عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 231

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین مقدار آهک مورد نیاز خاک های باغات چای کشورهای کنیا، سری لانکا و انگلستان، از روش انکوباسیون استفاده گردید، تا بتوان اثرات افزایش آهک بر خصوصیات شیمیایی خاک ها را مطالعه نمود. نتایج نشان داد که افزایش میزان آهک سبب افزایش مقدار ‏‎ PH‎‏به صورت خطی و کاهش آلومینیوم و اسیدیته تبادلی می گردد. به عبارتی آهک دهی به خاک های چای ظرفیت تبادل کاتیونی و درصد اشباع بازی خاک ها را افزایش می دهد. تغییرات ‏‎PH‎‏ این خاک ها پس از سپری شدن یک تا دو ماه اول، قابل ملاحظه نبود که ا ...
نمایه ها:
آهک | 

با افزایش روزافزونجمعیت و تغییر کاربری های اعمال شده جهت گسترش شهرها و به تبع آن افزایش فعالیت های عمرانی، عدم وجود زمین مناسب و اجبار به اجرای پروژه ها در زمین معین شده، در بسیاری از پروژه ها ناگزیر به استفاده از تکنیک هایی مثل تثبیت و تسلیح جهت بهبود مشخصات خاک هستیم. با توجه به آثار مثبت افزودن آهک و الیاف مصنوعی بر خاک های ریزدانه، به بررسی اثرات توام این مصالح در مقاومت فشاری و کششی پرداخته شد. در این پژوهش با اختلاط توام الیاف پلیپروپیلن و آهک با خاک کائولینیت و انجام ...

با توجه به طرح توسعه کارخانه پر عیار کنی و نیاز به آهک بیشتر جهت کنترل مقدار PH در مدار فلوتاسیون کارخانه انجام یک سری بررسی برای تولید آهک بیشتر با امکانات فعلی که جوابگوی آهک مصرفی کارخانه باشد، امری ضروری است . در صورت حصول نتایج مثبت نیاز به احداث کوره جدید نمی‌باشد. که نتیجتا صرفه‌جویی موثری در هزینه‌های خرید، نصب ، نگهداری و پرسنل اضافی برای کوره جدید بعمل خواهد آمد. مراحل اجرای پروژه عبارتند از: -1 مطالعه کارکرد کوره آهک در طرح اولیه -2 مطالعه گزارش کارهای انجام شده قب ...

عدم دسترسی به خاک با مشخصات مهندسی مناسب و یا پرهزینه بودن فراهم آوردن در محل ساختگاه، مهندسان را به سمت بهبود کیفیت خاک موجود هدایت نموده است. یکی از روش‌های اصلاح خاک، استفاده از مواد افزودنی است که علاوه بر موارد فوق، از قابلیت تولید و دسترسی انبوه مناسب نیز برخوردار باشد. آهک یکی از افزودنی‌ها است که در اثر ایجاد واکنش پوزولانی موجب تقویت خاک می‌شود. اما اگر خاک حاوی یون سولفات باشد یا اینکه خاک تثبیت شده در معرض آب سولفاته قرار گیرد، حضور آهک نه تنها باعث کاهش تورم لایه ...

امروزه با توجه به وسعت خاک‌های تورمی و همچنین خرابی‌های تاشی از فشارهای حاصل از تورم این خاک‌ها که موجبات اهدام کامل ساختمان‌های سبک، پوشش کانال‌های آبیاری، کف سازی‌ها و ترک در پی‌ها را به وجود می‌آورد. از طرفی هر ساله تعداد بسیار زیادی از سازه‌های جدید بر روی خاک‌های متورم‌شونده ساخته می‌شود. این موضوعات اهمیت مطالعات لازم جهت شناسایی رفتار تغییر حجم خاک‌های ریزدانه و یافتن راه‌حلی برای کاهش تمایل به جذب آب در این خاک‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد. از آن‌‌جایی که در میان خا ...

در این تحقیق، لجن ضایعات سنگی به دست آمده از برش سنگ در کارخانجات سنگبری، برای تثبیت خاک رس به همراه آهک مورد استفاده قرار گرفت. پودر ریز دانه لجن سنگ با خاک رس و آهک ترکیب شد. بنابراین، تاثیرات استفاده از پودر ضایعات سنگی و آهک در تثبیت خاک ریز دانه رسی در آزمایشگاه بررسی شد. نمونه های خاک در حالت طبیعی و زمانی که با درصد های مختلف آهک و پودر ضایعات سنگی ترکیب شدند،مورد استفاده قرار گرفتند. تست های آزمایشگاهی شامل آزمایش حدود آتربرگ، آزمایش دانه بندی، آزمایش تراکم استاندارد، ...
نمایه ها:
تثبیت | 
آهک | 

کربناتها که در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اجزاء متداول تشکیل دهنده خاک‌ها می‌باشند، تاثیر قابل توجهی بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها دارند که می‌توان به جذب و نگهداری و آزاد سازی کاتیونها و آنیون ها، و واکنش خاک اشاره کرد. پتاسیم و آهن موجود در کانی‌های رسی، منبع مهمی برای پتاسیم و آهن مورد نیاز گیاهان در بسیاری از خاک‌ها محسوب می‌شوند. این مطالعه به منظور بررسی اثر آهک بر آزاد‌سازی پتاسیم و آهن از کانی فلوگوپیت در شرایط آزمایشگاهی و ریزوسفر گیاه انجام شد. بدین منظور برای مطالعه ...

مقدمه و اهمیت موضوع: حلالیت و پایداری عناصر سنگین در خاک نقش مهمی در نقل و انتقال آن به آبهای زیر زمینی و گیاهان داشته و می تواند تهدیدی جدی برای سلامت انسان باشد. این تحقیق به منظور بررسی شدّت رهاسازی کادمیم در خاکهای آلوده به فلزات سنگین تحت تاثیر انرژی حرارتی و آهک در بُعد زمان انجام شد.مواد و روشها: برای این منظور خاک مورد نظر از بخش آلوده معادن مس منطقه ... انتخاب و پس از آماده سازی اولیه آزمایشات روتین با روش استاندارد انجام شد. سپس به منظور بررسی تثبیت کادمیم، محلول آه ...
نمایه ها:
آهک | 
تثبیت | 
زمان | 

چکیده : به منظور تعیین شرایط حاکم بر محیط رسوبی آهک فوقانی سازند قم باتکیه بر مطالعات پتروگرافی ابتدا بررسی‌هائی به منظور انتخاب بهترین بیرون زدگی از آهک مذکور دربخشهای مختلف حوضه قم عملی گردیده که نتیجه این بررسیهابه‌انتخاب سه محل ازبهترین رخنمونهای این آهک منجرشده‌است . سپس تعداد 747 عدد نمونه با جهت‌یابی مشخص و بافواصل معین تهیه گردیده که 410 عددازاین نمونه‌ها برای تهیه مقاطع نازک و برای مطالعات پتروگرافی انتخاب شده‌اند، همزمان بانمونه‌برداری، تغییرات لیتولوژی، چینه‌شناسی ...
نمایه ها:
آهک | 
قم |