عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آپارتمان نشینی مانند بسیاری از دیگر مظاهر شهرنشینی، بیش از آنکه از دل جامعه ما جوشیده باشد از غرب مورد اقتباس قرار گرفته است.گسترش روزافزون این پدیده می تواند پیامد های مثبت ومنفی زیادی به همراه داشته باشد.در جامعه ما چون زنان معمولا کمتر از مردان شاغلند وبیشتر در محیط خانه وآپارتمان هستند، بنابراین تجربه زندگی در این محیط ها باعث شکل گیری نگرش خاصی نسبت به آپارتمان نشینی در ذهن آنها میگردد. از آنجا که نگرش ها می توانند روی رفتار،سلامت روانی وذهنی افراد،روابط اجتماعی ،استحکام ...

هدف تحقیق حاضر بررسی مردم‌ شناختی فرهنگ آپارتمان‌نشینی در شهرستان همدان است. چارچوب نظری مطالعه تلفیقی از نظریه‌های فرهنگ و شخصیت، مکتب انسانشناسی روان‌ شناختی و نظریات حوزه‌ی انسان‌شناسی شهری در بعد فضا ا‌ست. میدان مورد مطالعه سه مجتمع مسکونی در شهر همدان، یعنی مجتمعهای آپارتمانی سعیدیه، مدنی و بوعلی بوده و با مطلعین کلیدی مانند هیئت مدیره، نگهبانان، کادر خدماتی و 40 نفر از ساکنین آپارتمان‌نشین به صورت هدفمند مصاحبه نیمه ساخت یافته به عمل آمد. یافتههای این مطالعه بیانگر وجود ...

در اثر پیشرفتهای قرون اخیر، سطح رفاه و بهبود وضعیت نسبی زندگی انسان، به طور قابل ملاحضه ای افزایش یافته که به سبب و ادامه آن نرخ رشد جمعیت به نحو بی سابقه ای بالا رفته است و جمعیت انسانها نیز به تبع آن افزایش پیدا کرده و باعث گردیده که گسترش استقرارگاهها و سکونتگاه های انسانی از حالت افقی به صورت عمودی شکل گیرد و برجها سر به فلک کشیده ساخته شود. که این تغییر شکل سکونتگاهی باعث تغییر در زندگی انسانها گشته که همین تغییرات، قوانین حقوقی خاص خود را جهت امنیتف رفاه و آسایش ساکنین ...

هدف تحقیق حاضر بررسی انسان شناختی فرهنگ آپارتمان‌نشینی در شهرستان ایلام است. این پژوهش در صدد بوده است تا با استفاده از چارچوب نظری مطالعه یعنی تلفیقی از نظریه‌های فرهنگ و شخصیت، مکتب انسانشناسی روان‌ شناختی و نظریات حوزه‌ی انسان‌شناسی شهری در بعد فضا به بررسی مشکلات فرهنگی، اجتماعی و رفتاری ساکنین آپارتمان نشین در شهر ایلام بپردازد. در چند سال اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی، آموزشی، معیشتی، خشکسالی که در روستاهای این استان به وجود آمده بود تعداد زیادی از خانوارها مجبور به مه ...

درتحقیق حاضرباعنوان "مبانی فقهی وحقوقی قانون آپارتمان نشینی"،سعی شده است تا درکنارشرح موادقانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرایی این قانون؛ مبانی فقهی مواداین قانون موردبررسی قرارگیرد. دراین تحقیق ،ابتدا به بیان حقوق افراد می پردازیم .براساس اشعارموادقانونی افراد اجازه استفاده از اموال خودرا درحدود متعارف دارا می باشنداین حق علاوه برقانون ،درمتون فقهی نیز با نام تسلیط قابلیت اجراءدارد .امّابایددانست که انسان درکنارآزادی دراستفاده از اموال خود،به جهت مفادقاعده ی تسلیط ؛دارای ...

خسارت ناشی از تأسیسات معیوب در آپارتمان ها بر اساس قواعد عام مسوولیت مدنی قابل جبران است. مطابق قانون تملک آپارتمان ها و سایر مقررات مرتبط، اصولاً وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های اختصاصی آپارتمان ها بر عهده ی مالکین قسمت های مزبور و وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های مشترک بر عهده ی مدیران ساختمان و در صورت عدم وجود مدیر یا هیأت مدیره، بر عهده ی مجموع مالکین می باشد. بدین ترتیب هر گاه بر اثر عیب موجود در تأسیسات منصوب در آپارتمان ها حادثه ای رخ دهد، بر حسب مورد و محل و ...

در جوامع مدرن بیش از 70 درصد طول عمر هر شخص در فضاهای داخلی می گذرد که شاید بیش از 90 درصد آنها را خانه ها تشکیل می دهند. اهمیت طراحی خانه و فضای خانواده را دست کم می توان از این موضوع دانست. معماری مسکونی قدیم گيلان(و به طور خاص لاهیجان) به لحاظ پايداری در برابر عوامل جوی، مقاومت در برابر زلزله های سخت، وايجاد شرايط آسايش و آرامش فيزيکی و روانی برای ساکنان اين استان از نمونه های خوب، موفق و قابل تأمل گونه های معماری در کشور است. این معماری سالها(تا پیش از ورود مدرنیزم به ای ...

همزمان با رشد و گسترش شهرها در طی زمان، قسمتهایی از آنها همانند پیکره یک دستگاه استهلاک پیدا کرده و نیازمند ترمیم و رسیدگی می شوند. مشکل بافتهای فرسوده و ترمیم آنها هم زمان با گذشت زمان معنا و مفهوم پیدا کرده و مسئولان هر دوره ، با توجه به مقتضیات موجود در پی چاره اندیشی و رفع مشکل موجود برآمد اند. اما مسئله ای که قابل بیان است ، همچنان مشکل بافت فرسوده ای است که به سرعت در همه شهرهای جهان ، بخصوص کشورهای در حال توسعه ،در حال رشد و پیشروی است و گریبانگیر شهرها و مسئولان شهر ...