عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز این آنزیم توسط باکتریهایی مانند اشرشیاکلی تولید می‌شود. آنزیم داخل سلولی است و باید توسط روشهای مکانیکی (سونیکیت ) و روشهای آنزیمی (حذف دیواره سلولی) آزاد شود. این آنزیم بر پنی‌سیلین G و پنی‌سیلین V اثر می‌گذارد و ماده‌ای به نام 6APA تولید می‌نماید که از آن جهت ساخت آنتی‌بیوتیکهای نیمه سنتزی مانند آموکسی‌سیلین و آمپی‌سیلین استفاده می‌شود. ...

جستجو در بین گونه‌های ایرانی موجود که احتمالا توان تولید آنزیم پنی‌سیلین اسیلاز را دارند ایجاد تغییرات ژنتیکی روی گونه‌های تولیدکننده بمنظور افزایش تولید بهینه‌سازی شرایط محیطی برای تولید خالص‌سازی آنزیم تولید شده و کاربرد آن برای تولید 6-APA بهینه‌سازی شرایط برای تولید 6-APA ...