عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 912

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به شیوع و اهمیت بیماری سل بعنوان یکی از علل مهم مرگ و میر، بنظر می‌رسد که باید اقدامات آموزشی گسترده به منظور افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص شناخت و پیشگیری اولیه از بروز این بیماری صورت گیرد. لازمه این آموزشها، بررسی آگاهی افراد نسبت به این بیماری می‌باشد. این پژوهش با هدف مذکور جهت بررسی سطح آگاهی دانش آموزان سال آخر دبیرستانهای زاهدان در مورد بیماری سل، صورت گرفته است . در این مطالعه توصیفی که بصورت مقطعی که بصورت مقطعی انجام گرفت ، تعداد 384 عدد پزسشنامه حاوی 8 سوا ...
نمایه ها:
آگاهی | 
سل | 

در سال 1995 امید به زندگی در ژاپن به بیش از 65 سال و در برخی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی به 80 سال رسید . از طرف دیگر ، اگر مساله اصلی و عمده بهداشت در قرن گذشته فقط (( زنده ماندن )) بود ، اینامر برای قرن حاضر ، زندگی کردن با کیفیتی برتر است . دوره سالمندی دوره ای نیست که بتوان عوارض پیش آمده در آن را درمان کرد ، بلکه برای پیشگیری از این عوارض مانند پیر چشمی ، پیر گوشی ، بیماری های مزمن و غیره باید از سال های خیلی قبل یعنب از دوره کودکی ، نوجوانی و جوانی برنامه ریزی ه ...
نمایه ها:
آگاهی | 
جمعیت | 
کرمان | 

بیماری ایدز در حال حاضر یک پاندمی محسوب می‌گردد در سال 1991 تعداد افراد آلوده به ویروس ایدز در سراسر جهان 33 میلیون نفر تخمین زده شد و این میزان در پایان سال 2001 به 40 میلیون نفر رسید که 48% آن را زنان تشکیل می‌دادند. اولین مورد بیماری در ایران در سال 1366 در یک کودک هموفیلی گزارش شد. انتقال این بیماری در ایران ابتدا تنها به دنبال مصرف فرآورده‌های خونی بود ولی به تدریج از سایر راهها نیز گسترش یافت به طوری که در آمار ارائه شده در ابتدای سال 1381 در حدود 23% کل موارد از طریق آ ...
نمایه ها:
ایدز | 
آگاهی | 
تهران | 
1381 | 

در دهه اخیر جمعیت دنیا با سرعت بیشتری افزایش داشته است. تقریباً 93% افزایش جمعیت دنیا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین اتفاق افتاده است. تنظیم خانواده به عنوان راهی مهم و موثر برای مقابله بشر امروزه با افزایش جمعیت شناخته شده است. از سال 1994 بهداشت باروری جایگزین تنظیم خانواده شده است که یکی از جنبه های آن نقش مردان است. برای کمک به مردان درباره روشهای مختلف تنظیم خانواده، آگاهی از اطلاعات آنها در این مورد و نقش آموزش در افزایش این آگاهی اهمیت دارد. این مطالعه با هدف تعیین تأ ...
نمایه ها:
آموزش | 
آگاهی | 
مرد | 

طبق گزارشات معاونت بهداشتی، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، با وجود اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل عفونتهای حاد تنفسی، هنوز هم این عفونتها جزء یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به شمار می‌رود. لذا برای پیشگیری و کنترل عفونتهای حاد تنفسی در کشور باید نسبت به افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده‌ها و به خصوص مادر در این زمینه تاکید بیشتر شود. هدف مطالعه حاضر "بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران دارای کودکان زیر پنج سال در ...

این تحقیق به روش مقطعی (Cross Sectional) در مرکز بهداشت نیکوپور یزد مرداد ماه 1372 لغایت شهریور 1372 انجام شد. در این مطالعه 780 بیمار دیابتی شناخته شده از بین 4000 بیماری که در آن مرکز دارای پرونده بودند، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که بعدا اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه کتبی از آنها جمع‌آوری گردید. این اطلاعات سپس به جداول مخصوص منتقل گردید و نتایج لازم از آنها استخراج شد. این مطالعه بمنظور تعیین میزان آگاهی بیماران از عوارض و خطرات دیابت و راههای پیشگیری از آن و تعی ...
نمایه ها:
ژنتیک | 
یزد | 
دیابت | 
آگاهی | 
پزشکی | 

توقع و انتظار گسترده ای مبنی بر آمادگی بیمارستانها برای مقابله با هر بحرانی وجود دارد. بدیهی است که برنامه ریزی در زمینه مقابله با خطرات حوادث غیرمترقبه و بحرانها از اموری است که در حیطه وظایف مدیران بیمارستانها قرار دارد. لذا با برسی میزان آگاهی و نگرش آنان نسبت به اصول و موازین مدیریت بحران، میتوان در خصوص عملکرد آنان در شرایط بحران قضاوت نمود . این مطالعه، به صورت توصیفی در سال 1387 انجام گردید و جامعه پژوهش آن، کلیه مدیران و سرپرستاران بیمارستانهای شهر زنجان می باشد ...

چالمرز از دو منظر قصد تببیین مسأله‌ی آگاهی را دارد، اولین جنبه‌ی پژوهش وی بر مبنای اصول علم امروزین، مانند علومی چون روان‌شناسی، عصب‌شناسی و فیزیک است، که هر یک به زعم خود به بررسی آگاهی و تقلیل این مسأله در حوزه‌های علمی خود می‌پردازند، وی با بررسی دقیق منظرهای گوناگون این علوم در مورد آگاهی، سعی دارد ما را مجاب کند که این علوم تنها راهکارهایی را برای فهم و درک کارکرد مغز ارائه می‌دهند و تنها می‌توانند به قدری ناچیز یاری‌دهنده‌ی ما برای فهم جنبه‌های فیزیولوژیک رفتارهایمان با ...

هدف کلی پژوهش بررسی مقیاسهای میزان آگاهی مسئولین (روسا، مدیران و مدیره‌های پرستاری) بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان اردبیل از شاخصهای آمار بیمارستانی می‌باشد. مدیران، بویژه مدیران سطوح بالا باید دانش آماری پایه داشته باشند. بطوریکه بتوانند از داده‌های کمی به بهترین نحو و اثر استفاده کنند. (گزارش فنی 819، گروه بررسی سازمان بهداشت جهانی، 1992 ص 48). بر این اساس پژوهشی با عنوان فوق در سال 1377 در استان اردبیل صورت گرفت . که در طی آن 34 نفر از روسا، مدیران و مدیران پرستاری بیمار ...