عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ويروس آنفلوانزا متعلق به خانواده اورتوميکسوويروس‌ها بوده و از سه نوعA ، B و Cتشکيل شده است. ويروس آنفلوانزاي گونه‌ی Aو B حاوي دو گليکوپروتئين سطحي به نام‌هاي هماگلوتينين (HA) و نورامينيداز (NA) می‌باشد. HA از يک قسمت کروي به نام سر و يک قسمت ميله اي به نام ساقه تشکيل شده است و يک گليکوپروتئين هموتريمر شامل دو ساب يونيت به نام‌هاي HA1 و HA2 است. HA آنتي‌ژن اصلي در سطح پوشش ويروس مي‌باشد. بيشتر عملکردهاي HA تحت تاثيرگليکوزيلاسيون جايگاه‌هاي ويژه روي HA مي‌باشد. از آنج ...

منتوفین و برم‌هگزین به ترتیب از داروهای برونکودیلاتور گیاهی و صناعی هستند که در مدیریت عوارض بیماری‌های تنفسی به کار می‌روند. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر تجویز منتوفین و برم‌هگزین بر روند تولید پادتن علیه واکسن آنفلوانزای کشته‌ی تحت تیپ (H9N2) می‌باشد. بدین منظور 105 قطعه جوجه‌ی گوشتی یک روزه، به طور تصادفی به 3 گروه مساوی 35 قطعه‌ای B,A وC تقسیم شدند. گروه A منتوفین و گروه B برم‌هگزین را به ترتیب به میزان 0/5 و 1 میلی‌لیتر به ازای هر لیتر آب آشامیدنی، در 2 روز اول هر هفته ...

یکی از دلایل استفاده از پروتئین M2e برای ساخت واکسن آنفلوانزا A توانایی منحصر به فرد آنهاست. از این رو برای افزایش مقاومت و ایمنی یک راه موثر مصون باقی ماندن پروتئین M2e است. به نظر می رسد که ما می توانیم با اتصال این M2e-peptide به یک ناقل مناسب مانند HSP70(c-ter) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آن را مقاوم کنیم. بنا بر گزارشات قبل ،این تحقیق در نظر دارد از ترکیب پروتئین M2e از ویروس آنفلوانزا A با ناحیه c-ter ، HSP70 مایکوباکتریوم توبر کلوزیس به عنوان یک حامل و ادجوانت یک پروتئین ...

به منظور بررسی تآثیرات جایگزین های آنتی بیوتیک های محرک رشد بر عملکرد وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی، آزمایشی با 396 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 انجام گردید. این آزمایش آزمایش به مدت 28 روز (42-14 روزگی) و در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 12 تیمار با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه بدون هیچ ماده افزودنی(شاهد منفی)؛ جیره پایه + آنتی بیوتیک محرک رشد لینکومایسین (1کیلوگرم در تن خوراک) (شاهد مثبت)؛ جیره پایه + آنتی بوتیک محرک رشد فلاپل (800گرم در تن خور ...

یکی از دلایل استفاده از پروتئین M2e برای ساخت واکسن آنفلوانزا A توانایی منحصر به فرد آنهاست. از این رو برای افزایش مقاومت و ایمنی یک راه موثر مصون باقی ماندن پروتئین M2e است. به نظر می رسد که ما می توانیم با اتصال این M2e-peptide به یک ناقل مناسب مانند HSP70(c-ter) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آن را مقاوم کنیم. بنا بر گزارشات قبل ،این تحقیق در نظر دارد از ترکیب پروتئین M2e از ویروس آنفلوانزا A با ناحیه c-ter ، HSP70 مایکوباکتریوم توبر کلوزیس به عنوان یک حامل و ادجوانت یک پروتئین ...

ویروس آنفلوآنزا که عامل مولد یکی از بیماریهای حاد تنفسی می باشد در غشا خود واجد گلیکوپروتئین مهمی به نام همآگلوتینین است. این مولکول ضمن اینکه اصلی ترین آنتی ژن برای القا پاسخ ایمنی بر علیه ویروس است، همواره به عنوان مدل ایده آلی برای مطالعه فرآیندهای بیولوژیکی مهم از جمله گلیکوزیلاسیون مورد استفاده قرار گرفته است. گلیکوزیلاسیون ( به ویژه از نوع N) متداولترین تغییر ضمن یا پس از ترجمه ای پروتئینها در سلولهای یوکاریوتی است بطوریکه تقریبا 70% داروها و واکسنهای پروتئینی از نوع N- ...

ویروس آنفلوانزا یکی از مهمترین عوامل عفونی ایجادکننده بیماری در سطوح مختلف تا حد بروز مرگ و میر در سراسر جهان است. واکسن تجاری آنفلوانزا که به طور سالیانه بر اساس ویروس غالب در گردش طراحی میشود تنها قادر به ایجاد حفاظت نسبی در جامعه می باشد.ویروس آنفلوانزا به عنوان یکی ‌از عوامل پاندمی ‌های آنفلوانزا در سال‌های زیادی شناخته شده است که این ویروس دارای غلاف حاوی گلیکو پروتئین هایی با خاصیت آنتی ژنیک میباشد که دور هسته حاوی نوکلئو پروتئین و ژنوم از جنس RNA منفی و چند پروتئین دا ...

ویروس آنفلوانزا ایجاد کننده‌ی همه گیری‌های وسیعی در سراسر دنیا است. میزبان‌های اختصاصی و میزبان‌های واسط بسیاری، در اثربیماری‌زایی به وسیله‌ی ویروس‌هایی نوترکیب، وجود دارند. فرضیه‌هایی مبنی بر ارتباط سندرم افت تولید شیر و بیماری‌زایی با منشاء ویروس آنفلوانزا در گاوها وجود دارد. در این پژوهش میزان شیوع آلودگی گاو و گاومیش با دو تحت تیپ H1N1 وH3N2 ویروس آنفلوانزا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 200 نمونه سرم، از 100رأس گاو و 100 رأس گاومیش به مدت سه ماه( اسفند ماه الی اردیب ...

نوکلئو پروتئین ویروسی یک آنتی ژن بسیار حفظ شده می باشد و می تواند به عنوان واکسن DNA علیه عفونت های ویروس آنفولانزا هرساله باعث اپیدمی شده و اصلیترین علت بیماریهای دستگاه تنفسی تحتانی در انسان است.واکسیناسیون موثرترین وسیله برای جلوگیری از شیوع آنفولانزا به شمار می رود. واکسنهایی که در آن تکنولوژی DNA نوترکیب به کار رفته است جایگزین واکسنهای IV (ویروس غیرفعال ) و AV (ویروس ضعیف شده) شده است. سوشهای مختلف ویروس آنفولانزا مقاومت ایجاد کند. از این رو در تحقیق حاضر ژن NP در وک ...