عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بارزترین نقش پروتئین M2 در ویروس A آنفولانزا ایجاد یک کانال یونی یکطرفه برای عبور H+ به درون ویروس می باشد. این قابلیت در اسیدی شدن محتویات ویروس و رها سازی ژنوم آن به درون سیتوپلاسم میزبان نقش داشته و امری حیاتی برای تکثیر ویروس به شمار می رود. بر اساس شواهد، انسداد این کانال از تأثیر ویروس بر سلول میزبان جلوگیری کرده و مانع بیماریزایی آن می شود. با توجه به اهمیت این پروتئین کانالی در ارائه راه کارهای جدید برای مقابله با انواع ویروسهای A آنفولانزا که بسیاری از جمعیتهای حیوان ...

داده‌کاوی علم استخراج اطلاعات ضمنی، از قبل ناشناخته و به صورت بالقوه مفید از داده‌های خام است. کاربرد داده‌کاوی در توالی‌ها و ساختارهای بیولوژیکی و تفسیر اطلاعات از آن‌ها به علم بیوانفورماتیک شهرت دارد. امروزه، حجم بالای داده در پزشکی و ژنتیک به منظور به دست آوردن نتایج و الگوهای مفید در رابطه با بیماری‌ها جمع‌آوری می‌شود. آنفولانزا یک بیماری شدیدا مسری، حاد و تب‌زای تنفسی است. این بیماری توسط ویروس آنفولانزا ایجاد می‌شود که یک ویروس هشت قسمتی است. آنفولانزا نوع A با توجه ب ...

آنفولانزا یکی از مهمترین بیماریهای مسری ویروسی است. سه تیپ آنفولانزای ‏‎A‎‏، ‏‎B‎‏ و ‏‎C‎‏ در ارتباط با اپیدمی های بیماریهای تنفسی انسان مطرح است، و این سه تیپ متعلق به خانواده ارتومیکسوویریده می باشند. تیپ های ‏‎A‎‏ و ‏‎B‎‏ ویروس عامل طیف وسیعی از بیماریهای تنفسی می باشند. عفونت با تیپ ‏‎A‎‏ عامل مهم مرگ و میر در دنیا محسوب می شود. ویروس براساس تغییرات آنتی ژنیک، نوکلئوپروتئین و ماتریکس پروتئین به سه تیپ تقسیم بندی می شوند، تیپ ‏‎A‎‏ نیز براساس تفاوتهای آنتی ژنیک گلیکوپروتئی ...
نمایه ها:

منظور این پژوهش با هدف استفاده از روشهای داده کاوی به منظور استخراج دانش از توالی ویروس جهت ارائه راهکاری برای شناسایی و پیشبینی توالیهای پندمیک از ویروس آنفولانزای انجام پذیرفت. عملکرد روش ارائه شده ارزیابی شد. نتایج نشان داد روش انتخاب شده دارای دقت بالاتری نسبت به الگوریتم های معروف انتخاب ویژگی در حالت های مختلف بود. این روش همچنین دارای سرعت نسبتا بالایی می باشد. همچنین روش جدیدی جهت شناسایی میزبان های مختلف به منظور پیشبینی توالیهای آینده ارائه گردید که با کاهش تعدا ...

با توجه به شیوع و اپیدمی بیماری آنفلوانزای طیور در مرغداری‌های کشور که باعث تلفات شدید گردیدده است ، جداسازی و شناسایی ویروس آنفلونزای طیور در راستای برنامه‌های کنترل و پیشگیری این بیماری ضرورت دارد. در طی این طرح تحقیقاتی پس از شناسایی کانونهای آلوده و نمونه‌برداری از شناسایی کانونهای آلوده و نمونه‌برداری از طیور مشکوک و آماده کردن نمونه‌ها، با تزریق به تخم مرغ‌های SPF نسبت به جداسازی ویروس آنفلوانزا اقدام گردیده و با استفاده از آزمایشات HI، میکروسکوپ الکترونی، ژل دیفوژن و V ...

میزان شیوع آژنزی عضله پالماریس لانگوس در 310 نفر دانش آموزان دبیرستانی 15، 16، 17 ساله منطقه 14 تهران پس از یک نمونه گیری بصورت تصادفی بررسی گردید. میزان آژنزی یکطرفه در کل نمونه ها 8/19% و میزان آژنزی دو طرفه عضله پارلماریس لانگوس در کل نمونه ها 44/20% بود. پس از بررسی آماری داده ها و انجام آزمون Paired T-Test نتیجه حاصل این بود که آژنزی عضله پالماریس لانگوس و یا وجود آن هیچ تأثیری بر روی قدرت گریپ دست ندارد. همچنین ‏‎Dominancy‎‏ تأثیری بر روی قدرت گریپ دست ندارد. در بررسی د ...

به طور کلی یک غدد بزاقی ارگانی است که مواردی را به داخل حفره دهان ترشح و تخلیه می کند. غدد بزاقی به دو دسته بزرگ تقسیم میشود که غدد بزاقی بزرگ شامل: 1- غده پاروتید، 2- غده تحت فکی، 3- غده زیر زبانی و غدد کوچک هم به تعداد زیاد در نقاط مختلف انساج دهان پراکنده هستند. غده پاروتید بزرگترین غده بزاقی بزرگ است و وزن آن در حدود 25 گرم میباشد. غده تحت فکی از نظر اندازه تقریباً نصف غده پاراتیروئید است و وزن آن 3 تا 4 گرم می باشد. مواد مترشحه غدد بزاقی را بزاق میگویند که نزد انسان هر 2 ...

مطالعه مبنی بر تحلیل اجتماع در مورد واکنشهای سو‏‎ء‎‏ نسبت به واکسیناسیون تنها در سالهای اخیر صورت گرفته است و لذا اقدامی نوپا و جدید می باشد. برای سالیان بسیار تنها منبع اطلاعاتی در این مورد گزارشهای تک موردی Case Reports بود که این گزارشها در صورتی می توانند مفید باشند که واکنشهای سوء از اختلالاتی که بطور طبیعی ایجاد می گردند متفاوت باشند. اما پاره ای از عوارض مربوط به واکسیناسیون در اغلب موارد با بیماری که بطور طبیعی ایجاد می گردد، یکسان می باشند و در شرایطی تعیین اینکه آیا ...