عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده رمان‌های بوف کورِ صادق هدایت، آینه‌های دردارِ هوشنگ گلشیری، پیکر فرهادِ عباس معروفی و نوشدارو اثر علی مؤذّنی از جملۀ مؤفّق‌ترین رمان‌‌های معاصر فارسی می‌باشند. در این پژوهش که با هدف نمایاندن ارزش‌ رمان‌های بوف کور، آینه‌های دردار، پیکر فرهاد و نوشدارو صورت پذیرفته، مسألۀ سرعت روایت به عنوان عاملی مؤثّر در شهرت و ماندگاری این رمان‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی سرعت روایت برای آن است که نشان داده شود در یک اثر ادبی، کنش‌ها و رویدادها در طول چه مدتی از زمان رخ داده ...

در ادبیات معاصر ایران تنها چند نویسنده هستند که آثارشان می‌تواند، در پهنه‌ی ادبیات جهان جلوه داشته باشد. هوشنگ گلشیری یکی از این نویسندگان انگشت شمار است که آثار او به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده است. وی را پس از صادق هدایت، تأثیرگذارترین داستان نویس ایرانی دانسته‌اند. گلشیری پایه گذار بسیاری از تکنیک‌های نو در داستان نویسی مدرن بود. او توانست در داستان‌هایش با ارائه‌ی تکنیک‌های مختلف چه از نظر داستانی و چه از نظر زبانی، سبکی متفاوت و بدیعی را به داستان نویسی معاصر ایران ارائ ...

کاربرد اسطوره یکی از مولفه‌های مهم رمان مدرن و پست‌مدرن به شمار می‌رود. نویسندگان این داستان‌ها می‌کوشند تا از قدرت اسطوره که غالباً در تقابل با تاریخ‌گرایی محض عصر روشن‌گری است، برای تلطیف و تعادل افق اندیشه‌های انسان گرفتار جزمیت سود جویند. اما چنین نویسندگانی در رمان‌هایشان صرفاً به تقلید و باز روایی اساطیر گذشته نمی‌پردازند، بلکه از آن‌ها الهام می‌گیرند، دگرگونشان می‌کنند، با اساطیر دیگر درمی-آمیزند و حتی اسطوره‌های نو می‌آفرینند. این دگردیسی‌ها، در رمان فارسی و در آثار ب ...