عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اتحاد جماهیر شوروی در تمام دوران موسوم به جنگ سرد قریب به سه ربع قرن در کنار ایالات متحده آمریکا، یکی از دو ابرقدرتی به شمار می‌رفت که داعیه ارائه الگویی بهتر برای حیات بشری را مطرح می‌ساخت در دهه پایانی قرن بیستم برای همیشه از نقشه جغرافیای جهان محو شد . به بیان دیگر باوجود رشد سریع شوروی در دهه‌های ???? تا ????، الگوی رشد اقتصادی این کشور از اواسط دهه ???? ناکارآمدی خود را در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشت و سرانجام در پایان دهه ???? از منظر اقتصادی و سیاسی به صورت توامان ...

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دوران حیات خود یکی از دو ابر قدرت جهان به شمار می‌رفت. این کشور نوع خاصی از سازماندهی اقتصادی را به نمایش درآورد که تا آن زمان در هیچ ملتی دیده نشده بود. سیستم برنامه‌ریزی دستوری که تمام تصمیمات اقتصادی در گوسپلان گرفته و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصادی دیکته می‌شد. این کشور رشد سریعی را در ربع دوم قرن بیستم به خود دید اما آهسته آهسته با کاهش رشد اقتصادی و در دهه 1980 با رشد منفی مواجه شده و در انتهای آن دهه فروپاشید. این تحقیق با بررسی عوام ...

در این رساله که به سه فصل "نگاهی به اتحاد جماهیر شوروی تا آغاز حکومت سوسیالیستی"، "اتحاد جماهیر شوروی از سال 1917 تا سال 1939" و "اتحاد جماهیر شوروی از سال 1945 تا زمان حاضر"، همچنین "چکیده علل و عوامل پیشرفت اتحاد جماهیر شوروی از نظر تئوری رشد اقتصادی" تقسیم گردیده کوشش شده است که اهم مطالب آنهم در کمال اختصار بیان شود. ...

پیشران موشکی مایع دی متیل هیدرازین نامتقارن ‏‎UDMH‎‏ یک ماده شیمیایی آلی و بسیار سمی و پایدار می باشد که بطور گسترده ای در صنایع موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق استفاده می شده است. تنها در چند ساله اخیر، دولتمردان روسی به خطرات این سوخت برای مردم و طبیعت اعتراف کرده اند. تاکنون قدم های کوچکی بسمت سوختهای با سمیت کمتر برداشته شده است. این مقاله ماهیت شیمیایی ‏‎UDMH‎‏ را توضیح داده و تاثیرات بالقوه آنرا بر روی طبیعت و سلامتی انسان بررسی می کند. ...

اغلب اندیشمندان برآنند که اولین برخورد آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد بر سر ایران شکل گرفت . آنچه آمریکا را به این درگیری کشاند امتناع شوروی از تخلیه نیروهایش از ایران و همزمان تلاش برای ایجاد حکومت های دست نشانده در آذربایجان و کردستان در فوریه 1964 بود. شوروی به عنوان مظهر مارکسیسم و لنینیسم در جستجوی ایجاد کمربند امنیتی و نفوذ ایدئولوژیک بود و البته منافع اقتصادی خود را نیز مد نظر داشت این مسئله آمریکا و انگلیس را خیلی زود برانگیخت تا بخاطر اهمیتی که ایران به عنوان یک م ...

مناسبات ایران و اتحاد جماهیر شوروی طی سالهای( 1357- 1342 ش/ 1963-1978 م ) به دلیل وقوع تحولات درعرصه جهانی و روابط بین‌الملل دستخوش تحول اساسی شد و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی از سوی آمریکا و شوروی به عنوان دوابر قدرت وقت و در پیش گرفتن سیاست مستقل ملی از سوی محمدرضا پهلوی در ایران، موجبات افزایش وگسترش روابط ایران و شوروی را در ابعاد اقتصادی،فنی، تجاری و بازرگانی، سیاسی، نظامی و فرهنگی فراهم کرد. در همین حال، گسترش روابط ایران با شوروی در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی از میزان ...

حمله متفقین به ایران در شهریور 1320 منجر به سقوط رضاشاه و عفو عمومی زندانیان سیاسی و آغازگر فعالیت آزاد سیاسی و حزبی در ایران شد. بخشی از گروه 53نفر، همراه با چند تن از کمونیست های قدیمی و چهره های ملی، حزبی ضد فاشیستی به نام حزب توده ایران را در هفتم مهر 1320 تأسیس کردند. حزب خیلی سریع رشد کرد و در سال دوم تأسیس خود، نمایندگانی را به مجلس چهاردهم فرستاد. اما با تأیید درخواست امتیاز نفت شمال توسط دولت شوروی در آبان 1323 حزب توده، رو در روی عناصر ملی گرا قرار گرفت و رابطه پر ف ...

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام سرمایه داری غرب احساس پیروزی کرد. این رویداد باعث شد که غرب به رهبری امریکا و انگلستان با شتاب بیشتری در راه لغو مالکیتهای دولتی و توسعه مالکیتهای خصوصی قدم بردارند و بسیاری از کشورها از آن تبعیت کنند. فراگیر شدن این تفکر، هنری مینتزبرگ را مصمم کرد با انتشار مقاله ای به سردمداران نظام سرمایه داری هشدار دهد. او در این مقاله، مالکیت را به چهار دسته دولتی، تعاونی، غیرانتفاعی و خصوصی تقسیم می کند و توازن بین این چهار نوع مالکیت را شرط پیروزی ...

نتیجه عملی اینکه ایران دیگر در رویارویی با قدرتهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، تنهاست ، دیگر آن زمان گذشته که دولت ایران، با استفاده از امتیازهای ژئوپولتیک خود بتواند از رقابت و دشمنی قدرتهای بزرگ به نفع خود سود جوید. اگر بخواهیم در چارچوب معادلات قدرت به مسائل سیاسی توجه کنیم، دولت ایران برای بقای خویش و تحکیم مبانی حکومت باید از تحریک جدی قدرتهای غربی بویژه آمریکا دست شوید. ضمنا تکیه به قدرتهای چین و روسیه نیز مسئله را حل نمی‌کند، زیرا قدرت آمریکا برتر از قدرت چین و روسیه اس ...