عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می‌گردد. در مقایسه با سایر صنایع، توسعه صنعت‌ریلی شامل افزایش ناوگان‌ریلی و تعمیر و نگهداری هزینه زیادی را نیاز دارد و بدلیل محدودیت منابع دولتی توسعه این بخش مقدور نبوده و یا در بهترین شرایط اعتباری، به‌کندی صورت می‌پذیرد. بدلیل اهمیت صنعت ریلی و مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در بخش ماشین آلات وتجهیزات این پ ...

بخش مسکن یکی از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی ، فرهنگی ،به لحاظ اقتصادی نیزحایز اهمیت بوده ، همچون موتور رشد و توسعه عمل می نماید . این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان وبخش های وابسته، از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرارمی دهد. هم چنین در سال های اخیر این صنعت همواره با دوره های رونق و رکود مواجه بود ه است .بنابراین در این پژو ...

امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون رقابت میان سازمان ها، تمرکز زدایی سازمان ها و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ، لزوم درک بهتر از " تغییرات" و " آینده" را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم ایجاب میکند. آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد. ...