عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 634

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تآثیرات جایگزین های آنتی بیوتیک های محرک رشد بر عملکرد وسیستم ایمنی جوجه های گوشتی، آزمایشی با 396 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 انجام گردید. این آزمایش آزمایش به مدت 28 روز (42-14 روزگی) و در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 12 تیمار با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره پایه بدون هیچ ماده افزودنی(شاهد منفی)؛ جیره پایه + آنتی بیوتیک محرک رشد لینکومایسین (1کیلوگرم در تن خوراک) (شاهد مثبت)؛ جیره پایه + آنتی بوتیک محرک رشد فلاپل (800گرم در تن خور ...

یک مطالعه توصیفی مقطعی برای بررسی آنتی‌بیوتیکهای مصرفی در بخشهای جراحی بیمارستانهای افشار و شهید رهنمون یزد در تابستان 1377 انجام شد. 300 بیمار جراحی شده بررسی شدند که 207 مرد و 93 زن با سن 1-97 سال بودند. جراحیها به 3 گروه تقسیم شدند. گروه A: جراحیهای تمیز (36/4 درصد). گروه B: جراحیهای تمیز - آلوده (28/3 درصد). گروه C: علمهای جراحیها آلوده (35/3 درصد). 249 نفر از بیماران آنتی‌بیوتیک دریافت کرده بودند که در 57/4 هدف پروفیلاکسی و در 42/6 درصد هدف درمان بوده و کلا 346 آنتی ...

شانکر باکتریایی مهمترین بیماری‌های درختان میوه هسته‌دار درشمال غرب ایران و بسیاری نقاط دیگر دنیا به شمار می‌آید و هر ساله خسارت قابل توجهی به این درختان وارد می‌کند. هرچند عامل اصلی این بیماری در بسیاری از منابع باکتری Pseudomonas syringae pv. syringae گزارش گردیده است، لیکن باکتری‏های دیگری از جنس Pseudomonas و سایر جنس‏ها بعنوان دیگر عوامل ایجاد کننده این بیماری معرفی شده‏اند. متاسفانه علی‏رغم اهمیت و شیوع بالای این بیماری در جنوب استان آذربایجان شرقی بخصوص منطقه میانه، هن ...
نمایه ها:
- | 

با توجه به روند افزایش جمعیت در سالهای اخیر و افزایش روزافزون نیاز جوامع بشری به منابع غذایی بخصوص منابع پروتئینی هم اکنون بشر تلاش می کند تا روند رشد دامهای مولد گوشت را هرچه بیشتر سرعت بخشد ودر این راه روشهای مختلفی را به کار گرفته است. پیشرفتهای زیادی در سالهای اخیر در زمینه تغذیه دام وطیور صورت گرفته است. تلاش به منظور نیل به افزایش بازدهی و راندمان بیشتر غذایی و توجه به محرک های رشد در حیوانات تولید کننده گوشت و رسیدن به یک لاشه دارای خصوصیات مطلوب در غالب یک ماده افزودن ...

از آنجا که کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها در جامعه راهبرد مهمی برای مقابله با افزایش عفونت های غیربیمارستانی ‏‎(community-acquired)‎‏ مقاوم به آنتی بیوتیک است، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، هیاتی از پزشکان شامل نمایندگانی از تخصص های داخلی، پزشکی خانواده، طب اورژانس و عفونی انتخاب نمود تا مجموعه اصول کاربرد مناسب آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های حاد تنفسی بزرگسالان را پدید آورند. این اصول، توصیه های مبتنی بر شواهد را برای ارزیابی و درمان بزرگسالان مبتلا به بیماریهای حاد ...

کاربرد نامناسب آنتی بیوتیکها امری شایع بوده و با عوارض خطرناکی همراه است که بروز و انتشار ارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیکهای متعدد جدی ترین عارضه آنهاست. مطالعه حاضر بررسی نحوه تجویز آنتی بیوتیک در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان 17 شهریور مشهد از خرداد تا بهمن ماه 1377 بوده است. در طی این مدت از 3583 بیمار بستری در بخشهای داخلی و جراحی 2401 (67 درصد) بیمار آنتی بیوتیک دریافت کردند که میزان تجویز نامناسب آنتی بیوتیک در کل 97 درصد بود (در بخش داخلی 94 درصد- در بخش جراحی 98 در ...

آنتی‌بیوتیک با سیتراسین در درمان و ضدعفونی زخمهای سطحی در استان و به صورت موضعی و نیز سیستمیک (تزریقی) در درمان دامها استفاده فراوان دارد. بدین لحاظ و با توجه به ورود سالیانه حدود 3 تن از این ماده از خارج(با ارزبری هنگفت ) ضرورت تولید این ماده در داخل کشور مشهود می‌باشد. تولید بیولوژیکی با سیتراسین که با استفاده از رورشهای بیوتکنولوژی صورت می‌گیرد، موضوع این طرح می‌باشد. این مطالعه در دو فاز میکروبشناسی و بیوشیمیایی انجام می‌شود. در فاز میکروبشناسی، آنتی‌بیوتیک با استفاده از ...

آنتی‌بوتیک با سیتراسین در درمان و ضدعفونی زخمهای سطحی در استان و به صورت موضعی و نیز سیستمیک (تزریقی) در درمان دامها استفاده فراوان دارد. بدین لحاظ و با توجه به ورود سالیانه حدود 3 تن از این ماده از خارج (با ارزبری هنگفت ) ضرورت تولید این ماده در داخل کشورمشهود میباشد. تولید بیولوژیکی با سیتراسین که با استفاده از روشهای بیوتکنولوژی صورت میگیرد ، موضوع این طرح میباشد. این مطالعه در دو فاز میکروبشناسی و بیوشیمیایی انجام میشود. در فاز میکروبشناسی ، آنتی‌بیوتیک با استفاده از روشه ...

به منظور مقایسه اثر پروبیوتیک، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک در جیره حاوی جو بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتورهای خونی، مرفولوژی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جیره غذایی جوجه های گوشتی، تعداد 400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه ماده از سویه تجاری راس به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم گردیدند، به طوری که هر گروه شامل 4 تکرار 20 قطعه ای بود. تیمارهای آزمایشی شامل1) جیره حاوی 20 درصد جو(به عنوان شاهد جو)، 2) شاهد جو +پروبیوتیک، 3) شاهد جو + پری بوتیک، 4) شاهد جو + آنتی بیوتیک، و 5) یک جیره بر پایه ذر ...