عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در پايان‌نامه حاضر که تحت عنوان اقدامات حقوقي يونسکو براي تقويت ابعاد اخلاقي در جامعه اطلاعاتي مي‌باشد ضمن بررسي ساختار يونسکو و فعاليت‌هاي سازمان و‌ نقش آن در تدوين و توسعه حقوق بين‌الملل، به بررسي مفاهيم اخلاق و جامعه اطلاعاتي پرداخته شده است و ضمن بررسي ابعاد اخلاقي غالب در جامعه اطلاعاتي و اسناد يونسکو، اعم از اعلاميه و کنوانسيون که حاوي ابعاد اخلاقي در جامعه اطلاعاتي بوده است مورد بررسي قرار گرفته شده است و نقش يونسکو در ايجاد اسناد بين‌المللي تعهدآور و حقوق بين‌الملل قو ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ بر ابعاد اخلاقی دانشجویان حسابداری می باشد. در این تحقیق ابعاد اخلاقی دانشجویان حسابداری کشور ایران اندازه گیری و نتیجه پژوهش با پژوهش انجام شده در امریکا و تایوان مقایسه می شود. بر اساس فرضیه های این پژوهش وجود اختلاف معنی دار در سطح توسعه اخلاقی، حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی، و جهت گیری اخلاقی دانشجویان حسابداری کشور ایران، امریکا و تایوان مورد آزمون قرار گرفت و مشخص گردید تفاوت معنی داری بین توسعه اخلاقی دانشجویان حسابداری ایران، امریکا و تایوا ...

یکی از مهمترین موضوعاتی که در همه ادیان ومکاتب مورد توجه قرار گرفته، رسیدن به الگوی کامل از انسان است .دراین پژوهش هدف، بررسی ویژگی های انسان تربیت یافته در ابعاد مختلف اخلاقی، اجتماعی، دینی، عاطفی و عقلانی از دیدگاه امیرالمومنین علی ( ع) که خود انسان کاملی است، می باشد . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای می باشد و پردازش آن با استدلال و استنتاج و قیاس و استقرا صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد با بررسی و تعمق در ویژگی های ...