عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از هدف‌های متعالی بشر که مصلحان اجتماعی همواره درصدد تحقق آن بوده‌اند، اعتدال است. ازاین‌رو، ائمه اطهار (علیهم السلام) به‌عنوان مصلحان الهی به این اصل فطری توجه کرده و به تبیین آن پرداخته‌اند. با مطالعه این بحث و نگاه عمیق به موضوع اعتدال در می یابیم که نه تنها تداوم جوامع اسلامی بلکه کلیه ی جوامع گوناگون از اعتدال سرچشمه گرفته است . اعتدال به مفهوم، رعایت حد وسط، تعادل، توازن و نهادن هر امری در جای خود در آیات و روایات ما جایگاه خاصی دارد و اهمیت آن در همه شئون زندگی ف ...
نمایه ها:
سیره | 

مسئله ی امامت و ولایت، یکی از جنجالی ترین موضوعات در تاریخ اسلام و از اختلاف برانگیزترین مسائل و سبب شکلگیری بسیاری از فرق و مذاهب اسلامی قلمداد شده است .بی شک، سخن گفتن از جایگاه ولایت وامامت ، امری بسیار مشکل است ، مگر اینکه از آیات قرآن و سخنان معصوم، بهرهبگیریم. امام معصوم با چشم تیز بین باطنی، حقایق را تماشا می کند و آنگاه با زبان مردم و به اندازه ی فهم آنان، حقایق رابیان می کند.بنابراین ، جستار پیش رو بر آن است تا جایگاه امامت و ولایت را از منظر قرآن مجید و از لسان ائمه ...
نمایه ها:
ولایت | 
امامت | 

در هر جامعه بنا به اقتضاء و شرایط اجتماعی اقتصادی خانواده ها مشاغلی تعریف می شوند و هر شغل بنا به شرایط و اقتضاء ویژه ی خود نیاز به آداب و روش خاص خود دارد. برای مثال آداب کار کشاورزی و اخلاق و روش برخورد در آن نمی تواند همانند آداب کار یک کارمند باشد و یا نوع برخورد یک صنعت گر و یک تاجر و فروشنده طبعاً متفاوت است و سایر مشاغل نیز همین گونه اند علاوه بر نوع شغل، سمت و موقعیت فرد در کار و خانواده بر نوعبرخورد و اخلاق او اثر گذار است. پس آداب و اخلاق کار بنا به اقتضاء هر شغل و ...

شعر دورهی صفویه سرشار از عناصر شیعی است. دورهی مذکور، عصر پرباری برای مذهب تشیع بود. دیوان شاعران ایندوره از نظر فکری نسبت به دورههای قبل دچار تغییراتی شده است که از جمله آنها میتوان تغییرات فکری آن را مدنظر داشت که شاعران با توجه به رسمی شدن مذهب تشیع از عناصر شیعی در شعر خود استفاده کردهاند و از آن بهعنوان وسیلهای در خدمت رواج مذهب تشیع استفاده کردهاند تا با سرودن شعر در این زمینه به مذهب تازه رسمیشدهی شیعه کمک کنند تا جایگاه خود را در سراسر ایران تثبیت کند. از جمله شعرایی ...

بقاء انسان و تکامل مادی و معنوی آن در گرو کار و تلاش او است. زیرا به واسطه کار و تلاش است که انسان نیازهای خود را تأمین و به حیات خود ادامه می دهد. نیاز به کار پس از خلقت انسان وجود داشته و هر چه انسان درمسیر تکامل حرکت می کند و پیش می رود این نیاز شدید تر و بر اهمیت آن افزون تر می گردد. جامعه بشری نیز در این میان برای تداوم حیات خود به کار و تلاش تمام آحاد خود نیازمند است و متولیان آن برای رشد و توسعه همه جانبهباید در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند و برنامه ریزی در جهت ...
نمایه ها:
کار | 
قرآن. | 

شیعه درعصرامام حسن عسگری ع بصورت یک قدرت عظیم درعراق درامده بود همه مردم به باقی ماندن امامت درفرزندان علی ع اعتقادراسخ داشتند شخصیت ممتاز این خانواده دراین عصر امام حسن عسگری ع بود لیکن خانودان عباسی اشکارا با این موضوع مخالفت می کردند بههمین جهت پیوسته مراقب وضع زندگی امام حسن عسگری ع بودند تا ازفعالیت های سیاسی حضرت جلوگیری کنند امام حسن عسگری ع به علت محدودیت سیاسی و جو خفقان باتنگناهایی مواجه بود لیکن با این اوضاع و احوال امام حسن عسگری ع توانست با سیره سیاسی خود موقعیت ...