عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیین‌های سوگواری عاشورا در شهرستان اردبیل تنها یک پدیده ساده مذهبی نیست، بلکه چنان کیفیتی را داراست که خصائص یک نمود زنده و فعاّل فرهنگی و اجتماعی را آشکار می‌سازد. هدف این تحقیق درک و توصیف دقیق و ضخیم مراسم عاشورا در جامعه اردبیل به عنوان یک میراث فرهنگی در زمان کنونی و تحلیل کارکردهای اجتماعی این مراسم در جامعه مورد بررسی است. لذا پژوهش حاضر می‌کوشد با تکیه به روش مردم‌نگاری، توصیفی جامع، عینی و بدون استنتاج ارزشی از سنن و رسوم عزاداری حسینی در اردبیل ارائه دهد و با توسل ب ...

آیین سوگواری هر ملّت و قومی بیانگر گوشه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم آن ملّت است و از این جهت شناخت و عرضه‌ی آن‌ها دارای اهمّیّت فراوانی می‌باشد. در این پژوهش سعی شده است با برّرسی و طبقه‌بندی آیین‌های سوگواری ذکر شده در متون منظوم حماسی به بیان آداب و آیین‌های سوگواری رایج در ایران باستان بپردازیم که برخی از آن‌ها در آثار شاعران حماسی هر دوره انعکاس یافته و جزو فرهنگ جامعه ی آن روزگار بوده است. سوگواری و عزاداری در گذشته دارای آیین‌ها و آداب خاصی بوده است که با گذشت زمان به ...