عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 151

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آینده پژوهی دانشی بین رشته ای برای درک بهتر تغییر و آینده به شمار می رود. افق برنامه ریزی چه در سطح دولت ها معمولا کوتاه مدت و حداکثر پنج ساله است. اما در زمانه ای که سرعت تغییرات بسیار زیاد است، ملاحظه آینده های دورتر مثلا بیست، پنجاه و حتی صد سال آینده، مهم و ضروری به نظر می رسد. آینده امری است که می توانیم آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و به آن شکل ببخشیم. این مقاله نخست نگاهی مختصر به ضرورت مطالعه آینده و تاریخچه آن انداخته و انواع نگرش های آینده پژوهی از نگرش های ...

امید به آینده اقتصادی، یکی از جنبه‌های مهم نگرش امیدوارانه فرد نسبت به آینده را تشکیل می‌دهد. از همین رو بررسی میزان امیدواری نسبت به آینده اقتصادی به خاطر اهمیتی که دارد در زمینه مطالعات پی‌گیر واحد افکار عمومی است . با توجه به نتایج بدست آمده در ابتطا با این سوال که "چقدر انتظار دارید، درآمدتان در آینده افزایش یابد" اکثر پاسخگویان نسبت به افزایش درآمد خود در آینده امیدوار بودند و تنها 20 درصد امید چندانی به افزایش آن نداشتند. در بحث اشتغال و احتمال یا امکان یافتن ...

در نظرسنجی انجام شده در مورد امید به آینده که در تاریخ 1373/8/1 در سطح بیستگانه شهر تهران انجام شد به نتایج زیردست یافتیم. -1 نتایج نشان می‌دهد 47/5 درصد پاسخگویان معتقدند که وضع آدمهای معمولی روز به روز بهتر می‌شود. -2 60/3 درصد پاسخگویان آینده روشنی را نمی‌دیدند. -3 57 درصد پاسخگویان معتقد بودند بجای توجه به آینده ما باید به حال و زندگی فعلی فکر کرد. -4 70 درصد پاسخگویان معتقد بودند که با همه کاستی‌ها در شرایط موجود، همچنان می‌توان به به آینده‌ای خوب امیدوار بود. -5 36/5 ...

مفسران مختلفی با زمینه های کاری و پس زمینه های مختلف این استدلال را مطرح کردهاند که محیط نوآوری امروزی توسط سطح بیسابقه ای از عدم قطعیت ها تشکیل شده است. برنامه ی ملی آینده نگاری اخیراً به عنوان ابزاری برای هماهنگی سیاستهای علم و فناوری و پاسخی به شرایط عدم قطعیت و تغییر ظهور نموده است. شاید نظام مندترین برنامه آینده نگاری متعلق به برنامه بریتانیا باشد. این مقاله درباره پاسخی که برنامه آینده نگاری بریتانیا به محیط نوآور کنونی و آینده می دهد بحث می کند. در انجام این کار بحث می ...

در این مقاله ضمن توجه دادن مخاطبان به مبحث کلیدی، ارزشمند و تاثیرگذار آیندهنگاری بر رشد، تعالی و توفیق در دستیابی به اهداف، برنامهها، سیاستها و چشماندازهای اتخاذ شده از سوی کشورها؛ به اهمیتی که شناخت دقیق روندهایی که در شکل دادن به آینده کشورها در دل آیندهنگاری، حائز اهمیت خواهند بود پرداخته میشود، روندهایی چون سمت و سوی فناوری در آینده، روندهای مربوط به نیروی کار و اشتغال در آینده، روندههای مدیریتی نسلهای آتی، ارزشگذاری در دورههای بعدی، دغدغه ها و اسلوب های زندگی عصر بعدی، ر ...

پژوهش حاضر به بررسی لزوم توجه به آینده به عنوان یکی از مهارت های ضروری مدیران هزاره سومی پرداخته و 16 روش را برای مطالعات آینده در دو دسته کمی و کیفی نام برده است . روش های معرفی شده ، در "شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران" مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تبیین لزوم آینده پژوهی در مدیریت،معرفی علوم کاربردی آینده شناسی و تشخیص این که از دیدگاه مدیران و کارشناسان ؛آشنایی با کدام یک از انواع روش های کیفی و کمی آینده پژوهی می تواند تاثیر بیشتری بر عملکرد این دو گر ...

روابط بین الملل عبارت است از تعاملات مکرر میان بازیگران بین المللی که طیف وسیعی از همکاری و مناقشه را در بر می گیرد. دولت ها برای تأمین منافع مشترک و متقابل خود، گاه در کنار یکدیگر و گاه در مقابل هم قرارمی گیرند. روابط ایران و آمریکا را می توان مصداق بارزی برای عبارات فوق دانست. ایالات متحده آمریکا از جمله واحد های سیاسی است که در ارتباط خود با ایران با فراز و نشیب های عدیده ای رو به رو بوده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران در 1979 شوکی عظیم بر کیفیت روابط ایران و آمریکا وارد ...
نمایه ها:
آینده | 

آموزش عالی به عنوان مهمترین عامل فرهنگ و تمدن ساز کشور یکی از مهمترین منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد و می تواند در افزایش کارآمدی قدرت نرم انقلاب اسلامی، در محیط جهانی و منطقه ای ایفای نقش نماید. حال، در خصوص قدرت نرم آموزش عالی این سوال مطرح است که آموزش عالی به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت نرم چگونه می تواند به تأمین اهداف انقلاب اسلامی ایران کمک نماید؟ سیر بحث و تحلیل مسائل در این پژوهش در پرتو پرسش اصلی و نیز پرسشهای فرعی، به سمتی است که ما را به این ...

زمینه: عدم تعادل بین نیازهای جامعه و شمار فارغ التحصیلان رشته پزشکی در چند سال اخیر مشکلاتی را در زمینه اشتغال پزشکان به خصوص پزشکان جوان که بار عمده ارائه خدمات بهداشتی-درمانی کشور را بر عهده دارند بوجود آورده است. نگرش یکی از مفاهیم مهم در علوم رفتاری بوده و بعنوان پایه ای در شکل گیری رفتار ارزیابی می گردد. هدف: این مطالعه به منظور تعیین نگرش دانشجویان دوره کارورزی پزشکی نسبت به آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 79-78 اجرا شده است. ...