عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنتروپی یک معیار برای اندازه‌گیری عدم قطعیت متغیر تصادفی است که توسط شانون ‎(۱۹۴۸)‎ معرفی شد.‏ سپس چون از لحاظ نظری و کاربردی مورد توجه دانشمندان قرار گرفت‏، آنتروپی‌های زیادی غیر از آنتروپی شانون تعریف شدند که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به آنتروپی رنی (۱۹۶۱)‏‏ و آنتروپی نمایی (۱۹۸۹) اشاره کرد. آنتروپی امروزه در رشته‌های مهندسی و سایر رشته‌های علمی کاربرد فراوان دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاربرد آنتروپی در قطعه‌بندی تصویر اشاره کرد ‏که یکی از حوزه‌های پردازش تصویر می‌باشد. ...

تاکنون برای بیان مفهومی چرخه هیدرولوژیکی، به طور عمده، از مدلسازی های ریاضی استفاده شده است که هدف اصلی این مدل ها پیش بینی های هیدرولوژیکی و همچنین درک بهتر فرایندها می باشد. فرایند بارش- رواناب مهمترین قسمت چرخه هیدرولوژیکی است. مدلسازی جامع و دقیق این فرایند در یک حوضه خاص می تواند اطلاعات مهمی در زمینه چگونگی و محل ایجاد شهرها، نحوه کاربری اراضی، مهار سیلاب ها و مدیریت منابع آب در آن حوضه به دست دهد. تاکنون مدل های متعددی برای ساده سازی این فرایند پیچیده هیدرولوژیکی گستر ...

هدف از پژوهش حاضر، سنجش ايمني و بهداشت باشگاه‌هاي بدنسازي با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند‌معياره و ارتباط آن با ميزان مشارکت افراد مي‌باشد. جامعه آماري کليه‌ي باشگاه‌هاي بدنسازي شهر رشت بود. به علت محدود بودن حجم جامعه، حجم نمونه با جامعه برابر در نظر گرفته شد. از 64 باشگاه موجود به دليل عدم همکاري مديران 16 باشگاه و در دست تعمير بودن 4 باشگاه، 44 باشگاه مورد بررسي قرار گرفت. پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ مقايسه‌اي و جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از چک‌ليست محقق ساخته شامل 51 ...

آنتروپی شانون نقش بسیار مهمی را در نظریه اطلاع دارد. در متون قابلیت اعتماد و آنالیز بقا با متغیرهای باقیمانده طول عمر سروکار داریم زمانی که تابع توزیع یک متغیر تصادفی تابعی از زمان باشد آنتروپی شانون برای متغیرهای باقیمانده طول عمر نیز وابسته به زمان می گردد در بخش اول این پایان نامه، بعد از مروری بر نتایج موجود از آنتروپی شانون، به مطالعه آنتروپی شانون وابسته به زمان برای توزیع های باقیمانده طول عمر مانند یک اندازه اطلاع پویا می پردازیم. چندین نتیجه برای اندازه های معرفی شد ...

امروزه گردشگری به عنوان صنعتی بزرگ، پدیده ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است. بر این اساس، در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری، باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود. استان خوزستان با دارابودن سابقه فرهنگی – تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. بنابراین، از طریق اولویت بندی شهرستان های این استان، به لحاظ برخورداری از جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری می توان به ...

تحلیل محتوی فنی است که در جستجوی دریافت جنبه های ادراکی و احساسی پیام ها و یا ادراکات ضمنی قابل استخراج از بیانات است. بر اساس این فن تلاش 1 می شود که از متن یک پیام اطلاعات لازم جهت تحلیل و بررسی فرضیات پژوهشی اخذ گردد. در این مقاله ضمن بیان سیر تاریخی تحلیل محتوی و تعاریف متعدد، تلاش شده است روش های کمّی کردن متن پیام و اطلاعات حاصل از آن ذکر شود. نویسنده در این مقاله در تلاش است که روش آنتروپی شانون را که برگرفته از تئوری اطلاعات می باشد. به حوزه تحلیل داده ها در تحلیل محت ...

نظریه اطلاع شاخه نسبتا جدیدی از علم ریاضی است که در آن اطلاع به صورت کمی تعریف و محاسبه می ‌شود. در نظریه اطلاع، آنتروپی رنی و اندازه اطلاع رنی نقش مهمی ایفا می کنندکه به ترتیب تعمیمی از آنتروپی شانون و اطلاع کولبک-لایبلر می‌باشند. یکی دیگر از تعمیم های آنتروپی شانون، آنتروپی تی سالیس می باشد واز این جهت که یک ارتباط یکنوا با آنتروپی رنی دارد نیز در اینجا مورد توجه قرار می گیرد. در این پایان نامه ضمن معرفی آنتروپی رنی و تی سالیس برخی از ویژگیهای آنها را مورد بررسی قرار می دهی ...

آنتروپی یک معیار برای اندازه گیری عدم حتمیت متغیر تصادفی است که توسط شانون (1948) معرفی شده است. آنتروپی کاربرد فراوانی در علومی مانند اقتصاد، فیزیک، علوم کامپیوتر، ریاضیات و نظریه ارتباط دارد. آنتروپی شانون متغیر تصادفی X به صورت ((E(-ln f(X تعریف میشود، این معیار توسط رنی (1961)، ورما (1966) و تسالیس (1988) تعمیم داده شد. یک متغیر مهم در مباحث قابلیت اعتماد متغیر تصافی طول عمر باقیمانده است که به صورت [X-t|X>t] می باشد به همین دلیل ابراهیمی (1996) آنتروپی را بعنوان معیار ...

یکی از موضوعاتی که از گذشته شهرها را تحت تاثیر خود قرار داده است توسعه ناموزون و رشد بی قواره شهرها است. که اگر رشد شهر بر اساس توسعه پایدار شکل می گرفت، نه تنها باعث ناموزون و بی قوارگی شهرها (اسپرال) نمی شد، بلکه ابعاد دیگر توسعه پایدار از قبیل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و غیره نیز توسعه پیدا می کرد. ما در این مقاله به بررسی ابعاد پایداری شهری و همچنین تحلیل و تعیین چگونگی رشد شهر مریانج و بررسی بی قوارگی رشد این شهر با استفاده از مدل آنتروپی شانون پرداخته ایم و در پایان ...