص مي نمايند. علاوه بر اين الگوريتم هاي تعيين محل اتصال کوتاه موجود نيز همانند سيستم هاي حفاظتي در حضور جبرانسازهاي سري کارايي مناسبي نداشته و نياز به اصلاح آنها و يا ارائه الگوريتم هاي جديد وجود دارد. در اين پايان نامه روشي جديد براي تعيين بخش خطازده در ...

افزایش تقاضا برای استفاده از انر‍‍‍ژی الکتریکی،موجب تولید قدرت بیشتر و انتقال آن شده است.توسعه شبکه وافـزایش تقاضا باعث بیشتر شدن تعداد نیروگـاه های شبکـه خواهد شد.با بیشتر شدن نیروگـاه های شبکـه افـزایش سطح اتصال کوتاه1 را خواهیم داشت.زیرا منابع تـامین کننده ی ناحیه ی اتصالی افزاش یافته اند. از طـرفی با افزایش تقاضای انرژی سیستم قدرت نیاز به انعطـاف پذیری و قابلیت اطمینان بیشتری برای پاسخ گویی به این تقاضای انرژی دارد.بنـابرین عـواملی را که باعث کـاهش انعطـاف پذیری و قابلیت ...

زمانی که در سیستم نوسان توان رخ می‌دهد، مقادیر ولتاژ و جریان و در نتیجه مقدار امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس نوسان می‌کند. این نوسان سبب خواهد‌شد که امپدانس دیده شده توسط رله وارد ناحیه عملکرد شده و در نتیجه رله فرمان قطع را صادر نماید، که این حالت نامطلوب است. بنابراین واحد جدیدی به رله‌ی دیستانس اضافه می‌شود که در زمان وقوع نوسان توان، رله را قفل می‌کند و مانع از عملکرد آن می‌شود. روش‌های مختلفی برای تشخیص نوسان توان مطرح شده که در صورت تشخیص نوسان توان رله را قفل کرده و ...

امروزه در مدار نگه داشتنِ نیروگاه‌های بادی در هنگامِ اغتشاشاتِ شبکه از اهمیتِ خاصی برخوردار است و در برخی از کشورها نیز قوانینی وضع شده است که در مواجه شدن با اتصال کوتاه‌های شبکه‌ی قدرت و یا افت ولتاژهای ناگهانی، پایداری نیروگاه‌های بادی حفظ شده و در مدار باقی بمانند. غالب نیروگاه‌های بادی از ژنراتورهای القایی استفاده می‌کنند که این نوع از ژنراتورها در برابر اغتشاشات ولتاژ بسیار ناپایدار هستند. به طوریکه در هنگام اتصال کوتاه و یا فرورفتگی ولتاژ از توان تحویلی ژنراتور به شبکه ...

در سال‌های اخیر تولید برق با استفاده از انرژی باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مدل‌های مختلفی برای این منابع نوظهور انرژی الکتریکی توسعه یافته اند. مدل‌های دینامیکی بسیار دقیق برای مزارع بادی نقش مهمی در اعتبار نتایج شبیه سازی اثرات متقابل آن‌ها با شبکه و درنتیجه قابلیت اطمینان شبکه دارند. ارائه مدلی بسیاردقیق، که به سادگی بتوان برای مطالعات مختلف آنرا تغییر داد تا با کمترین زمان و بیشترین دقت موردنیاز، به شبیه سازی رفتار توربین بادی بپردازد، ضروری است. بنا براین هدف از ا ...

رشد دائمی ‌مصرف انرژی الکتریکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و هم‌چنین پیدایش مصرف‌کننده‌های استراتژیک مانند تاسیسات هسته‌ای که قطع برق در آنان موجب بروز خسارات جبران ناپذیری می‌گردد، لزوم توجه به مسئله قابلیت اطمینان در سیستمهای تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را به نحو چشمگیری نمایان می‌سازد. برای تأمین انرژی مورد نیاز و جبران رشد فزاینده مصرف، ضمن حفظ قابلیت اطمینان سیستم قدرت در حد مطلوب، افزایش مداوم تعداد و قدرت تولیدی نیروگاهها و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع و ...

نفوذ واحدهای تولید پراکنده در شبکه توزیع رو به افزایش می‌باشد و انتظار می‌رود تولیدات پراکنده نقش کلیدی در سیستم‌های قدرت و بازار رقابتی برق داشته باشد. هنگامی که ضریب نفوذ تولیدات پراکنده در شبکه توزیع پایین می‌باشد مشکل خاصی در شبکه پیش نمی‌آید. اما هنگامی که ضریب نفوذ تولیدات پراکنده بالا می‌رود نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی مناسب اتصال تولیدات پراکنده و توجهات ویژه‌ می‌باشد. از این رو در این پایان‌نامه یک مسئله چند هدفه با استفاده از راهکار پرتو برای انتخاب نوع، مکان، مقدار ...

همزمان با پیشرفت صنایع گوناگون و میکرونی شدن سازه های مختلف، روش‌ها و فرآیند های ساخت و تولید قطعات میکرونی نیز پا به عرصه رقابت گذاشته و مادامی که قطعات صنعتی کوچک‌تر و میکرونی‌ترمی‌شوند بر حسب لزوم، این فرآیندها نیز پیچیده تر و دقیق‌ترمی‌شوند. یکی از این فرآیندها که در عرصه رقابت فرآیند های ساخت و تولید میکرونی، گوی سبقت از دیگر فرآیندها ربوده است، فرآیند سوراخ‌کاری میکرونی می‌باشد. امروزه به لطف پیشرفت این فرآیند، ما قادر به تولید سوراخ‌های ریزی به قطر 50 میکرون با ابزارها ...