عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 835

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: علم خداشناسی، از شریف ترین و ارزشمندترین علوم محسوب می شود. یکی از مهم ترین مباحث خداشناسی، بحث اسما و صفات الهی است. به منظور استخراج و استنباط دلالت های تربیتی در ابعاد عقلانی، عاطفی و اخلاقی از اسمای حسنای الهی در آیات قرآن کریم از روش تحقیق کیفی، نظری وکتابخانه ای به صورت توصیفی ـ تحلیلی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که خدای تعالی در قرآن مجید به اسمای حسنایی وصف شده است. او علم اسما را به آدم تعلیم فرمود و او را جانشین خود در روی زمین قرار داد. اسما ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد جو سازمانی و رفتار اخلاقی کارکنان ستادی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی در سال تحصیلی 1389بود.روش پژوهش توصیفی(همبستگی) بوده و جامعه مورد مطالعه شامل 2067 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم تعداد 129 نفر از آنان انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) با 50 سوال و پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر(2000) دارای 1 ...

ضرورت توجه به آموزش مجازی یک واقعیت است وگسترش سوء استفاده و اغراض سودجویانه و عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی، مباحثی را در زمینه ی اخلاق آموزش مجازی به وجود آورده است به خصوص اینکه آموزش و پرورش را با چالش های جدی و نوین مواجه ساخته و نیاز آموزش مجازی به اخلاق را روزافزون کرده است. این پژوهش با عنوان بررسی مسائل اخلاقی در آموزش مجازی با روش توصیفی و تحلیلی در صدد تعیین و تبیین مسائل اخلاقی در آموزش مجازی است که با ارائه یک مدل ضمن مشخص نمودن ابعاد گوناگون آموزش مجازی، مسائل ...

تربیت اخلاقی از دیرباز مورد توجه فیلسوفان، معلمین و والدین قرار داشته است. جوامع مختلف نهادها وموسسات اجتماعی نیز در طول اعصار به صورت های گوناگون به این مهم توجه خاصی مبذول داشته اند.تربیت اخلاقی، بدون تردید از مهم ترین وظایف تعلیم و تربیت در هر جامعه است و هدف آن پرورش شهروندانی است که علاوه بر برخورداری از هوش و ذکاوت، افرادی با فضیلت، خیر و نیکوکار بار آیند. ازسویی برخی از صاحبنظران تعلیم و تربیت اصولاً تعلیم و تربیت را اقدامی اخلاقی دانسته و رسالت اخلاقی تعلیم و تربیت را ...

یکی از نمادها و جلوه‌های فرهنگی در کشورهای اسلامی مسئله عفاف افراد و به ویژه عفاف و حجاب زنان است این مسئله طی دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی قدری رنگ باخته و حساسیت‌های گذشته نسبت به آن از بین رفته است. در اسلام عفاف به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرایز انسان اطلاق می‌شود. حکومت اسلامی با گسترش فضایل اخلاقی به ویژه عفاف می‌تواند ثمرات زیادی به وجود بیاورد و ان را در جامعه گسترش بدهد و طراحی زیادی برای عفاف داشته باشد. در تحقیق حاضر به بررسی نقش حکومت اسلامی در زمینۀ گستر ...
نمایه ها:
عفاف | 

پژوهش حاضر، درصدد بررسی تأثیر جو اخلاقی برالتزام کاری کارکنان (مورد مطالعه: مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان اصفهان) باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی (میدانی) است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان می باشند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر 370نفر بوده اند. که صورت نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول مورگان به تعداد 156 نفرانتخاب شدند. فرضیه اصلی تحقیق بیانگر آن است ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی قصه درمانی بر رشد قضاوت اخلاقی کودکانADHD دبستانی 8 تا10 ساله است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر ADHD مقطع ابتدایی 8 تا10 ساله بود که در سال تحصیلی91-90 در در یکی از مدارس ابتدایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه در این پژوهش جمعاً 24 نفر بود (12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) که به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در نه ...

هدف در این پژوهش بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام سجاد(ع) بود بدین منظور آثار امام سجاد(ع) از جمله روایات وادعیه و رسال? حقوق ایشان مورد بررسی قرار گرفت وبر اساس آن دلالت‌های مربوط به تربیت اخلاقی استنباط شد.این پژوهش که از جمله طرح‌های تحقیق کیفی به شمار میرود با استفاده از روش اسنادی –تحلیلی شکل گرفت‌.در حیطه ی تربیت اخلاقی، جایگاه اخلاق، ضرورت اخلاقی شناخت انسان وخصوصیات فطری و اخلاقی او، ابعاد تربیت اخلاقی و درمان رذایل اخلاقی در کلام و ادعی? امام سجاد(ع) مورد بررسی قرار گ ...

تحلیل قرآنی سیره امامان معصوم(ع) و یافتن مستندّاتی از آیات قرآن حکیم برای آن سیره و رفتار در ابعاد مختلف آن، شامل بعد اخلاقی، عبادی، سیاسی و اجتماعی، دلیلی است بر عصمت معصوم(ع) و نشان‌دهنده‌ی این است که این دو از هم جدا ناشدنی بوده و هر یک از آنها مویّد یکدیگر هستند. این پژوهش تحلیل قرآنی است بر سیره عبادی-اخلاقی امام حسین(ع) که کوشیده است سیره عبادی و اخلاقی امام(ع) را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به قرآن کریم و یافتن آیه مربوط به آن سیره و با استفاده ...