عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 211

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق قسمت های مختلف گیاه قدومه با نام علمی آلیسیوم هومولوکارپوم و گیاه استاچیزلاکسا مورد برسی قرار گرفت.که بر اساس آن خواص آنتی اکسیدانی قسمت هوای گیاه استاچیز لاکسا و بخش دانه و برگ گیاه قدومه در حلالهای(متانولی، اتیل استاتی، دی کلرومتانی، استونی، هگزانی، ) با روش DPPH، فنولی، فلاونوییدی، مورد ارزیابی قرار گرفت وسپس با فعالیت آنتی اکسیدانی ویتامین C (آنتی اکسیدان طبیعی) و BHT (آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شد. نتایج وجود خواص آنتی اکسیدانی خوبی را برای گیاه گزارش داد. و ...

بارداری یک وضعیت فیزیولوژیک است که در آن بدن بیشتر مستعد استرس‌اکسیداتیو می‌شود. مکانیسم‌های دفاعی مختلفی در برابر تولید رادیکال‌های آزاد و آسیب‌های آنها در طی بارداری ایجاد می‌شود اما میزان استرس‌اکسیداتیو به تعادل بین مکانیسم‌های دفاعی و مکانیسم‌های تولید رادیکال‌های آزاد بستگی دارد. با توجه به اهمیت فیزیولوژیکی و تشخیصی بزاق، در این مطالعه اثر بارداری برروی آنزیم پراکسیداز و آنتی‌اکسیدان‌های غیرآنزیمی بزاقی بررسی گردید. در قسمت عملی، 35 زن باردار به‌عنوان گروه تست و 35 ز ...

امروزه با توجه به اینکه مضرات آنتی اکسیدان های سنتزی مورد استفاده در صنایع غذایی به اثبات رسیده است، مطالعات برای یافتن جایگزین های طبیعی که استفاده از آنها فاقد هرگونه ضرر و زیان برای مصرف کننده باشد و یا مضرات حاصل کمتر از آنتی اکسیدان های سنتزی باشد، افزایش یافته است. از این رو در مطالعه پیش رو پوست میوه خرمالو که از ضایعات این میوه به حساب می آید مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. در اینجا از حلال های اتانول و متانول برای استخراج با نسبت اختلاط 5:1 به مدت 51 ساعت به روش خیساند ...

چکیده هدف از این مطالعه بررسی تنوع زیستی و خواص ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی جلبک های ماکروسکوپی سواحل خلیج فارس در بوشهر است. جلبک های شناسایی شده در این تحقیق شامل 2 گونه جلبک سبز 6 گونه جلبک قهوه ای و 23 گونه جلبک قرمز بودند. گونه های غالب در میان جلبک های شناسایی شده به ترتیب شامل intestinalis Entromorpha ، Cystoserriaceae myricaو snyderia Laurencia بودند. بیشترین وزن جلبک های ماکروسکوپی را جلبک های قرمز وکمترین آن را جلبک های قهوه ای داشتند. بیشترین مقدار شاخص های زی ...

در این تحقیق، تأثیر میدان مغناطیسی ایستا (mT 30) و آهن (ppm 21) بطور جداگانه و توأم بر روی رشد، ترکیبات فنلی، فعالیت و بیان ژن کلیدی مسیر بیوسنتز ترکیبات فنلی، یعنی آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز در سلول‌های کشت تعلیقی گیاه جعفری (Petroselinum crispum L.) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی نظیر کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و آسکوربات پر‌اکسیداز سنجیده شد. بدین منظور بر اساس منحنی رشد، روز دهم پس از واکشت، زمان مناسب برای اعمال تیمارها انتخاب گردید. می ...

گیاهان منبع طیف وسیعی از متابولیت‌های ثانویه می‌باشند. امروزه استفاده از عصاره‌هاي گياهي يا متابوليت‌هاي ثانويه استخراج شده از گياهان به عنوان آنتي‌اكسيدان‌ها در صنايع پزشكي، دارويي و صنايع غذايي كاربرد وسيعي پيدا نموده است. تعدادي از تركيب‌های دارای خواص آنتی‌اكسيداني به عنوان متابوليت‌هاي ثانويه توسط گياهان ساخته مي‌شوند كه از آن جمله مي توان به تركيب‌هايي نظير فنول‌ها، فلاونوئيدها، ترپنوئيدها اشاره نمود. گونه‌های جنگلی حاوی مقدار زیادی از متابولیت‌های ثانویه هستند. در این ...

برای آنالیز شیمیایی مواد استخراجی از پوست چهار گونه درختی راش، ممرز، صنوبر و بلوط که از نظر دارویی و صنعتی که می‌توانند دارای اهمیت باشند و درصد حجمی زیادی از جنگل‌های شمال کشور را به خود اختصاص می‌دهند، نمونه-گیری شد. آزمایش‌ها و نتایج نشان داد که درصد کلی مواد استخراجی پوست چهار گونه ذکر شده شامل راش، ممرز، صنوبر و بلوط با حلال استن به ترتیب 16/5، 17/2، 15/9 و 25/7 درصد است. فنل‌ها دسته‌ای از آنتی اکسیدان‌های طبیعی هستند که بخش مهمی از مواد استخراجی پوست را تشکیل می‌دهند. آ ...

شقاقل ایرانی گیاهی است علفی و پایا با نام علمی Polygonatum orientale Desf. که از تیره ی مارچوبه (Asparagaceae) می باشد.نام اصلی این گیاه ، مهرسلیمان یا کثیرالرکب است که در حدود 30 گونه ی مختلف دارد و بومی جنگل های شمال ایران است. از ریشه های این گیاه در شمال ایران مربا تهیه می شود و از مواد غذایی مطبوع است. این گیاه دارای گونه های متعددی است که یک گونه آن که کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است به نام شقاقل ایرانی است .گیاه شقاقل و ریشه های آن برای شناسایی علمی و بررسی های آزمایشگ ...

کولیت اولسرو (UC) یک بیماری ایدیوپاتیک است که با التهاب مخاطی روده بزرگ شناخته می شود. از آنجاییکه تنش اکسیداتیو در ایجاد التهاب موثر است، افزایش تولید اکسیژن های واکنشگر (ROS) و نیز کاهش سطح آنزیم های آنتی اکسیدان در این بیماری حائز اهمیت می باشند. منگنز سوپراکسید دیسموتاز (MnSOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx1) و کاتالاز (CAT) سه آنزیم آنتی اکسیدان اصلی هستند که رادیکال های سوپراکسید را طی یک فرایند متوالی از میان می برند. شناخته شده ترین پلی مورفیسم این آنزیم ها شامل MnSOD Val ...