عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تلاش های زیادی برای جلوگیری یا به تاخیر انداختن فرایند خوردگی صورت می گیرد.کنترل خوردگی به وسیله روشهای زیادی انجام می شود. یکی از روش های موثر استفاده از بازدارنده ها می باشد. در این پایان نامه انرژی های برهمکنش بازدارنده های آنیلین، بنزوایمیدازول و نه تا از مشتفاتشان روی سطح آهن در محیط هیدرو کلریدریک اسید با استفاده از مدل کلاستری به وسیله محاسبات شیمی کوانتومی انجام شد. در نخستین مرحله از محاسبات، ساختار سه بعدی مولکول های بازدارنده در فاز گازی با استفاده از روشB3LYP و ...

امروزه یکی از مشکلات رایج زیست محیطی، پساب خروجی بسیاری از کارخانجات صنعتی است که دارای آلاینده های آلی و غیر آلی می باشد و برای انسان و موجودات زنده بسیار خطرناک است. هدف این رساله، بررسی عملکرد غشاهای اولترافیلتر و نانوفیلتر در حذف همزمان آنیلین (به عنوان یک آلودگی آلی) و نیکل (به عنوان یک آلودگی غیرآلی) از فاز آبی، به عنوان دو آلودگی که به طور همزمان در پساب کارخانجات نساجی و رنگرزی حضور دارند، می‌باشد. برای این منظور غشاهای تجاری پلی‌سولفونی و پلی‌آمیدی و نیز غشاهای پلیمر ...

در این مطالعه، سینتیک و مکانیسم جذب مولکول آنیلین روی انواع مختلف نانولوله کربنی تک جداره صندلی (6،6) با استفاده از روش دو لایه اونیوم ONIOM (B3LYP/6–31G(d);UFF) بررسی شده است. همه محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین 09 و با تابع هیبریدیB3LYP و مجموعه پایه 6-31G(d) برای لایه بالا و روش مکانیک مولکولی UFF برای لایه پایین در روش دو لایه اونیوم انجام شده است. همه ساختارهای نانولوله در سطح ONIOM (B3LYP/6–31G(d);UFF) به طور کامل بهینه شده و سپس جهت گیری های مختلف مولکول آنیلین ن ...

آنيلين يکي از اجزاء تشکيل دهندهDiesel exhaust particles است و در پژوهش حاضر، تأثير آن بر تکوين ديواره بساک و ميکروسپورزايي در گياه آهار مورد مطالعه قرار گرفت. بدين منظور در شرايط کنترل شده گلخانه‌اي، گياهان آهار کاشته شده و با سه غلظت 5 ، 10 و 20 ميلي‌ليتر در ليتر آنيلين از دوهفته پيش از گلدهي تيمار شدند.غنچه‌ها در مراحل مختلف تکويني جمع‌آوري شده، سريعاً با فيکساتور FAAتثبيت شده و براي انجام مطالعات تکويني در الکل 70٪ نگهداري شدند.با استفاده از تکنيک‌هايياخته- بافت‌شناختي، ب ...

پليمرهاي قالب مولکولي، پليمرهايي حاوي حفرات قالبي ويژه براي نمونه‌هاي خاص هستند. تهيه آنها بر اساس پليمريزاسيون منومرها در اطراف يک مولکول نمونه، سپس خارج کردن نمونه است. حفرات باقي مانده در پليمر به شکل مولکول نمونه مي‌توانند براي اتصال با مولکول نمونه تمايل ويژه‌اي از خود نشان دهند. در اين تحقيق ابتدا پليمر خطي آنيلين فرمالدهيد تهيه و سپس پليمر قالب يون سرب توسط آغازگر آمونيوم پراکسي‌دي‌سولفات تشکيل شد. سنتز پليمر توسط طيف‌هاي IR-FT ، آناليز گرماسنجي و ميکروسکوپ الکتروني مو ...

پلی آنیلین به دلیل برگشت پذیری اکسایش-کاهش خوب، پایداری و رسانایی الکتریکی بالا یکی از مهمترین پلیمرهای رسانا محسوب می‌شود. در این پروژه تلاش شده است وابستگی فعالیت الکتروشیمیایی پلی آنیلین به pH بهبود داده شود که برای کاربرد های بالقوه آن در ساخت حسگرها، پیل های زیست سوختی و پیل های قابل شارژ سودمند است. این کار با الکترو پلیمریزاسیون آنیلین با ارتو-آمینوفنول سولفونه و سنتز نانوکامپوزیت های کوپلیمر/نقره انجام شد. کوپلیمریزاسیون با غلظت ثابت آنیلین و غلظت های مختلف خوراک ک ...

یکی از مشکلات عمده ی صنعت، خوردگی فلزات و هزینه های ناشی از آن است که این هزینه ها، فقط جنبه مالی نداشته و گاهی اوقات خسارات جبران نشدنی نیز به همراه دارد. به دلیل کاربردهای فراوان آلومینیم و آلیاژهای آن، توجه بسیار زیادی به انواع روشهای حفاظت از خوردگی این مواد در محیطهای مختلف خورنده، شده است. استفاده از پوششهای آلی، راه مناسبی برای حفاظت فلز از خوردگی میباشد، به خصوص اگر خواص مکانیکی مناسبی نیز داشته باشد. در این پژوهش پوشش های همگن، یکنواخت و چسبنده پلی آنیلین، پلی ارتو ...

همو پلیمرهای آنیلین و ان متیل پیرول و و کو پلیمرهای آن ها با دو روش شیمیایی و الکترو شیمیایی سنتز شدند. کوپلیمرهای سنتزی از مونومرها و مخلوط مونومرها به نسبت های 1:1 ، 1:3 ، 1:9 ، 3:1 و 9:1 مول آنیلین - مول ان متیل پیرول در هر دو روش سنتز گردیدند. در روش پلیمریزاسیون اکسایشی شیمیایی از آمونیوم پراکسی سولفات به عنوان اکسیدان و هیدروکلریک اسید به عنوان دوپانت استفاده و در روش الکتروشیمیایی از اسید سولفوریک و لیتیم پرکلرات والکترود طلا استفاده شد. هموپلیمرها و کوپلیمرهای سنتز شد ...

پژوهش های انجام شده در این پایان نامه در سه بخش ارائه می گردد. در بخش اول، پلیمریزاسیون منومر کایرال (±)-2--sec بوتیل آنیلین با سه روش اکسیداسیون شیمیایی، در محلول، بین سطحی و بدون حلال برای اولین بار با موفقیت کامل انجام گرفته است. اندازه ذرات پلی ((±)-2--sec بوتیل آنیلین) تهیه شده به روش بین سطحی در حد نانو است. علاوه بر آن کوپلیمریزاسیون منومر آنیلین و منومر کایرال (±)-2--sec بوتیل آنیلین بروش اکسیداسیون شیمیایی برای اولین بار گزارش می شود. کلیه پلیمرها توسط روشهای طیف سن ...