عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطقه مورد مطالعه در شرق ایران، در مرز بخش شمالی پهنه لوت و شمال باختری زون زمیندرز سیستان بین عرضهای جغرافیایی ´50 ، o33 تا ´57 ، o33 شمالی و طولهای جغرافیایی ´33 ،o58 تا ´50 ،o58 شرقی و 150کیلومتری شمال بیرجند قرار دارد. قدیمیترین واحدهای رسوبی، شیل و ماسه سنگهای تیره رنگ ژوراسیک معادل سازند شمشک در نظر گرفته شده است. بر روی این واحدها نهشته های مارنی، ماسه سنگ و شیلی معادل سازند بغمشاه قرار دارد. واحدهای جدیدتر شامل کنگلومرا و آهکهای ضخیم لایه متعلق به کرتاسه میباشند. ...

سنگهای ولکانیکی مورد مطالعه در جنوب روستای گل مشا- میانه در شمال غرب ایران و دارای مختصات جغرافیایی ″8 ‘49 °47 تا ″56 ‘49 °47 طول شرقی و″31 ‘20 °37 تا ″11 ‘23 °37 عرض شمالی میباشند. سن این سنگها ائوسن تا اولیگوسن بوده و دارای ترکیب سنگ‌شناسی متنوعی می‌باشند که شامل گدازه های آندزیت بازالتی، آندزیت های مگاپورفیری، تراکی آندزیت، توفها، ایگنمبریت با ترکیب ریولیتی و ریوداسیت است. وجود سریسیت در پلاژیوکلازها نشاندهنده دگرسانی هیدروترمال است. بر اساس نمودارهای عناصر فرعی سنگهای م ...

محدوده‌ی مورد مطالعه در منطقه‌ی سرخه‌ریز در شرق شهرستان سراب و در طول‌های جغرافیایی ΄42˚ 47 تا΄ 49 ˚ 47 شرقی و عرض‌های جغرافیایی ˚ 38 تا΄ 55 ˚38 شمالی واقع است. این منطقه در تقسیم‌بندی‌های زون‌های زمین‌شناسی ایران در محدوده‌ی زون البرز- آذربایجان قرار می‌گیرد. سن سنگ‌ها پلیوکواترنری است و بر اساس مطالعات پتروگرافی به چهار گروه اوژیت آندزیت، هورنبلند آندزیت، تراکی‌آندزیت و داسیت تقسیم می‌شوند. بافت‌های میکرولیتیک پورفیری، هیالو میکرولیتیک پورفیری، گلومروپورفیری و پوئی‌کلیتیک ...

منطقه مورد مطالعه در 35 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند و در موقعیت طول‌های جغرافیایی "49 31° 59 تا - "29 41° 59 شرقی و عرض‌های جغرافیایی "14 39° 32 تا "19 43° 32 شمالی در نزدیکی شهر مود در استان خراسان جنوبی واقع شده است. از دیدگاه تقسیم بندی پهنه‌های ساختاری ایران این منطقه در مرز بین دو پهنه ساختاری سیستان و لوت قرار گرفته است. واحدهای سنگی(آذرین) مورد نظر در محدوده الیوین بازالت، آندزیت بازالتی، پیروکسن آندزیت و آندزیت قرار می گیرند و از واحدهای آذرآواری می توان ب ...

منطقه مورد مطالعه در شمال بندر لنگه و 30 کیلومتری جاده بندر لنگه - گارستانه قرار دارد. از شمال کوه، از جنوب گارستانه، از مغرب ارمک، و از سمت مشرق به مهرگان محدود می‌گردد و در طول جغرافیایی 54 درجه و 43 دقیقه و 41 ثانیه و عرض جغرافیایی 27 درجه و 48 دقیقه و 57 ثانیه قرار گرفته است. سنگ‌های آتشفشانی این توده عمدتاً از نوع آندزیت و تراکی‌آندزیت، آندزیت‌‌بازالت و ساب‌ولکانیک‌ها عمدتاً داسیت و کوارتز آندزیت هستند. دیابازهای گنبد نمکی چمپه، بخش عمده منطقه را در بر گرفته‌اند. در واقع ...
نمایه ها:
تراکی | 

محدوده‌ی مورد مطالعه در شمال روستای ابرغان از توابع شهرستان مرند و در طول شرقی ˝5 ΄49 ˚45 تا ˝42 ΄54 ˚45 و عرض شمالی ˝24 ΄27 ˚38 تا ˝57 ΄31 ˚38 واقع است. این منطقه در تقسیم‌بندی‌های اخیر زون‌های زمین-شناسی ایران در محدوده‌ی زون ایران مرکزی قرار می‌گیرد. براساس مطالعات پتروگرافی، سنگ‌های ولکانیکی ائوسن به چهار گروه تقسیم می‌شوند که شامل بازالت، آندزیت بازالتی، اوژیت آندزیت و هورنبلند آندزیت می-باشد. بافت‌های میکرولیتیک پورفیری، هیالومیکرولیتیک پورفیری و گلومروپورفیری در آن‌ها ...

ناحیه مورد مطالعه درجنوب شهرستان اهر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است منطقه‌ی‌مورد مطالعه شامل یک سری سنگ‌های آذرین-آتشفشانی با ترکیب آندزیت پورفیری، بازالت‌های الیوین دار همراه با سنگ‌های آذرین‌تخریبی و توف‌های اسیدی همراه با شیل‌سیلتی می‌باشد. فوران‌های زمان کرتاسه‌بالایی در منطقه اهر بیشتر از گدازه‌های آندزیتی تا بازالتی همراه با مواد آذرآواری و نهشته‌های رسوبی تشکیل شده است. سنگ‌های آتشفشانی در منطقه مورد مطالعه به سه گروه بازیک (بازالت‌ها و تراکی‌بازالت‌ها)، حدواسط ...

منطقه هلاک آباد، در30 کیلومتری جنوب‌غرب شهرستان سبزوار واقع شده است. سنگ‌های نیمه‌عمیق منطقه شامل: کوارتز مونزودیوریت پورفیری, کوارتز مونزونیت- کوارتز مونزو دیوریت پورفیری، کوارتز دیوریت پورفیری و مونزو دیوریت پورفیری است. سنگ‌های ولکانیکی شامل آندزیت، هورنبلند آندزیت، کوارتز آندزیت، پیروکسن آندزیت، هورنبلند داسیت و پیروکسن- هورنبلند کوارتز لاتیت است. پنج نوع آلتراسیون پروپیلیتیک، کربناته، آرژیلیک, سیلیسی و سرسیتی تشخیص داده شده و براساس فراوانی کانی‌های حاصل از دگرسانی به ...

توده های آذرین منطقه شادان در حدود 120 کیلومتری جنوب باختری بیرجند، در شرق ایران واقع شده است. منطقه مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات واحد های ساختاری در قسمت شرقی بلوک لوت قرار می گیرد. در منطقه شادان مجموعه‌ای از سنگهای آتشفشانی به سن ترشیری برونزد دارند. بطور کلی سنگهای آتشفشانی شامل انواع آندزیت، تراکی آندزیت و داسیت و نیمه عمیق تونالیت پورفیری، دایک ها با ترکیب آندزیت و انواع آذرآواری نیز شامل آگلومرا و توف ها بیشتر به صورت توف های بلوری و بلوری ـ سنگی و غالبا با ترکیب آندزیت ...