عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترجمه ناپذیری بیشتر در سطح عناصر فرهنگی و اصطلاحات فرهنگ-محور رخ می دهد؛ ترجمه آموزان اغلب به هنگام ترجمه متونی که در آن به جنبه هایی از فرهنگ مبدأ اشاره شده باشد، دچار مشکل می شوند و در اکثر موارد ترجمه های نادرستی ارائه میکنند. اما در واقع، علت ناتوانی دانشجو در ترجمه این گونه اصطلاحات چیست؟ آیا ریشه این امر در ناکافی بودن دانش زبانی است یا فرازبانی؟ برای فهم علت این ناتوانی و یافتن راهکارهایی جهت رفع آن، در صدد برآمدیم تا تأثیر آگاهی فرهنگی مترجم را به روی کیفیت ترجمه اش ...

در این تحقیق، بر اساس نظریه سرمایهگذاری در فراگیری زبان، ویژگیهای فردی اکتسابی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در طول تحصیللات دانشگاهی آنها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد سنجش قرار بگیرد و از طریق مقایسه آن با دانشجویان زبان فارسی و دانشجویانی که زبان انگلیسی زبان مادری آنهای بود به میزان تغیرات در این ویژگیهای فردی پی برده شود. از میان انبوه ویژگیهای فردی پنج ویژگی فردی (همدلیفرهنگی ،انعطاف پذیری، دیدباز، پیشگامی در برقرار ارتباط اجتماعی، و ثبات احساسی) برای مطا ...

این مطالعه تجزیه و تحلیل استعاره مفهومی متقابل زبانی و در نتیجه میان فرهنگی به مقایسه شباهت ها و تفاوت در الگوهای فکری دانشجویان زبان انگلیسی ایران با دانشجویان بومی انگلیسی در دو سطح از جهانشمولی و فرهنگ ویژگی است.تجزیه و تحلیل بر اساس سه مفهوم اصل در هر فرهنگ، خدا، خود و جهان وجود داشته است. افراد الگوهای تفکر استعاری و مفهوم تجزیه و تحلیل برای تحقق هر دو جهانی و فرهنگی استعاره مفهومی از افراد نسبت به این مفاهیم انتزاعی در فرهنگ ایرانی و انگلیسی. در این راستا طبقه بندی پیشی ...

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به عدالت‌اجتماعی در برنامه‌درسی علوم‌اجتماعی دوره متوسطه کشور ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه‌های عدالت‌اجتماعی و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه‌ی‌درسی علوم-اجتماعی دوره متوسطه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی علوم اجتماعی کشور بوده که از این جامعه‌، برنامه‌درسی مطالعات‌اجتماعی، جامعه 1 و جامعه 2 برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه ...