عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بعد از موفقیت نسبی دادگاههای کیفری بین‌المللی‌یوگسلاوی و روآندا و برای تعقیب و رسیدگی به جنایات مرتکبین جرائم سنگین بین‌المللی به طور همیشگی و دائمی؛ دیوان کیفری بین‌المللی تشکیل شده است. هدف این پژوهش بررسی آیین دادرسی و ادله دیوان و چگونگی به جریان‌ انداختن تعقیب و دادرسی جنایات بین‌المللی، جمع‌آوری ادله، تحقیق در مورد جنایات و همین طور نحوه دادرسی در شعب بدوی و تجدید نظر این دیوان است. برای آغاز‌یک پرونده در دیوان هم دادستان دیوان راسا می‌تواند تحقیق را آغاز نماید و هم این ...

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن افراد جامعه از گناه و بزهکاری و اصلاح افراد درصورت ارتکاب گناه و بزهکاری یکی ازمهم ...

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب‌پذیرتر از دیگران‌اند و زمانی که مرتکب جرم می‌شوند، از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه‌ای تابعان حقوق کیفری به شمار می‌روند و به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، بنابراین در این فرآیند باید مشمول حمایت‌های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد. در این راستا، لایحه‌ی قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال ...

چکیده نهاد پلیسی اولین و از مهمترین نهادهای نظام عدالت کیفری است که در طول دادسرا قرار داشته و عهده‌دار انجام تحقیقات مقدماتی در چرخه کیفری با نظارت مقامات دادسرا است. نقش پلیس یا ضابطان دادگستری در فرآیند کیفری منحصر به کشف جرم، دستگیری مجرمان و تحقیق و بازجویی از آنان نیست بلکه علاوه بر وظایف قضایی وظایف اداری نیز انجام می‌دهند. در خصوص تفکیک پلیس اداری از پلیس قضایی در کشورهای مختلف دو رویکرد متفاوت دیده می‌شود. رویکرد اول تفکیک کامل پلیس قضایی از پلیس ملی و وابستگی و تابع ...

رعایت حق کرامت، حیثیت و ازادی انسانی توسط حاکمیت و متولیان امور الزام آور است. انسان موجودی آزاد است، آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند. هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند این حق را از او سلب نماید. این حق ریشه در کتاب آسمانی مسلمانان داشته، در قانون اساسی و قوانین عادی بویژه قوانین بین المللی و حقوق بشر همواره مورد تاکید قرار گرفته است. دولت ها به منظور حفظ نظم، برقراری امنیت، اجرای عدالت، پیشگیری و مبارزه با جرم در جامعه مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان وضع نمود ...

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن‌ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش‌بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه‌ی مدنی در عرصه‌های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان‌های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه‌ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می‌گردد که موضوع فعالیت سمن‌ها در این ماده، ...

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق مقدمه 2 1-1 بیان مسأله 4 1-2 اهداف تحقیق 9 1-3 ضرورت و اهمیّت موضوع 9 1-4 سؤال‌های تحقیق 10 1-5 فرضیه‌های تحقیق 10 1-6 پیشینه‌‌ی تحقیق 11 1-7 روش تحقیق 11 1-8 سازمان تحقیق 12 فصل دوم: مفاهیم، مبانی، پیشینه و معیارهای تعیین مهلت معقول دادرسی 2-1 مفاهیم 14 2-1-1 م ...

در مقام تببین موضوع در بحثی تطبیقی و مقایسه ای جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری در دو مرحله ی پیش دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب و تحقیق و مرحله ی دادرسی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه شاکی در این دو مرحله تشریح گردیده است. بدین نحو که بحث از حقوق و تکالیف شاکی به عنوان پناه جوی عدالت کیفری از بدو ورود به فرآیند دادرسی کیفری تا زمان اجرای حکم مد نظر می باشد چرا که بزه دیدگان پس از طرح دعوی در مراجع کیفری در کنار سایر مقامات قضائی بار سنگین اثبات مجرمیت مشتکی عنه ...

موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نماینده جامعه است و متهم را به نمایندگی از جامعه تحت تعقیب قرار می دهد. از سوی دیگر متهم نیز یکی از افراد جامعه است؛ بنابراین دادستان باید بکوشد تا حقوق و آزادی های متهم نیز تأمین گردد. درست است که دادستان ...